Rauhan Puolesta -lehti 2000-luvun alussa

Rauhan Puolesta -lehti 2000-luvun alussa

Lehti ilmestyi vuosikymmenen alussa aikakauslehtikoossa, tosin sanomalehtipaperille painettuna. Vuonna 2003 siirryttiin tabloid-muotoon. Lehti ilmestyi säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Poikkeuksena oli vuosi 2004, jolloin ilmestyi yksi kahdeksansivuinen lisänumero Voima-lehden liitteenä.

Yksi keskeisimpiä teemoja oli syksyllä 1999 syttynyt ja vuosikymmenen loppuun jatkunut toinen Tšetšenian sota. Vuoden 20009 ensimmäinen numero ilmestyi Israel-boikottiin keskittyvänä julisteena Voima-lehden välissä vastalauseena Israelin tammikuiselle hyökkäykselle Gazaan, jossa kuoli yli 1 300 palestiinalaista. Heistä ainakin puolet, mahdollisesti jopa kolme neljäsosaa, oli siviilejä (mukaan lukien 437 alle 16-vuotiasta lasta, 110 naista ja 123 miespuolista vanhusta), ja lähes 100 000 gazalaisen asunnot tuhottiin.

Vuosikymmenen puoleenväliin mennessä Länsi-Saharan kysymys nousi merkittäväksi teemaksi. Konflikti on ollut esillä näyttävästi tähän päivään asti yhtenä Rauhanpuolustajien esiin nostamista unohdetuista konflikteista, joista muut mediat eivät juurikaan kirjoita.

Tässäkin lehdessä jatkuva artikkelisarja rauhantekijöistä alkoi jo vuonna 2004. Ensimmäisenä haastateltiin Loviisan Rauhanfoorumin perustajaisää Veli-Matti Hynnistä, joka toimii edelleen aktiivisesti tapahtuman järjestelyissä. Rauhanpuolustajien ja Liken yhteistyönä alkanut Pystykorva-kirjasarja näkyi niin kirjaesittelyinä kuin lisääntyneinä kirjamainoksinakin lehden sivuilla.