Järjestö

Järjestö

Suomen Rauhanpuolustajat on vuonna 1949 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, aseistariisuntaa, suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksia ja globaalia tasa-arvoa.

Toimintamme perustuu humanitaarisiin, sodanvastaisiin ihanteisiin, jotka painottavat kansainvälistä yhteistä vastuuta.

Rauhanpuolustajat näkee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja saasteettoman ympäristön tärkeinä tekijöinä kansalaisten turvallisuudelle.

Rauhanpuolustajista Suomen olisi tullut pysyä poissa sotilasliitoista. Vastustimme Suomen Nato-jäsenyyttä ja vastustamme Euroopan unionin militarisointia.

Pyrimme edistämään YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tavoitteiden tunnettuutta.

Teemme työtä ilmastokriisin torjumiseksi ja sen nykyisten vaikutusten minimoimiseksi.


Toiminta

Rauhanpuolustajat järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja (seminaareja, elokuvailtoja, mielenosoituksia, konsertteja jne.) sekä yksin että yhteistyössä muiden suomalaisten rauhaa edistävien yhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Rauhanpuolustajilla on noin 2000 jäsentä. Tärkein tiedotuskanavamme on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä kulttuuri-, mielipide- ja uutislehti Rauhanpuolustaja (”Peace Defender”).

Osallistumme myös yhteiskunnallisten asioiden julkiseen keskusteluun julkaisemalla kirjallisuutta ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia.

Rauhanpuolustajien tavoitteena on vaikuttaa Suomen ulko- ja puolustuspolitiikkaan ja muuhun yhteiskuntapolitiikkaan ja lisätä rauhantyön arvostusta.


Kansainvälinen toiminta

Rauhanpuolustajat osallistuu useiden kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen toimintaan. Se on International Peace Bureaun eli Kansainvälisen rauhantoimiston jäsen ja pitää yhteyttä Maailman rauhanneuvostoon (World Peace Council).