Vantaalaisten rauhantyö kutsuu mukaan

Vantaan kaupunki ja Vantaan Rauhanpuolustajat ovat molemmat 50-vuotiaita, värikkäitä ja vauhdikkaita.

Vantaalaisten rauhantyö kutsuu mukaan

Vantaan Rauhanpuolustajat on reipas ja tekevä porukka, jota yhdistää intohimo rauhantyöhön, kansainvälisen solidaarisuuden rakentamiseen sekä ihmisten elinolojen, vantaalaisten hyvinvoinnin ja muun muassa lähiluonnon puolustamiseen. Yhdistyksemme on Suomen Rauhanpuolustajien paikallisjärjestö. Viime vuonna vietettiin viisikymppisiä, jonka myös Vantaan kaupunki huomioi onnitteluadressilla.

Tarkoituksenamme on toimia rauhan, aseistariisunnan, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien sekä maailmanlaajuisen ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisun, tasa-arvon ja solidaarisuuden puolesta. Teemme tunnetuksi ja korostamme yleistä keskusteluilmapiiriä laajempaa turvallisuuskäsitystä puhumalla inhimillisestä turvallisuudesta, etupäässä sotilaalliseen toimintaan luottamisen kritisoinnin ohella.

50 vuoden kokemuksen pohjalta on hyvä ponnistaa uusiin saavutuksiin. Vaikka juhlavuosi meni, jatkamme osaltaan myös toimintamme esittelyä menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ja täsmennämme, miksi rauhantyötä tarvitaan tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä. Maailma ja rauhanliikkeen tila on muuttunut, mutta tehtävää on entistä enemmän ja monipuolisemmin. Yhdistyksessämme voi toimia omia vahvuuksia hyödyntäen ja kulloistenkin mahdollisuuksien mukaan.

Tarvitaan inhimillistä turvallisuutta

Myös meillä Vantaalla ollaan varsin yhteneväisiä rauhanliikkeen ajankohtaisen tilanteen analyysista. Kouluissa opetetaan maanpuolustusasioita, mutta opetetaanko rauhantyön asioita? Puolustusministeriön hallinnonalan budjetti on vuonna 2024 lähes 6 miljardia euroa. Rauhantyön edistämiseen on oikeusministeriön budjetissa 325 000 euroa. Orpon ja Purran hallituksen tekemä leikkaus rauhanjärjestöjen tukiin on viime vuoteen verrattuna lähes 60 prosenttia.

Suomi on astunut viime vuosina ennennäkemättömälle militarismin ja asevarustelun tielle hävittäjähankintojen, Nato-jäsenyyden ja allekirjoitetun DCA-sopimuksen saattelemana, vaikka nyt tarvittaisiin sotilaallisesti liittoutumattomia ja rauhanpolitiikkaan luottavia maita edistämään tulitaukoja ja rauhanneuvottelujen käynnistämistä globaalisti.

Sotaretoriikka, uhittelu, eskalaatioiden lisääntyminen ja väkivaltaan ja sotilaalliseen voimaan luottaminen on lisääntynyt vaarallisesti Euroopassa ja maailmalla. Israel toteuttaa palestiinalaisten kansanmurhaa, jonka pysäyttämisen vaatimusta sekä tavoitteita Palestiinan valtion toteuttamisesta ja Israelin hallinnon vastuuseen laittamisesta tuemme vahvasti.

Koemme, että kansainvälisten foorumien, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston, toimintakyvyn ja aktiivisten rauhansuunnitelmien esittämistä on vahvistettava. Inhimillisestä turvallisuudesta on ryhdyttävä puhumaan enemmän ja toteuttamaan toimenpiteitä sen eteen.

Rauhan Vantaa vaatii toimintaa

Suomi ei ole vieläkään allekirjoittanut 22.1.2021 voimaan astunutta YK:n ydinasekieltosopimusta, vaan jopa äänesti YK:n yleiskokouksessa lokakuussa 2022 kieltosopimuksen tavoitteita edistävää päätöslauselmaa vastaan. Ydinenergialain uudistamisen yhteydessä on väläytelty ydinräjähteiden kiellon kumoamista, mikä avaisi laillisen pääsyn ydinaseille Suomen maaperällä. Suunta on väärä ja turvaton.

Vantaan Rauhanpuolustajat on esittänyt Vantaan kaupungin liittymistä ICANin (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) kaupunkivetoomukseen YK:n ydinaseet kieltävän sopimuksen puolesta. Helsinki liittyi vetoomukseen vuonna 2021, ja mielestämme Vantaan liittyminen olisi selvä kaupungin strategian mukainen lasten ja nuorten hyvinvointia, asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta tukeva teko. Kaupunkivetoomuksen avulla kaupungit viestivät tavoitteensa ydinaseettomasta maailmasta ja painostavat valtioita liittymään ydinasekieltosopimukseen.

Valtuutettu Antero Eerola (vas.) teki aiheesta valtuustoaloitteen, joka valitettavasti kaatui valtuustossa alkuvuodesta 2024. Jatkamme kuitenkin yhdistyksen työtä aloitteen tavoitteiden eteen ja valmistaudumme tekemään asiasta vielä esimerkiksi kuntalaisaloitteen.

Monet aktivismin keinot käytössä

Vantaan Rauhanpuolustajat haluaa tapahtumillaan, opintotoiminnalla ja yhteisillä keskusteluilla lisätä ymmärrystä maailman jännitteiden luonteesta ja rauhanomaisen kehityksen edellytyksistä. Toimintaympäristönä Vantaalla ovat kaupungin asukkaat ja työntekijäkunta.

Joka kuukauden viimeisenä keskiviikkoiltana järjestetään Vantaan Rauhanklubi, johon kutsutaan alustajia. Tapahtumapaikat vaihtelevat ympäri Vantaata ja niitä pidetään erityisesti asukastiloissa. Yleensä aiheena on jokin rauhantyöhön liittyvä ajankohtainen yhteiskunnallinen teema, tilanne jossain maassa, jossa kamppaillaan rauhaan vievien voimien puolesta, tai paikallinen vantaalainen perspektiivi. Tilaisuuksiin järjestetään etäosallistumismahdollisuus toiminnan joukkoistamisen ja saavutettavuuden edistämiseksi.
Erityisesti demokratiaa ja osallistumista edistäviksi olemme todenneet kaupungin asukastilat, jotka tarjoavat toimivia ja saavutettavia puitteita myös kansalaiskeskusteluun ja kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan.
Olemme järjestäneet vuosittain perinteistä Hiroshima-muistopäivän tapahtumaa Vantaalla. Tänä vuonna selvittelyssä on tilaisuuden paluu jokirantaan Tikkurilaan. Veininmylly ei kuntonsa takia taida soveltua tapahtumakäyttöön ainakaan vielä tänä vuonna, mutta pohdimme muuta sijaintia joen varrella, jossa olisi mahdollista laskea muistokynttilät veteen.

Olemme tehneet yhteistyötä Vantaan kaupunginkirjaston kanssa toteuttamalla yhteistyössä Palestiina-teemaisen kirja- ja aineistoesittelyn Tikkurilan kirjastossa YK:n Palestiinan solidaarisuuspäivän tiimoilta. Ajatuksena on jatkaa yhteistyön rakentamista kaupunginkirjaston kanssa ja ottaa mukaan uusiakin teemoja, joilla on sivistyksellistä ja tietoa lisäävää merkitystä vantaalaisille.

Opintotoiminnassa teemme yhteistyötä DSL:n opintokeskuksen kanssa. Tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joita varten hyödynnämme DSL:n laatimia ohjeita.

Kuntoutuskummitoiminnalla käytännön solidaarisuutta 

Yksitoistavuotias palestiinalainen Hamza-poika on Vantaan Rauhanpuolustajien linkki Lähi-itään. Reilut 10 vuotta sitten Vantaan Rauhanpuolustajat muodosti ryhmän tukeakseen palestiinalaisten erityislasten koulunkäyntiä ja kuntoutusta Libanonin pakolaisleireissä. Järjestö liittyi Psykologien Sosiaalinen Vastuu -järjestön kuntoutuskummitoimintaan. Vuosimaksu on 1000 dollaria, joka nykyään on euroissa melkein saman verran. Kummiryhmässä on 17 jäsentä, jotka jakavat maksun. Ensimmäinen kuntoutuskummilapsi on jo päättänyt ammatillisen kurssinsa.

Hamzalla on oppimisvaikeuksia eikä hän pärjää tavallisessa koulussa, vaan tarvitsee erityisopetusta. Vanhemmat ja sisarukset pitävät Hamzasta hyvää huolta ja kannustavat häntä. Suuri suru hänelle oli, kun nuorempi veli Ahmad kuoli vaikeahoitoisen diabeteksen seurauksiin.

Perheneuvola kokoaa kuntoutuskummilapsista vuosittain tukijoille raportin. Hamzan tilanne on koko ajan kohentunut. Poika itse on hyvillään oppimisestaan. Häneltä tulee kauniita ja sydämen kuvin koristeltuja kirjeitä vantaalaisille kummeilleen. Kummit tavallisesti piirtävät kokouksissa kortteja Hamzalle. Joskus on kerätty lisäavustusta, kun koulukuljetusten hinta nousi Libanonin talousromahduksen takia.

”Kuntoutuskummitoiminta on avartanut paikallista toimintaa kansainväliseksi”, tuumivat Vantaan Rauhanpuolustajien jäsenet. Järjestössä on surtu sitä, miten lapset joutuvat aseteollisuuden uhreiksi. ”On sydäntä särkevää ajatella, millaista sota on lapselle joka päivä, mitä lapsi joutuu kestämään”, sanoi Riitta Häkälä.

Pakolaisuus on Hamzan ja hänen perheensä ympäristöä. Kaikilla palestiinalaisilla on vahva toive voida palata kotimaahan, josta isovanhemmat aikanaan pakenivat.

Rauhantoiminta on antoisaa

Jäsenmaksuja ei peritä Vantaan Rauhanpuolustajien jäseniltä, koska olemme katsoneet Suomen Rauhanpuolustajien jäsenmaksun suorittamisen riittävän jäsenmaksuksi vantaalaisille. Kaupungilta saamamme vuosittainen toiminta-avustus, omatoiminen varainhankinta, DSL:n opintokeskuksen opintotoiminnan tuki sekä tukimaksut luovat pohjan toiminnalle.

Toimintaamme voivat osallistua ja vaikuttaa vantaalaisten lisäksi myös muut pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asuvat, joilla ei omalla alueellaan muuta paikallisjärjestöä ole. Tapahtumiimme voi tulla matalalla kynnyksellä kuka vain kiinnostunut.

Jatkamme sitkeästi aktivismia korostaen viestiämme siitä, ettei aseilla saada rauhaa aikaiseksi. Tarvitaan aseistariisuntaa. Tervetuloa mukaan!