Rauhankasvatus­neuvola 27: Ihmiskunnan U-käännös

Rauhankasvatus­neuvola 27: Ihmiskunnan U-käännös

Vaikka koronatilanne kuristaisi kurkkua ja saattaisi helposti taivuttaa mielen luomaan dystopioita utopioiden sijaan, kannattaa keskittyä jälkimmäisiin. U-teoria ohjaa muutokseen bisneksessä, yhteisössä ja itsessä. Ideana on suunnata toimintaa ja oppimista ”egosta” kohti ”ekoa”.

U-teoreetikko Otto Scharmerin mukaan ihmisten huulilla on ollut viime vuosina kolme lausetta:

1. Tiedän, että maailma tulee törmäämään seinään, koska elintapamme ei ole kestävä.
2. Haluan olla luomassa toisenlaista tarinaa, jossa ihmiskunnan kurssi kääntyy.
3. En tiedä, miten se tapahtuu.

Seuraavassa on koronakeväänä esiin tulleita asioita, jotka saattaisivat johtaa positiivisempaan tulevaisuuteen:

Kaikki kestämättömät asiat romahtavat nyt
• Äiti Maa on laittanut meidät kotiarestiin miettimään, mitä pahaa olemme tehneet hänelle, toisillemme ja itsellemme. Saimme siis lajina aikalisän ja mahdollisuuden oppia tulevaisuutta varten.

Kun systeemi romahtaa, ihmiset nousevat
• Lukemattomat ihmiset ovat ryhtyneet vapaaehtoistyöhön tukeakseen toisiaan ja yhteisöjään. Epäitsekäs toiminta ja syvä rakkaus ihmisten välillä on tullut näkyväksi.

Olemme saman systeemin osia
• Covid-19 on opettanut systeemistä ajattelua pallomme 7,8 miljardille asukkaalle. Meitä on monta, mutta olemme yksi ihmiskunta. Hengitämme samaa ilmaa, juomme samaa vettä, kävelemme samalla maaperällä, olemme osa samaa sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista verkkoa.
• Jos luulit, että sinulle ei ole väliä, mitä maapallon toisella puolella tapahtuu, tiedät nyt olleesi väärässä. Jos varakas yhdysvaltalainen ajatteli, että sillä ei ole vaikutusta hänen elämäänsä, että jonkun toisen sairausvakuutus ei kata koronatestiä, hän tietää nyt olleensa väärässä. Alamme pikkuhiljaa ymmärtää, että systeemit, jotka on suunniteltu piittaamatta asioiden keskinäisriippuvuudesta, tulevat pettämään.

Tietoisuuteen perustuva yhteisöllinen toiminta
• Muutaman viikon aikana ihmislaji on tehokkaasti muuttanut käyttäytymistään. Olemme mobilisoineet valtavat resurssit viruksen pysäyttämiseen. Olemme luoneet ennennäkemättömiä yhteistyön muotoja ihmisten, instituutioiden ja yhteisöjen välille.
• Ihmiskunnan huomio kiinnittyi siis yhteen asiaan ja sitä seurasi valtava määrä uudenlaista, suuntaa muuttavaa toimintaa. Pystymme ilmeisesti mihin tahansa!

Kun meidät on ravisteltu hereille, huomaamme, että voimme valita
• Heräämistä seuraa ajatus siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ihmiset alkavat tiedostaa, että he tosiaankin voivat valita itse, miten toimivat erilaisissa tilanteissa.
• Voi valita pois kääntymisen ja antaa vallan tietämättömyydelle, vihalle ja pelolle. Tai sitten voi valita, että kääntyy kohti toisia ihmisiä ja maailmaa ja toimii uteliaisuuden, myötätunnon ja rohkeuden voimin.

Sivilisaation uudelleen kuvittelu
• Uudenlaiset oppimisen rakenteet: fokuksessa kokonainen ihminen ja kokonainen systeemi
• Uudenlaiset hallinnolliset rakenteet: suoruus, vallan jakautuminen ja dialogisuus
• Uudenlaiset talouden rakenteet: ”egosta ekoon”

Tulevaisuuden infrastruktuuri
• Oppiminen: syväoppimisen kehä = ”pää & sydän & kädet”
• Lääketiede: terveyden ja hyvinvoinnin lähteiden vahvistaminen sekä ihmisten että planeetan tarpeisiin
• Maatalous: ruokaan suhtaudutaan ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin näkökulmasta
• Yhtiöt: tarkoituksenmukaisia ja kestäviin päämääriin pyrkiviä
• Rahatalous: kehittyvää ja muokkautuvaa (transformatiivista)
• Hallinto: tietoisuuteen perustuvaa ja yhteistoiminnallista

Hyvän ruokkiminen
• Tulevaisuudessa on tärkeää pitää hengissä näitä nyt syventyneitä keskinäisiä suhteita ihmisten ja luonnon kanssa.
• Ihmisen supervoima on kyky taipua. Viime viikkoina on kyetty tarkastelemaan tilannetta monista näkökulmista ja muuttamaan omaa toimintaa sen mukaan.
• Maailmantilanne on myös auttanut meitä näkemään itsemme toisen silmin ja keskittymään yhteisiin toimintatapoihin.
• Olemme oppineet uudelleen kuvittelemaan ja muokkaamaan sivilisaatiotamme ja rakentamaan siltoja ekologisten, sosiaalisten ja henkisten asioiden välille.

Jatketaan siltojen rakentamista ja systeemisen ajattelun kehittämistä!

Tämän neuvolan lähteenä on käytetty Otto Scharmerin 9.4.2020 julkaistua artikkelia ”A New Superpower in the Making: Awareness-Based Collective Action”. Sen kymmenestä pointista on vapaasti suomennellen valittu kahdeksan. Löydät koko artikkelin sivulta ottoscharmer.com kohdasta blogit. Sitä kautta pääset myös tutustumaan tarkemmin U-teoriaan ja sen sovelluksiin, joita on kehitelty esimerkiksi MIT-yliopiston huomassa Yhdysvalloissa.

rapu_20_2_neuvola