Rauhankasvatus­neuvola 18: Tasan ei käy onnen lahjat

Rauhankasvatus­neuvola 18: Tasan ei käy onnen lahjat

Rauhankasvatus on hieno sana, jota ei ole syytä hylätä, vaikkei se ole ollutkaan muodissa sitten 1980-luvun. Sitä paitsi jokaisen meistä on hyvä harjoittaa rauhankasvatusta aina kun tilaisuus tarjoutuu. Kätilönä neuvolassa toimii opettaja Hanna Niittymäki, joka työskentelee Rauhankasvatusinstituutissa.

 

Tämänkertaisessa jutussa neuvolantäti haluaa kiinnittää lukijoiden huomiota globaaliin eriarvoisuuteen. ”Maailma on epäoikeudenmukainen paikka. Mahdollisuutesi menestyä elämässä ja jopa selviytyä elossa aikuiseksi riippuvat suurelta osin siitä, milloin ja missä olet syntynyt ja ketkä ovat vanhempasi.” Näin lausutaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n tuottamassa opetusmateriaalissa ”Muuttuuko maailma paremmaksi?”. Edellinen sitaatti olisi hyvä pitää mielessä aina silloin kun alkaa tuntua vaikkapa siltä, että oma menestys ja sujuvasti soljuva elämä on ihan omaa ansiota. Tai jos mieleen hiipii ajatus siitä, että joku vähemmän menestynyt tyyppi saa varmaankin ansionsa mukaan.

KÖYHYYS VÄHENEE, MUTTA MITEN?

Noin kymmenesosa maailman väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 1,9 dollarin päivätuloilla. Köyhyys on vähentynyt rutkasti 2000-luvulla, mutta kehitys on ollut epätasaista. Kiinassa köyhyys on vähentynyt kovastikin. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa väkimäärä on kaksinkertaistunut vuoden 1990 jälkeen, ja vaikka köyhyys on prosentuaalisesti vähentynyt, on köyhiä ihmisiä lukumääräisesti enemmän. On myös täysin suhteellista, miten köyhyyttä arvioidaan.

Vinkki: Netissä World Poverty Clock kertoo ajantasaisesti, kuinka monta ihmistä tänään pääsee köyhyydestä ja kuinka moni vajoaa köyhyyteen. 16.10. kello 17.23 oli 84 161 ihmistä päässyt köyhyydestä ja 16 913 vajonnut siihen. Plussan puolella siis liikutaan, mutta 16 913 ihmistä tarkoittaa ihan yhtä montaa inhimillistä katastrofia.

DEMOKRATIA LISÄÄNTYNEE PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Tie demokratiaan saattaa olla väkivaltainen ja sisältää raskaita takaiskuja, kuten arabikevään jälkeiset tapahtumat ovat osoittaneet. UNDP arvioi, että yhä harvempi kansa taipuu enää tulevaisuudessa sorron alle. Prosessit saattavat olla kuitenkin hyvin hitaita, jos kyseessä on maa, jossa ei ole valmiina demokraattisia käytäntöjä eikä kansalla tottumusta niiden hyödyntämiseen.

Vinkki: Amerikkalainen Freedom House -järjestö tekee vuosittain mittauksen, jossa maailma jaetaan vapaisiin, osittain vapaisiin ja ei-vapaisiin maihin (googlaa ”Freedom House index”). Jaottelu on karkea, eikä sen todenperäisyydestä varmaankaan olla yksimielisiä. Freedom Housen mukaan maailmassa on kaksi kertaa enemmän demokratioita kuin diktatuureja.

SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

Mikään maa ei ole saavuttanut sukupuolten tasa-arvoa taloudessa, politiikassa tai yhteiskunnassa. Tämä on yksi keskeinen tekijä, joka hidastaa maailman kehittymistä parempaan suuntaan. Naisia syrjitään useimmilla elämän osa-alueilla kuten terveydessä, taloudessa, politiikassa, koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Tällä hetkellä maailman valtioita johtaa vain 20 naista. Se on 6,3 prosenttia maailman johtajista. Kahdella maalla on nainen sekä maan että hallituksen johdossa. Ne ovat Yhdistyneet kuningaskunnat ja Uusi-Seelanti.

Huom: Valtion tulotason ja toteutuvan tasa-arvon välillä ei vaikuta olevan juurikaan yhteyttä. Esimerkiksi ei niin rikkaissa Senegalissa, Nicaraguassa ja Boliviassa naiset ja miehet ovat yhtä hyvin edustettuina parlamenteissa. Suurin osuus naisia on Ruandan parlamentissa.

Kotiläksy: Keksi tapoja toimia maailman rahavarojen tasaisemman jakautumisen, demokratian ja tasa-arvon puolesta!

(UNDP = United Nations Development Programme)