Järkiratkaisuja kestävään talouteen

Järkiratkaisuja kestävään talouteen

katipeltola
77-vuotiaan Kati Peltolan teosta
Kohtuus kaikessa – Kestävän talouden Suomi voidaan pitää tiivistettynä perintönä meille suomalaisille. Peltola on toiminut kansanedustajana kolme kautta, Helsingin kaupunginvaltuutettuna pitkään ja Helsingin keskisen sosiaalikeskuksen johtajana 17 vuotta.
Kirjan alkuluvuissa Kati Peltola kertoo näkemyksensä talouspolitiikasta selkeästi ja yksinkertaisesti. Itselleni tuli mieleen Pekka Kuusi, joka 1960-luvun sosiaalipolitiikassaan näytti, kuinka sosiaalipolitiikkaan käytetyt menot tuovat aina takaisin paljon muuta, joten ne ovat oikeastaan investointeja. Kun maksamme verorahoilla hoitajalle palkkaa, hänen työnsä tuottaa terveyttä ja hyvinvointia ja lisäksi hän kuluttaa palkkansa Suomessa, joten palkkakin tulee kansantalouden kiertoon.

Peltola haluaa yksinkertaistaa sosiaaliturvan. Jokaisella olisi henkilökohtainen tulotili. ”Aikuiselle maksettaisin joka kuukausi perustulo omalle henkilökohtaiselle tilille Kansanrahalaitoksessa. Perustulolla korvattaisiin elämän eri vaiheissa maksettavat peruspäivärahat ja toimeentulotuen perusosa. Perustulo verotettaisiin pois sitä mukaa kun ihminen saa riittävästi muita tuloja työstään tai omaisuudestaan”, Peltola kirjoittaa.

Sosiaalivakuutuslakiin koottaisiin perustulon lisäksi muut lakisääteiset sosiaalietuudet. Samalle tilille maksettaisiin myös ihmisen kaikki muut tulot, kuten ansiotulot ja omaisuustulot. Sosiaalivakuutuksen rahoitus hoidettaisiin kansantalouden koko arvonlisään kohdistuvan sosiaalivakuutusveron kautta.

Sosiaalivakuutusvero perittäisiin kaikesta tuotannosta, jotta viimein päästäisiin verottamaan myös robotteja. Sosiaalivakuutusmaksut tuhoavat nykyään työllisyyttä, koska roboteilla ja muilla tuotannontekijöillä niitä ei ole.

Valtion rooli vahvistuisi suuresti, sillä valtion ja kunnan tehtäviin lisättäisiin työttömien työllistäminen.

Lisäksi valtio ja kunnat saisivat alkaa huolehtia kohtuuhintaisesta rakentamisesta ja vuokra-asuntojen riittävyydestä. Se lisäisi alueellista tasa-arvoa huomattavasti.

Kati Peltola päättää teoksensa lapsiin. Huolehtikaamme lapsistamme ja nähkäämme koulutus yhteisenä työnä! Lapset tulisi ensin kasvattaa lähipäiväkodeissa, perhetaloissa, jotka yhdistäisivät päiväkodin ja alakoulun ensimmäiset luokat. Sitten siirryttäisiin 10-vuotiaina keskikouluun ja sieltä nuorisokouluun, joka tulisi lukioiden ja ammattikoulujen tilalle.

Kaikilla tulee olla oikeus kouluun ja perheeseen, toteaa Kati Peltola. Uusi maailmankuva lyhyesti: Yhteisöllinen hoiva- ja koulutustyö nostetaan kunniaan eikä enää tuhota maapalloa ja hävitetä luontoa.

Suosittelen tätä havainnollista, älykästä ja rehellistä kirjaa. Sen erityinen vahvuus on siinä, että Peltola esittää koko ajan selkeitä järkiratkaisuja ongelmiimme. Toivoisin, että siitä keskusteltaisiin enemmän julkisuudessa. Ei kai ole niin, että julkista keskustelua käydään vain kansainvälisten suuryhtiöiden suosimissa asioissa uusliberalismin hengessä.

Teksti Terttu Kuusela

Kati Peltola: Kohtuus kaikessa – Kestävän talouden Suomi, Into 2018.