Avoin kirje Suomen hallitukselle

Avoin kirje Suomen hallitukselle

Hallituksen päätös lopettaa uusien Turkkiin kohdistuvien asevientilupien myöntäminen on hyvä alku, mutta se ei lopeta kaikkea asevientiä Turkkiin. Suomen tulee perua myös aiemmin myöntämänsä vientiluvat kuten Ruotsi on jo tehnyt ja toimia EU:n täydellisen Turkkiin kohdistuvan asevientikiellon puolesta.  Parhaiten tämä toteutuu sitovalla EU-päätöksellä.

Suomen hallitus ilmoitti keskiviikkona 9.10., että uusien asevientilupien myöntäminen Turkkiin lopetetaan tämän hyökättyä Syyrian kurdialueille. YLE uutisoi 14.10., että puolustusministeriö oli hylännyt jo syyskuussa yhden ampumatarvikkeiden vientiluvan Turkkiin.

Näistä myönteisistä toimista huolimatta 21 Suomen aiemmin Turkkiin myöntämää sotatuotteiden vientilupaa on yhä voimassa. Esimerkiksi viimeisin 20. syyskuuta Robonic Ltd Oy:lle myönnetty vientilupa miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoista ja niihin liittyvistä varaosista sekä teknisestä tuesta on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Suomi on sitoutunut olemaan viemättä sotatarvikkeita maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää sotarikosten tai kansanmurhien toteuttamiseen, siviilejä vastaan, tai muihin humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin. Turkin osalta viennistä pidättäytymisen kriteerit täyttyvät.

Suomen tulee toimia täydellisen Turkkiin kohdistuvan asevientikiellon puolesta ja vetää pois myös aiemmat vientiluvat kuten Ruotsi on jo tehnyt. Laki puolustustarvikkeiden viennistä mahdollistaa asevientilupien peruuttamisen esimerkiksi, jos ”luvan myöntämisen yleiset edellytykset tai olosuhteet, joiden perusteella lupa on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet” tai ”luvan peruuttamiseen harkitaan olevan muu näihin rinnastettava painava syy.”

EU:n ulkoministerien 14.10. hyväksymässä päätelmässä jäsenvaltiot sitoutuvat EU:n yhteisen kannan mukaisiin ”vahvoihin toimiin” oman Turkkiin suuntautuvan asevientipolitiikkansa suhteen. Yhteinen kanta kieltää aseiden viemisen maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kohdemaan kansalaisten sortamiseen tai aseellisen konfliktin välineenä. Suomen tulee toimia aktiivisesti sen puolesta, että asevientikielto Turkkiin todella toteutuu yhteisen kannan mukaisesti. Parhaiten tämä toteutuu EU-päätöksellä, jota Suomi voi ajaa loppuviikolla järjestettävässä EU:n huippukokouksessa.

Suomen tulee olla myös aloitteellinen, jotta EU ottaa käyttöön voimakkaita väkivallattomia keinoja kuten talous- ja diplomaattisia pakotteita Turkin hyökkäyksen lopettamiseksi. On myös selvitettävä mahdollisuus luoda YK:n tai muuten kansainvälisen yhteisön toimesta ja siviilikriisinhallinnan tuella turva-alue Turkin ja Syyrian kurdialueen väliin rauhoittamaan tilannetta.

YK:n arvion mukaan noin 160 000 ihmistä on joutunut hyökkäyksen alettua pakenemaan kodeistaan. Nyt on aika toimia. Konfliktin eskaloitumisen hinta on liian kallis.

16.10.2019

Aseistakieltäytyjäliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu
PAND – Taiteilijat rauhan puolesta
Suomen Rauhanliitto
Suomen Rauhanpuolustajat
Suomen Sadankomitea