Voitto oikeusjutussa EU-komissiota vastaan valmistaa tietä kaupankäynnin lopettamiseksi laittomien siirtokuntien kanssa

Voitto oikeusjutussa EU-komissiota vastaan valmistaa tietä kaupankäynnin lopettamiseksi laittomien siirtokuntien kanssa

Syyskuun 8. päivänä 2021 Euroopan komissio rekisteröi eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan kaupankäynnin lopettamista miehitettyjen alueiden, kuten Palestiinan ja Länsi-Saharan, laittomien siirtokuntien kanssa.

Tämä tapahtui vasta, kun aloitteen alullepanijat voittivat oikeudessa komission. Komissio oli ensin hylännyt aloitteen ja väittänyt, että se on komission toimivallan ulkopuolella. Euroopan unionin tuomioistuin kaatoi väitteen.

Aloitteen organisoijia edustava asianaja Gilles Devers:
”Asiakkaani eivät pyri sanktioimaan mitään valtioita. He vaativat vain, että EU toimii kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti eikä myy miehitettyjen alueiden asukkaiden oikeutta kotimaahansa ja sen luonnonvaroihin.

Hyväksymällä aloitteen rekisteröimisen komissio tunnustaa virallisesti, että laittomien siirtokuntien kanssa käytävän kaupan lopettaminen on kauppapoliittinen toimenpide eikä sanktio. Päätös on merkittävä oikeudellinen askel. Väistettyään vuosien ajan velvollisuuttaan komissio on nyt tunnustanut, että sillä on valtuudet ja sen myötä myös velvollisuus esittää laittomiin siirtokuntiin kohdistuvia vienti- ja tuontikieltoja. Tämä myös vahvistaa sen, että yksittäiset EU-maat voivat milloin tahansa päättää siirtokuntakaupan lopettamisesta nojautuen EU:n tuontiin sovellettavaan yhteiseen järjestelmään, joka mahdollistaa tuontirajoitukset yleisistä eettisistä ja poliittisista syistä.”

Aloitteen tekijöihin kuuluva Tom Moerenhaut:
”Jos komissio nyt todella tunnustaa toimivaltansa laittoman siirtokuntakaupan lopettamisessa, miksi se on sallinut kaupankäynnin jatkumisen koko tämän ajan? Tämä on rikkonut ja rikkoo edelleen suoraan kansainvälisen lain komissiolla asettamia velvoitteita.”

Saatu oikeudellinen voitto tulee nyt muuttaa toiminnaksi, joka panee lopun kaupankäynnille laittomien siirtokuntien kanssa kaikissa miehityskonflikteissa, nyt ja tulevaisuudessa. Toiminnan tulee ilmetä kaikilla tasoilla:

  1. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat ja niiden tulisi laatia suunnitelmia siirtokuntakaupan kieltämiseksi. Tämä luo painetta komissiota kohtaan saman aikaansaamiseksi koko EU:ssa.
  2. Euroopan kansalaiset voivat painostaa komissiota kaupan lopettamiseksi allekirjoittamalla eurooppalaisen kansalaisaloitteen. Miljoona allekirjoitusta tarvitaan, jotta komissio tuntisi ihmisoikeuksien kunnioittamista vaativien EU-kansalaisten voiman.
  3. Euroopan parlamentin jäsenet voivat viimeinkin ottaa aktiivisemman roolin EU:n ulkoisten taloussuhteiden saattamisessa demokraatiseen valvontaan. Parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta ja parlamentin yksittäiset jäsenet voivat vaatia komissiota panemaan täytäntöön yleisen siirtokuntakaupan kieltävän säännön.
  4. Jäsenvaltioiden hallitukset voivat ja niiden tulisi keskustella kaupan lopettamisesta Euroopan neuvostossa. Neuvosto voi vaatia yksinkertaisella enemmistöllä komissiota laatimaan esityksen ja äänestää siitä määräenemmistöperiaatteella. Jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, jollainen vaaditaan ulkopoliittisissa toimissa, kuten sanktioissa, ei tarvita.

EU:n on jo aika toimia oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti. Toimimattomuutta ei voida enää perustella Euroopan neuvoston yksimielisyyden puuttumisella koskien tiettyyn miehittäjävaltioon kohdistuvia sanktioita. Enää ei mikään estä Euroopan kansalaisia, parlamentaarikkoja ja hallituksia ottamasta ratkaisevia askeleita kansallisella ja EU:n tasolla lopettamaan laittomien siirtokuntien kanssa käytävän kauppa, joka uhkaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistö rauhaa ja vakautta.

Taustatietoja Euroopan kansalaisaloitetteesta löytyy tästä.

Lisätietoja ja lakiluonnos kampanjan nettisivuilla.

European Legal Support Center (ELSC) on laatinut yhteenvedon kanteesta Euroopan komissiota vastaan.