Lähetä eurovaaliehdokkaallesi viesti Palestiinan puolesta

EU:n kansalaiset äänestävät uudet edustajat Euroopan parlamenttiin 6.–9.6.2024. Parlamenttiin valitaan yhteensä 720 jäsentä seuraaviksi viideksi vuodeksi. Ota ennen eurovaaleja selvää, mitä mieltä ehdokkaasi ovat EU:n ja Israelin suhteista.

Lähetä eurovaaliehdokkaallesi viesti Palestiinan puolesta

Pyydä ehdokkaitasi osoittamaan, että he ovat kuunnelleet miljoonia EU:n kansalaisia, jotka haluavat EU:n noudattavan kansainvälistä oikeutta ja lopettavan vihdoinkin osallisuutensa Israelin rikoksiin. Antamalla Äänestä Palestiinan puolesta -lupauksen he lupaavat edistää Palestiinan oikeuksia koskevia keskeisiä sitoumuksia seuraavalla lainsäädäntökaudella.

Täältä löydät valmiin viestipohjan ja tekstiehdotuksen, jota voit muokata. Klikkaamalla puoluetta saat esiin sen ehdokaslistan.

Lupauksen teksti:

”Osana sitoutumistani ihmisoikeuksiin sekä kansainväliseen oikeuteen perustuvaan oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan lupaan, että jos minut valitaan Euroopan parlamentin jäseneksi:

• vaadin menossa olevan sodan ja Gazan kaistaleen väestön piirityksen lopullista ja täydellistä lopettamista, Israelin joukkojen vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista; vastustan palestiinalaisväestön kaikenlaisia pakkosiirtoja;
• vaadin Israelin valtiota lopettamaan miehitetyn Palestiinan alueeen miehitys ja kolonisointi;
• tuen ja vaadin EU:n ja Israelin Palestiinassa olevien laittomien siirtokuntien välisen kaupan lopettamista;
• vaadin EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä, koska Israel rikkoo Gazan sodassa sopimuksen 2. pykälää, sekä kaikenlaisen sotatarvikekaupan ja sotilaallisen yhteistyön keskeyttämistä Israelin kanssa niin kauan kuin Israel jatkaa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaamista;
• toimin Palestiinan kansan oikeuksien, mukaan lukien itsemääräämisoikeuden, ja kaikkien YK:n päätöslauselmien täytäntöönpanemiseksi;
• toimin sen puolesta, että EU ei tunnustaisi miehitetyn Itä-Jerusalemin laitonta liittämistä Israeliin ja että palestiinalaisten pakkosiirrot estettäisiin;
• tuen sananvapautta ja vastustan Israelin valtion politiikkaa koskevan kritiikin ja antisemitismin sekoittamista; suojelen palestiinalaisten digitaalisia oikeuksia;
• tuen UNRWA:n rahoitusta ja torjun yritykset määrätä erityisehtoja Palestiinan kansalaisyhteiskunnan tukemiselle;
• toimin Israelin rankaisemattomuuden lopettamiseksi; tuen kansainvälistä rikostuomioistuinta ja kansainvälistä tuomioistuinta.”

#ÄänestäPalestiinanpuolesta

Kampanjan järjestää ECCP (The European Coordination of Committees and Associations for Palestine).