Vantaan Rauhanpuolustajilta Gaza-kannanotto

Vantaan Rauhanpuolustajilta Gaza-kannanotto

Vantaan Rauhanpuolustajat julkaisi 10.8.2014 kannanoton, jossa tuomitaan Israelin hyökkäys Gazaan ja vaaditaan korjaavia toimia sekä Israelilta että kansainväliseltä yhteisöltä.

Rauha Gazaan !

Tuomitsemme jyrkästi Israelin hyökkäyksen Gazaan. Armeijan suorittamat sotarikokset saarrettua siviiliväestöä vastaan on välittömästi lopetettava.

– Vaadimme Israelin vetäytymistä Gazasta ja sen koko sotakaluston poistamista rajalta välittömästi.

– Vaadimme Gazan saarron lopettamista ja kaikkien rajojen avaamista sekä Israelin että Egyptin puolelta ihmis- ja tavaraliikenteelle.

– Vaadimme Gazan kalastusvyöhykkeen laajentamista kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi.

– Vaadimme poliittisten vankien välitöntä vapauttamista.

– Vaadimme, että sotarikolliset tuodaan kansainvälisen oikeuden eteen.

– Vaadimme pikaisia toimia kansainväliseltä yhteisöltä Gazan tuhojen korjaamiseen ja alueen jälleenrakentamiseen.

Gazaan on rakennettava toimiva merisatama ja lentokenttä sekä juna- ja tieyhteydet ulkomaailmaan ja Länsirantaan. On perustettava uusi teollisuusalue, jolla työllisyystilanne paranee alueella. Israelin ja sen tukijoiden on maksettava sotakorvauksia ihmisuhrien omaisille sekä tuhottujen kohteiden jälleenrakentamiseen.

Jotta pysyvä rauha saavutetaan alueella, vaadimme, että kaikki laittomat siirtokunnat ja apartheidmuuri – varsinkin Jerusalemin alueella olevat siirtokunnat – puretaan. Vaadimme, että Israel lopettaa palestiinalaisten luonnonresurssien kuten veden, viljelysmaiden ja maakaasun anastamisen. Vaadimme palestiinalaispakolaisten paluuoikeuden toteuttamista viipymättä. Vaadimme, että Israel riisutaan ydin- ja muista joukkotuhoaseista ja Lähi-itä muutetaan ydinaseista vapaaksi alueeksi.

Israel on pakotettava kaikin mahdollisin keinoin lopettamaan miehitys ja kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita.

10.8.2014

Vantaan Rauhanpuolustajat ry.