Stop the genocide – Free Palestine:  Mielenosoitus palestiinalaisten tueksi Helsingissä lauantaina 21.10. kello 15

Stop the genocide – Free Palestine:  Mielenosoitus palestiinalaisten tueksi Helsingissä lauantaina 21.10. kello 15

Lehdistötiedote 20.10.2023, julkaisuvapaa heti

Stop the genocide – Free Palestine. 

Mielenosoitus palestiinalaisten tueksi Helsingin rautatientorilta Senaatintorille lauantaina 21.10.2023 kello 15.

Satoja ihmisiä odotetaan Helsingin keskustaan osoittamaan mieltä Gazan humanitaarisen kriisin vuoksi lauantaina 21.10.2023. YK:n erikoisraportoija on varoittanut palestiinalaisten olevan vaarassa joutua etnisen puhdistuksen kohteeksi, mikä toistaisi vuoden 1948 Nakban. 


Mielenosoituksessa vaaditaan välitöntä tulitaukoa ja humanitaarisen avun toimittamista Gazaan. Suomea vedotaan myös lopettamaan osallisuutensa Israelin sotarikoksiin vaatimuksilla lopettaa asekauppa Israelin kanssa ja laittomien siirtokuntatuotteiden maahantuonti. 

Mielenosoituksen järjestävät ihmisoikeusjärjestöt ICAHD Finland, Arabikansojen ystävyysseura, Rauhanpuolustajat, Palivoicesfin ja Sumud – Suomen Palestiina-verkosto ry.

Kuluneiden päivien aikana uhriluku Gazassa on noussut yli neljän tuhannen, joista suuri osa on lapsia. Mielenosoittajat kunnioittavat tuhansia Israelin armeijan väkivallan ja saarron vuoksi kuolleita siviiliuhreja kukkasin ja kynttilöin Senaatintorilla. Mielenosoituksessa puheita pitävät muun muassa Sumud – Suomen Palestiina-verkoston puheenjohtaja Noora Dadu, ICAHD Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen, Ritni Ráste Pieski ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.

Rauhanomainen mielenosoitus järjestetään Israelin kaksi viikkoa kestäneiden pommitusten jälkeen, jotka ovat kohdistuneet myös siviilikohteisiin kuten kouluihin ja sairaaloihin. Kahden miljoonan asukkaan tiheästi asuttamalle alueelle on pudotettu yli 6  000 pommia. Gazan totaalisen saarron vuoksi vesi on melkein loppunut, ja UNRWA on varoittanut, että ihmiset alkavat pian kuolla janoon. 

Noora Dadu, Sumud – Suomen Palestiina -verkoston puheenjohtaja, sanoo:

”Länsimaat, Suomi mukaan lukien, ovat järkyttävällä tavalla tukeneet Israelin harjoittamaa etnistä puhdistusta ja asuttajakolonialistista sortoa yli 75 vuotta. Palestiinalaiset eivät ole tähän päivään mennessä saaneet oikeutta. Mutta palestiinalaisilla on ’sumud’, järkkymätön peräänantamattomuus. Me emme kyseenalaista omia oikeuksiamme ja uskomme siihen, että oikeus tulee toteutumaan. 
Suomalais-palestiinalaisena peräänkuulutan suomalaisen yhteiskunnan vastuuta. Kenties vaikeinta itselleni on ollut ymmärtää demokratian kulmakiven, vapaan median, osallistuminen palestiinalaisten hiljentämiseen ja dehumanisointiin. Myös jokseenkin käsittämätöntä on, että Suomi edelleen tukee valtavilla asekaupoilla apartheidhallintoa ja rikoksia ihmisyyttä vastaan.
Ainoa kestävä ratkaisu nykytilanteeseen voi syntyä kansainvälisen oikeuden kautta, jakamattomiin ihmisoikeuksiin nojaten. Siksi vaadimme välittömän tulitauon lisäksi koko sortosysteemin purkamista. 
Toivomme, että mahdollisimman moni saapuu paikalle mielenosoitukseen. Maailma tarvitsee nyt solidaarisuutta ja ihmisoikeuksien puolustamista. Jokainen ääni, joka vaatii palestiinalaisten vapauttamista, on mittaamattoman tärkeä. Samaan aikaan se on absoluuttisesti vähintä mitä voimme vaatia.” 

Palestinian Voices of Finland -järjestön Maya vaatii humanitaarisen ratkaisun rinnalle poliittisia päätöksiä:

”Kaikki epäpoliittinen keskustelu pelkästä tulitauosta tuntuu pelkurimaiselta nyt kun olemme todistaneet kansanmurhaan yllyttävää retoriikkaa ja tekoja. Jos välitämme palestiinalaisten elämästä – eikä vain heidän kuolemistaan – meidän on liitettävä tulitaukovaatimukseen vetoomus lopettaa Suomen asekaupat ja tuki sionistiselle siirtokuntakolonialismille. Palestiinan suvereniteetti on tunnustettava, poliittiset vangit vapautettava ja miehitys lopetettava. Me emme voi palata normaaliin, sillä normaali tarkoittaa palestiinalaisille jokapäiväistä väkivaltaa ja hidasta kansanmurhaa.” 

Vuoden 1948 Nakban yhteydessä 750 000 pakolaista puhdistettiin etnisesti Palestiinasta. Yksi suurimmista pakolaisyhteisöistä asettui Gazaan. Vuonna 1967 Israel miehitti Gazan ja Länsirannan. Ensimmäisen ja toisen intifadan aikaan Gaza kärsi rakenteellisesta väkivallasta ja ihmisoikeusloukkauksista. Hamasin noustua valtaan vuonna 2007 Israel saartoi Gazan maalta, mereltä ja ilmasta. Saarto on laiton kollektiivinen rangaistus, joka on tehnyt Gazasta ulkoilmavankilan, jossa Israelin sotateollisuus testaa aseitaan. Gaza on kärsinyt lukuisista väkivaltaisista sotaoperaatioista vuosina 2008, 2009, 2012, 2014, 2020 jas 2021, ja Gazan infrastruktuuri on tuhottu useita kertoja. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet Israelin palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa sortoa apartheidiksi.

Yhteystiedot:

Alisa Ajomaa, sihteeri, Sumud – Suomen Palestiina-verkosto ry
+358 50 0506765
ajomaaalisa@gmail.com 

Noora Dadu, puheenjohtaja, Sumud – Suomen Palestiina-verkosto ry
+358 40 8408101
noora.dadu@gmail.com 

Vaatimus Suomen hallitukselle: Tulitauko Gazaan

Press release – for immediate release 20.10.2023

Stop the genocide – Free Palestine Demonstration from Helsinki railway station to Senate Square from 3pm, Saturday November 21st  

Hundreds are expected to gather in central Helsinki on Saturday, October 21st to protest the ongoing humanitarian crisis in the Gaza strip – which the UN special rapporteur has warned is a new instance of mass ethnic cleansing of Palestinians which may repeat the Nakba of 1948.

The demonstrators are demanding an immediate ceasefire, an end to the military blockade, and an immediate delivery of humanitarian aid to Gaza. The groups are also demanding Finland to stop its complicity in Israeli war crimes through an end to the Finnish arms trade with Israel and for a ban on product trade from illegal settlements. The human rights organisations ICAHD Finland, the Finnish-Arab Friendship Society, Finnish Peace Committee, Palivoicesfin and Sumud – the Finnish Palestine network are co-organising the demonstration. 

Over the past days, the number of people killed in Israeli attacks has risen to 4200. A large number of the deaths have been children. Demonstrators will commemorate the thousands of civilians killed by Israeli military violence and the embargo with flowers and candles at Senate Square. Speeches will be held, among others, by Noora Dadu, the chair of Sumud – the Finnish Palestine network; Syksy Räsänen, the chair of ICAHD Finland; Ritni Ráste Pieski; and Anna Kontula, Member of Parliament for the Left Alliance.  

The peaceful demonstration will be held after nearly two weeks of heavy bombardment of civilian areas, including schools and hospitals by Israeli forces, dropping in the first week more than 6,000 bombs on the densely populated area with over two million residents. The full military blockade of Gaza means water has largely run out, with UNRWA warning that people will start dying without water.

Noora Dadu, chairman of Sumud – the Finnish Palestine network says: “Western countries, including Finland, have shockingly supported Israel’s ethnic cleansing and settler-colonial oppression for more than 75 years. The Palestinians have not received justice to this day. But the Palestinians have ”sumud”, unwavering persistence. We do not question our own rights and we believe that justice will be done.

As a Finnish-Palestinian, I call for the responsibility of Finnish society. Perhaps the most difficult thing for me has been to understand the participation of the cornerstone of democracy, the free media, in the silencing and dehumanization of the Palestinians. It is also incomprehensible that Finland continues to support the apartheid regime and crimes against humanity with an enormous arms trade. 

The only sustainable solution to the current situation can be created through international law, based on indivisible human rights. That’s why we demand, in addition to an immediate ceasefire, the dismantling of the entire system of oppression. 

We hope that as many people as possible will come to the demonstration. The world now needs solidarity and defense of human rights. Every voice that calls for the liberation of the Palestinians is immeasurably important. At the same time, it’s the absolute least we can demand”.

Maya from the Palestinian Voices of Finland organization calls for political decisions alongside a humanitarian solution: ”Any non-political discussion about a mere ceasefire seems cowardly now that we have witnessed rhetoric and actions that incite genocide. If we care about the lives of the Palestinians – and not just their deaths – then besides the cease-fire, we must demand an end to Finnish arms sales and support for Zionist settler colonialism. Palestinian sovereignty must be recognized, political prisoners released and the occupation ended. We cannot return to normal, because normal for Palestinians means everyday violence and slow genocide.”

After the 1948 Nakba, over 750,000 refugees were ethnically cleansed from Palestine. One of the largest refugee communities settled in Gaza. In 1967, Israel occupied Gaza and the West Bank. Gaza suffered severe structural violence and human rights violations during the first and second Intifada. Following the Hamas takeover of Gaza in 2007, a military blockade on land, air and sea was imposed by Israel, resulting in an illegal collective punishment and making Gaza an open air prison and test laboratory for Israeli arms technology. Gaza experienced multiple violent military aggressions in 2008, 2009, 2012, 2014, 2020, and 2021 where the infrastructure of Gaza was destroyed multiple times. Human rights organizations have described Israel’s discrimination against Palestinians as apartheid.

Media contact details:

Alisa Ajomaa, secretary, Sumud – the Finnish Palestine network
+358 50 0506765
ajomaaalisa@gmail.com 

Noora Dadu, chair, Sumud – the Finnish Palestine network
+358 40 8408101noora.dadu@gmail.com 

Call to the government of Finland: Ceasefire to Gaza