UKRAINA: Ukraina tänään

UKRAINA: Ukraina tänään

ukraina_kartta

 

Tämä Rauhan Puolesta -lehden liite on tulosta Rauhanpuolustajien Ukrainassa elo-syyskuun vaihteessa vierailleen delegaation vierailusta. Tiiviistä kaksiviikkoisesta vierailusta syntyi laaja haastatteluaineisto, josta tässä julkaistaan pieni otos. Nyt teemoina ovat journalismi ja poliittiset oikeudenkäynnit. Jatkoa on luvassa, ja koko aineistosta julkaistaan alkuvuodesta laajempi kokonaisuus. Artikkelit ovat haastatteluita, eikä niissä esitettyjä näkökulmia ole juurikaan kommentoitu. On pyritty tuomaan esiin monipuolisesti ukrainalaisen kansalaisyhteiskunnan eri näkemyksiä maan tilanteesta.

Valitettavasti delegaatio ei vieraillut Itä-Ukrainan kapinallisten hallussa olevilla alueilla, joten jonkun mielestä haastatteluissa ilmenevä kritiikki Ukrainan hallinnon toimia kohtaan voidaan katsoa puolueelliseksi. Mutta mielestämme on olennaista, että meidänkin EU-tuillamme toimivan hallinnon tulisi noudattaa demokraattisia ja läpinäkyviä oikeusvaltion periaatteita. Jatkossa tavoitteenamme on luoda luotettavia ja itsenäisiä kontakteja myös niin sanottujen kansantasavaltojen alueen kansalaisyhteiskunnan toimijoihin samoin kuin Ukrainan tilanteesta kiinnostuneisiin venäläisen rauhanliikkeen toimijoihin. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan molemmat osapuolet ovat syylllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin – valitettavasti vain luotettavan ja puolueettoman tiedon saanti ns. kansantasavaltojen puolelta on huomattavan hankalaa.

Rauhanpuolustajien Ukraina-toiminta kuitenkin jatkuu. Vierailun aikana pystyttiin luomaan suoria yhteyksiä paikallisiin kansalaisjärjestöihin, ruohonjuuritason ryhmiin, toimittajiin ja aktivisteihin. Yhdessä ukrainalaisten toimijoiden kanssa pyritään edistämään rauhanprosessia ja luomaan edellytyksiä kansalliselle dialogille ja eheytymiselle. Suorat, itsenäiset yhteydet mahdollistavat tiedonsaannin ihmisoikeusloukkauksista ja konfliktista koskien kaikkien osapuolten toimia. Yhteydet Etyjin Ukraina-missioon ja muihin rauhanprosessia tukeviin ja alueella toimiviin kansainvälisiin organisaatioihin ovat myös olennaisia. Valitettavasti tällä hetkellä ei näytä siltä, että sodan osapuolet olisivat valmiita rauhaan.

Tiedonhankinnan ja -välityksen sekä rauhanprosessin tukemisen lisäksi Rauhanpuolustajat jatkaa pienimuotoista ja täsmällistä avustustoimintaa Itä-Ukrainan konfliktialueen haavoittumimmassa asemassa olevalle siviiliväestölle. Pienilläkin avustuserillä on merkittävä täydentävä rooli muiden auttajien rinnalla.

Erityiskiitokset Kirsti Eralle käännöksistä.