Ay-väen rauhanpäiviä suunnitellaan tammikuuksi

Ay-väen rauhanpäiviä suunnitellaan tammikuuksi

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Olemme kokeneet ajanjakson, jolloin kokoontuminen ei ole ollut mahdollista, sekä joutuneet luopumaan monista totutuista tavoista. Työpaikkojen rauhantoimikunnallea tämä tarkoitti sitä, ettei perinteistä seminaarimatkaa Pietariin voitu järjestää rajojen sulkeuduttua. Pohdimme keväällä myös olisiko mahdollisuus järjestää vaihtoehtoisesti seminaarimatka esimerkiksi Ruotsiin. Tilanteen edetessä totesimme kuitenkin, ettei tapahtumien järjestäminen ole mahdollista.

Järjestöille, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja nimenomaan ihmisten haluun toimia yhdessä, tilanne on haastava kokoontumistauon vuoksi. Myös ay-liikkeessä on monissa yhdistyksissä eletty hiljaiseloa viime kevään jälkeen. Toivottavasti toiminta saadaan pikkuhiljaa normalisoitua. Asiat, joita järjestöt nostavat esille, ovat tärkeitä, eikä niitä saa unohtaa koronatilanteenkaan aikana. Toimikunnan jäsenten kanssa olemme tilanteen pitkittyessä ottaneet käyttöön enemmän sähköistä viestintää (esim. Facebookissa), ja muun muassa kokouksiin osallistuminen onnistuu etänä. Sähköinen yhteydenpito ei korvaa kohtaamisia, mutta se on myös hyvä foorumi, jossa voi pohtia tulevaa ja vaihtaa ajatuksia.

Tammikuussa olemme perinteisesti järjestäneet Ay-väen rauhanpäivät. Ensi vuoden paikaksi on valittu Hämeenlinna ja ajankohtana on 23.–24.1.2021. Olemme miettineet, onnistuuko tapahtuman järjestäminen nykyisessä tilanteessa. Koemme kuitenkin, että olisi tärkeätä voida kokoontua yhteiseen keskusteluun, päivittää tietoja ja saada erilaisia näkökulmia asioihin. Tämän vuoksi olemme päättäneet valmistella tapahtumaa, vaikkakin hieman pienempänä osallistujamäärältään kuin mihin olemme tottuneet. Seuraamme luonnollisesti tilannetta ja marraskuussa teemme lopullisen päätöksen siitä, onko tapahtuma mahdollista järjestää osallistujien turvallisuus huomioiden.

Tärkeitä teemoja seminaariin riittää. Poikkeuksellinen aika on tuonut monille aloille odottamattomia haasteita ja huomattavan määrän lomautuksia. Osa työnantajista käyttää tilannetta härskisti hyväkseen vahvistaakseen omaa tulostaan. Samanaikaisesti on välttämätöntä miettiä, mitkä ovat prioriteetit yhteiskunnassamme ja mihin panostamme. Tuntuukin täysin käsittämättömältä, että tulevassa budjetissa muun muassa puolustusmäärärahoja ollaan lisäämässä yli 50 prosenttia. Viimeistään tässä vaiheessa olisi syytä uudelleen harkita hävittäjähankintojen tarpeellisuutta.

Toivottavasti voimme tammikuussa kokoontua yhteiseen keskusteluun Hämeenlinnaan!