Tappajarobottien vastustus on vahvaa, osoittaa uusi mielipidemittaus

Tappajarobottien vastustus on vahvaa, osoittaa uusi mielipidemittaus

28 maassa vuonna 2020 tehdyn mielipidemittauksen mukaan yli kolme viidestä ihmisestä (62 %) vastustaa sellaisten asejärjestelmien kehittämistä, joka voisi valita kohteensa ja hyökätä ilman ihmisen ohjausta.

• Vankinta vastustus oli Ruotsissa (76 %), Turkissa (73 %) ja Unkarissa (70 %).
• Tappajarobotteja vastustettiin kaikissa ikäryhmissä, 50–74-vuotiaiden joukossa jopa 69 %.
• Vastustus ei riipu sukupuolesta. Naisista tappajarobotteja vastustaa 63 % ja miehistä 60 %.
• Kaksi kolmasosaa (66 %) vastustajista kertoi olevansa vahvimmin huolissaan siitä, että autonomiset aseet ”ylittäisivät moraalisen rajan, siksi koneille ei saa antaa lupaa tappaa”.

Mielipidemittauksen tulokset näyttävät, että vaikka koronavirus ja taloudellinen epävarmuus valtasivat otsikoita vuonna 2020, pysyy julkinen mielipide tappajarobottien kehittämistä vastaan tasaisena ja vahvana.
Itse asiassa vastustus tappajarobotteja kohtaan nousi 13:ssa maassa 26:sta verrattuna vuoden 2018 mittaukseen. Eniten vastustus kasvoi Brasiliassa 16 %, Israelissa 12 %, Japanissa 11 %, Etelä-Afrikassa 7 % sekä Australiassa ja Ruotsissa molemmissa 5 %.
Mielipidemittaus oli kolmas Ipsoksen tekemä kysely tappajarobottien vastustuksesta. Ensimmäisessä mittauksessa vuonna 2017 vain 56 % vastaajista vastusti tappajarobotteja. Vuonna 2020 vastustus nousi 62 prosenttiin.

Human Rights Watchin ja robottiaseiden vastaisen verkoston koordinaattori Mary Wareham sanoi: ”Valtioiden on aloitettava neuvottelut, joissa tehdään sopimus merkityksellisestä ihmiskontrollista voimankäyttöön. Julkinen vastustus tappajarobotteja kohtaan on vahvaa, mikä nostaa odotuksia suorasukaiseen poliittiseen toimintaan niiden kieltämiseksi.”

Mielipidemittauksen toteutti markkinatutkimusyhtiö Ipsos ja sen tilasi Campaign to Stop Killer Robots. Se toteutettiin joulukuussa 2020. Kyselyyn osallistui 19 000 ihmistä 28: maasta, käytetty otos oli 500–1000 ihmistä.

Rauhanpuolustajat on Stop Killer Robots Finland -verkoston jäsen.
Verkoston Facebook-sivu löytyy täältä ja Twitter-sivu täältä.

Lisätietoa englanniksi:
www.stopkillerrobots.org
• Twitter: @BanKillerRobots
• Facebook: @stopkillerrobots
• Instagram: stopkillerrobots