Suomen ei pidä tukea Turkin sortopolitiikkaa

Suomen ei pidä tukea Turkin sortopolitiikkaa

Rauhanpuolustajien johtokunnan jäsen Rojin Birzoi piti puheen Kurdistan solidaarisuus -verkoston järjestämässä Ei taivuta Turkille -mielenosoituksessa Helsingissä 25.3.2023.

”Turkin valtio pitää kurdeja verisessä otteessa. Kurdiväestöä sorretaan ja heidän perusoikeuksiaan poljetaan. Turkki on käyttänyt sotilaallista voimaa kurdiväestöä vastaan niin Syyrian kuin Irakin hallitsemilla kurdialueilla. Turkin harjoittama valtioterrori aiheuttaa kuolemia ja kärsimystä. Vuosikymmenten vainolle ei näy loppua. Tämä on hälyttävä kehityssuunta, joka ei voi jäädä huomaamatta.

Turkki pyrkii rajoittamaan kurdien poliittisia vapauksia myös diasporassa. Turkki on viime aikoina vaatinut useita kertoja Suomea rajoittamaan kurdien oikeuksia ja estämään kurdijärjestöjen toimintaa maassamme. Tämä on täysin tuomittavaa, sillä Suomen perustuslaki takaa kaikille kansalaisille sanan- ja kokoontumisvapauden.

Päästäkseen Natoon Suomi alkoi taas viedä aseita Turkkiin. Näin ollen Suomi on osallinen kurdiväestön murhaamiseen. Lisäksi Turkin ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava. Toisinajattelijoita ja aktivisteja vangitaan, kidutetaan ja murhataan. Turkki on vetäytynyt Istanbulin konventiosta, ja sukupuolittuneen väkivallan uhreja on yhä enemmän. Pride-kulkue on kielletty seitsemänä vuonna peräkkäin.

Natoon pääsy ei saa johtaa ihmisoikeusperiaatteista luopumiseen. On tärkeää, että Suomi ei hyväksy tällaista toimintaa eikä myönny Turkin hallinnon vaatimuksille. Suomen on puolustettava ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kurdien vainoa Turkissa ei voi hyväksyä.

On tärkeää muistaa, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja ne kuuluvat kaikille ihmisille riippumatta kansallisuudesta, rodusta tai sukupuolesta. Suomi on sitoutunut näihin periaatteisiin. Tukemalla Turkkia Suomi on osallinen ihmisoikeusrikkomuksiin.

Suomen hallituksen on pidettävä kiinni ihmisoikeuksista ja vastuullisesta ulkopolitiikasta. Meidän on tärkeää tukea demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kansainvälisesti. Meidän on asetettava arvomme ja periaatteemme yhdenvertaisuudesta, demokratiasta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta myös kansainvälisen politiikan ytimeen.

Sanan- ja kokoontumisvapaus ovat demokratian peruspilareita. Ilman näitä vapauksia kansalaiset eivät voi ilmaista mielipiteitään ja vaatimuksiaan vapaasti, mikä johtaa yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja sortoon. Siksi on erittäin tärkeää, että Suomi puolustaa näitä vapauksia kaikissa olosuhteissa.

Lopuksi haluan korostaa, että Suomen ei pidä myöntyä Turkille ja tukea sen sortopolitiikkaa. Meidän on seisottava lujana ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta, nyt ja aina.”

Kuva: Miro Johansson