Rauhanpuolustajat: Euroopan unionin uudet Iran-pakotteet lisäävät sodan uhkaa

Rauhanpuolustajat: Euroopan unionin uudet Iran-pakotteet lisäävät sodan uhkaa

iran-tapahtumaRauhanpuolustajat on huolissaan Lähi-idän kiristyneestä poliittisestä tilanteesta uusien Iranin vastaisten pakotteiden seurauksena. Myös EU-parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronberg on ilmaissut huolensa uusista Iran-pakotteista. Tilanteen tekee juuri nyt erityisen hälyttäväksi se, että USA on lisännyt sotilasvoimaansa alueella, mikä viittaa sodan valmisteluihin.

Iraniin kohdistuvalla uhkailulla ja kiristyksellä ei ole pitäviä perusteita, eivätkä ne myöskään palvele niille asetettuja tavoitteita. Ne vain lisäävät välitöntä sodanuhkaa. Rakentavan, konfliktin ehkäisemiseen pyrkivän dialogin sijaan EU ja sen mukana Suomi ovat asettuneet tukemaan USA:n ja Israelin sotapolitiikkaa. Uusia pakotteita kannattamalla nakerramme mahdollisuuksiamme toimia rauhanvälittäjinä kansainvälisessä konfliktitilanteessa.

Iranin ydinohjelma ei toistaiseksi ole sotilaallinen, minkä myöntää muun muassa myös USA:n puolustusministeri Leon Panetta. Ydinohjelmansa avulla Iran, niin kuin mikä tahansa muu ydinvoimaa käyttävä ja uraanin rikastamiseen ryhtyvä maa, saavuttaa toki kyvyn ydinaseohjelman aloittamiseen. Toistaiseksi Iran on kuitenkin sitoutunut NPT-ydinsulkusopimukseen. Tämä on luomassa edellytyksiä ydinaseriisunnan aloittamiselle ja ydinaseettoman vyöhykkeen aikaansaamiselle Lähi-idässä.

Tämä tavoitteen saavuttamisen ehkä tärkein kysymys olisi kuitenkin saada Lähi-idän ainoa ydinasevaltio Israel sitoutumaan ydinsulkusopimukseen ja ydinaseriisuntaan. Mikäli Iran jättäytyisi Israelin tapaan sopimuksen ulkopuolelle, ei silläkään olisi kansainvälisoikeudellisia velvoitteita sitoutua ydinaseettomuuteen. Lisäksi Israelin ydinaseet antavat perustellun syyn sen vihollisinaan pitämien maiden asevarustelulle.

Uusien pakotteiden lisäksi on ilmeistä, että jo nyt on vastoin kansainvälistä lainsäädäntöä aloitettu salaiset Iranin vastaiset operaatiot: salamurhat, kyberhyökkäykset Iranin uraaninrikastamislaitoksia vastaan ja jopa terroristien värvääminen terrori-iskujen tekemiseksi Iranissa. On käsittämätöntä, ettei kansainvälinen yhteisö ole reagoinut tähän voimakkaammin.

Väite Iranin muodostamasta sotilaallisesta uhkasta alueen muita valtioita kohtaan on perusteeton. Tästä kertoo muun muassa se, että Yhdysvaltojen tiedustelu ja Pentagonkin ovat arvioineet Iranin sotilaallisen strategian defensiiviseksi. Tosiasiassa Iranin islamilainen tasavalta ei ole historiansa aikana hyökännyt ketään vastaan eikä myöskään vallannut sotimalla vieraita alueita, toisin kuin sen syyttäjät USA ja Israel.

Kansainvälisen politiikan sääntöjen tulee olla kaikille samat.

31.1.2012