Rauhanpuolustajat: Ohjusisku Syyriaan ei edistä rauhaa

Rauhanpuolustajat: Ohjusisku Syyriaan ei edistä rauhaa

syyria-noBombs
Tiedotusvälineille 16.4.2018

Syyrian sota ja eritoten ulkovaltojen vastatoimet väitettyyn Douman kaasuiskuun uhkaavat kiihtyä maailmanlaajuiseksi konfliktiksi. Juuri nyt tarvitaan sodan kiihdyttämisen sijaan diplomatiaa ja luotettavaa ja puolueetonta kansainvälistä mekanismia sotarikoksen syyllisten selvittämiseksi.

Rauhanpuolustajat tuomitsee Yhdysvaltojen yhdessä liittolaistensa Ison-Britannian ja Ranskan kanssa tekemän ohjusiskun Syyriaan. Ohjusiskun syyksi on esitetty Syyrian hallituksen rankaiseminen kaasuiskusta, jonka syyllisiä ei ole pystytty aukottomasti todentamaan. Samaan aikaan Turkki jatkaa Pohjois-Syyrian valtaamista ja Israel tulittaa rauhanomaisia palestiinalaisia mielenosoittajia ilman, että niiden tukijat – Yhdysvallat liittolaisineen – reagoivat millään tavoin. Kaksoisstandardit ihmisoikeus- ja sotarikoksien kohdalla murentavat kansainvälisen yhteisön pelisääntöjen uskottavuutta.

Ohjusiskut eivät edistä rauhan edellytyksia Syyriassa. Kansainvälisen yhteisön tulee pohtia, millaisin keinoin syylliset saadaan teoistaan vastuuseen ilman, että Syyrian ennestäänkin kärsivä siviiliväestö joutuu jälleen kantamaan seuraukset muiden teoista. Keinojen tulee olla ensisijaisesti rauhanomaisia. Afganistanin, Irakin ja Libyan sodat osoittavat, että aseellinen väliintulo tuottaa vain lisää kaaosta ja kärsimystä.

Suomen on otettava paikkansa siitä maailman maiden enemmistöstä, joka vastustaa suurvaltojen sotapelejä. Suomen on toimittava YK:ssa ja EU:ssa selkeän, sodan kiihtymistä vastustavan linjan puolesta, jotta ne toimisivat julkituotujen arvojensa mukaisesti rauhan ja vakauden, demokratian ja ihmisarvojen lujittamiseksi. Yhdysvaltojen ja kahden EU-maan suorittamat kostoiskut eivät tue näitä tavoitteita. Kaikkien osapuolten on pidättäydyttävä sotatoimista, ja Turkin miehitysjoukkojen pitää poistua Syyriasta. Alueelle on neuvoteltava aselepo ja rauha.

Median edustajien ja meidän jokaisen täytyy nyt pitää pää kylmänä. Sodan vaaran kasvaessa keskustelu on kärkevää ja siinä asetutaan herkästi jonkin osapuolen tueksi ilman luotettavaa informaatiota. Valitettavan usein motto on: ”Jollet ole puolellamme, olet meitä vastaan.” Tällainen ajattelu edistää pikemminkin sotaa kuin rauhaa. Syyrian sodassa ei ole enkeleitä, ja kuten Turkin ja Venäjän kohdalla voi nähdä, entiset veriviholliset voivat muuttua liittolaisiksi yhdessä yössä.

Nyt tarvitaan Suomeltakin diplomaattisia toimia sodan eskaloitumisen estämiseksi, ja meidän on omalta osaltamme lopetettava välittömästi asevienti sotaa käyviin ja sodan osapuolia tukeviin Lähi-idän maihin.