Rauhanpuolustajat: Nato-jäsenyys kaventaa ulko- ja turvallisuus­poliittista liikkumavaraamme

Rauhanpuolustajat: Nato-jäsenyys kaventaa ulko- ja turvallisuus­poliittista liikkumavaraamme

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä sotilasliitto Natoon.
 Suomen Nato-jäsenyyshanke on edennyt pikavauhtia sen jälkeen, kun Venäjä kansainvälisen oikeuden vastaisesti hyökkäsi Ukrainaan. Mielipidemittauksissa suomalaisten enemmistö on vuosikausien kielteisen Nato-linjan jälkeen siirtynyt kannattamaan jäsenyyttä.

Rauhanpuolustajat ymmärtää suomalaisten omaa turvallisuutta koskevan pelon, jonka Venäjän raaka toiminta Ukrainassa on herättänyt. Rauhanpuolustajat korostaa kuitenkin, että kestävää rauhaa maailmassa ei voida rakentaa asevaraisen ja sotilasliittoihin tukeutuvan turvallisuuspolitiikan perustalle.

Suomen turvallisuuspolitiikka on perustunut taitavaan ulkopolitiikkaan ja diplomatiaan, jota on tukenut vahva, asevelvollisuusarmeijaan perustuva maanpuolustus. Tämä on luonut edellytykset Suomen liittoutumattomuudelle, joka on tehnyt mahdolliseksi Suomen roolin kansainvälisesti arvostettuna rauhanrakentajana ja -välittäjänä. Muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessakin Rauhanpuolustajat haluaa tuoda esiin seuraavaa:

• Sotilaallinen liittoutuminen ei lisää turvallisuutta Euroopassa, vaan johtaa sotilaallisen jännityksen kiristymiseen entisestään.
• Suomen turvallisuuden takaamisessa ensisijaisia keinoja ovat ulkopolitiikka ja diplomatia, joiden liikkumavaraa USA:n johtamaan sotilasliittoon liittyminen kaventaa. Näistä syistä emme pidä viisaana hallituksen esitystä.
• Ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden kapenemisen uhatessa elämää maapallolla on epäviisasta sijoittaa hupenevia resursseja aseteollisuuteen ja sotaan varustautumiseen. Naton vahvistuminen uusilla jäsenillä myös voimistaa maailman jakautumista sotilasblokkeihin ja siten vaikeuttaa välttämättömiä neuvotteluja ja yhteistyötä.

Suomen on korostettava ja osoitettava, että Nato-jäsenyyden valinnassa kyse on pelkästä puolustuksesta. Tämä on viestittävä selkeästi myös Venäjän suuntaan korostaen keskusteluyhteyden ja diplomaattisten suhteiden tärkeyttä uudessa tilanteessa.

Myös Naton jäsenenä Suomella on tarve omaan ulkopolitiikkaan, jonka peruselementteinä mielestämme tulisi olla seuraavat linjaukset:

• Suomeen ei saa sijoittaa ydinaseita. Suomen on liityttävä YK:n ydinasekieltosopimukseen ja aktiivisesti edistettävä koko maailman luopumista ydinaseista.
• Suomeen ei saa sijoittaa sotilastukikohtia, asejärjestelmiä eikä vieraita joukkoja.
• Suomen ei pidä osallistua sellaisiin rauhanturva- tai vakauttamisoperaatioihin, joilla ei ole YK:n valtuutusta.
• Suomen on toimittava Euroopan uuden turvallisuusjärjestelmän luomisen puolesta Etyjin pohjalta.
• Suomi ja Nato eivät saa ryhtyä osapuoleksi USA:n ja Kiinan väliseen strategiseen kamppailuun.