Rauhanpuolustajat: DCA-sopimus heikentää Suomen turvallisuutta

Rauhanpuolustajien yleiskokouksessa 8. kesäkuuta laaditussa julkilausumassa kritisoidaan DCA-sopimusta ja kehotetaan eduskuntaa sitä käsitellessään erityiseeen tarkkuuteen.

Rauhanpuolustajat: DCA-sopimus heikentää Suomen turvallisuutta

Suomen ja Yhdysvaltojen solmima puolustusyhteistyösopimus (Defence Cooperation Agreement, DCA) mahdollistaa Yhdysvalloille ainakin 15 sotilasalueen perustamisen Suomen maaperälle sekä esteettömän liikkuvuuden Suomessa. Sopimus ei ole pelkästään ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, vaan estää sen toteutumisen yhdysvaltalaisten joukkojen toiminnan osalta.

Eduskuntaan tullut hallituksen esitys heikentää Suomen kansainvälistä toimijuutta samalla kun se luo Yhdysvaltojen sotilaallisen hegemonian rakentamisen Venäjän rajalle. Tämä lisää sotilaallista jännitettä Suomen ja Venäjän rajalla.

DCA-sopimus on räikeän epätasapuolinen. Suomi luovuttaa Yhdysvalloille suvereniteettiaan niin fyysisesti kuin lainsäädännöllisesti ja sitoutuu tukemaan Yhdysvaltojen läsnäoloa Suomessa. Käytännössä maastamme tulee osa Yhdysvaltojen maailmanlaajuista tukikohtien verkostoa. Sen sijaan sopimus ei velvoita Yhdysvaltoja mihinkään: ei edes puolustamaan Suomea, vaikka sopimusta on perusteltu Suomen turvallisuudella.

Sopimuksen nimissä on käytännössä mahdollista tuoda ydinaseita maaperällemme, vaikka se on Suomen ydinenergialain vastaista. Sopimus ei velvoita Yhdysvaltoja edes informoimaan, minkälaisia aseita se Suomeen tuo ja täällä säilyttää. Sopimus menee paljon syvemmälle kuin Suomen velvoitteet Nato-jäsenyyden myötä, eikä sitä ole mahdollista tarkastella uudelleen kuin vasta seuraavan kymmenen vuoden päästä. Esimerkiksi Ruotsissa sopimus tarkastetaan vuosittain.

Rauhanpuolustajat kehottaa eduskuntaa harkitsemaan tarkoin, onko DCA-sopimus Suomen turvallisuuden kannalta hyödyllinen. Jos sopimus päätetään solmia, on varmistettava, että Suomen ydinenergialain määräyksiä noudatetaan eikä maahamme missään vaiheessa tuoda ydinaseita tai kuljeteta niitä alueellamme.