Ei vihapuheelle!

Ei vihapuheelle!

[rapu] ei-vihapuheelle (03.03.14)

Ei vihapuheelle -liike on Euroopan neuvoston käynnistämä kansainvälinen kampanja. Kyseessä on nuorten liike, joka pureutuu verkon vihapuheeseen ja pyrkii edistämään ihmisoikeuksia ja sananvapautta sekä yhteiskunnan moniäänisyyttä ja moniarvoisuutta. Liike haluaa viedä eteenpäin kunnioittavaa keskustelukulttuuria niin verkossa kuin muualla yhteiskunnassa.

Liikkeessä koulutetaan 18 – 25-vuotiaita nuoria aktivisteja. Samalla herätellään myös suurempaa yleisöä huomaamaan ne vaarat, joita rasistinen ja syrjivä vihapuhe aiheuttaa ihmisoikeuksille, sananvapaudelle ja demokratialle. Liikkeen näkyvimpänä toimintamuotona on levittää valokuvin vihapuheen vastaisia sloganeita sosiaalisessa mediassa tai perinteisesti julisteina seinillä.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Asenneilmaston koveneminen Suomessakin vaatii toimia. Ei vihapuheelle -liikkeen tavoitteena on saada jokainen ihminen ymmärtämään vastuunsa suhteista toisiin ihmisiin. Liike muistuttaa, että ihmisoikeudet pätevät kaikkialla, myös verkossa. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä ja toimia yhteiskunnassa ilman, että hänen täytyy kokea olonsa uhatuksi etnisen taustansa, uskontonsa, sukupuolensa, äidinkielensä, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä, vammaisuutensa tai jonkin muun ominaisuutensa tai mielipiteensä vuoksi.

Euroopan neuvoston määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansallismielisyyttä kuin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan. Kampanja suuntautuu lisäksi kaikkia niitä syrjinnän ja ennakkoluulojen muotoja vastaan, joihin tällä hetkellä liittyy vihapuhetta ympäri Eurooppaa. Näitä ovat muun muassa romanivastaisuus, eri uskontokuntiin kohdistuva viha, naisviha, seksismi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva viha.

Vihapuhe vs. sananvapaus

Yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista on sananvapaus: jokaisella on oikeus ilmaista ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja viestejä kenenkään sitä estämättä. Sananvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös vastuu sanomastaan. Tämä vastuu on jokaisella ihmisellä riippumatta siitä, tapahtuuko viestintä nimettömästi tai omalla nimellä, verkossa tai reaalimaailmassa. Haluamme edistää sananvapautta, emme rajoittaa sitä. Vihapuhe pyrkii vaientamaan vähemmistöt ja heidän tukijansa. Moniäänisyyden varjelu on sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolustamista.

Osallistu

Vaikka liikkeen kantavina voimina ovat nuoret, voivat vanhemmatkin ihmiset osallistua. Haasta mukaan vaikka oma työporukkasi. Tehkää omat vihapuheen vastaiset sloganit ja julkaiskaa ne sosiaalisessa mediassa tai ihan perinteisesti seinällä. Rauhanpuolustajien henkilökunta osallistui kampanjaan oheisella kuvalla!

Lisää tietoa liikkeestä löydät osoitteesta: http://eivihapuheelle.fi

Hanna Niittymäki