PATRIArkaatti palasiksi: Antimilitaristista kansalaistottelemattomuutta Suomessa

PATRIArkaatti palasiksi: Antimilitaristista kansalaistottelemattomuutta Suomessa

Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä 4.6. Patrian tehtaan läheisyydessä Hämeenlinnassa oli jännät paikat. Kuutisenkymmentä aktivistia istui koko päivän kahdella tehtaalle vievällä autotiellä ja yhdellä Patrian yhteistyökumppanin Sisu Akselit oy:n tehtaalle vievällä rautatiellä. Aktion tarkoituksena oli estää tehtaiden tavaraliikenne. Patriarkaatti palasiksi -nimen alla esiintyvän joukon vaatimukset voi lukea esimerkiksi Instagramissa. Niihin kuuluu muun muassa asekaupan lopettaminen ihmisoikeuksia rikkovien maiden kanssa, kielto vieraiden valtioiden sotilastukikohtien perustamisesta Suomeen tai Saamenmaalle, asetuotannon erityiskohtelun lopettaminen ja rauhantyön tukeminen.

Suomi käy asekauppaa lukuisten sotaa käyvien maiden kanssa. Patrian tuottamia aseiden osia myydään esimerkiksi Israeliin. Näin ollen Suomi on osallinen Israelin suorittamaan kansanmurhaan Palestiinassa. Patrian verkkosivuilla lukee, että he tuottavat puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan ratkaisuja. Itkupaju-nimellä esiintyvä aktivisti kommentoi: ”Mitä he puolustavat ja keneltä? Miksi painotus militarismiin ja valtion harjoittamaan väkivaltaan on niin itsepäistä? Todellisuudessa Patria tuottaa luonnontuhontaa ja kansanmurhaa. Olin osa blokkausta, koska tunnen syvää vihaa Patrian edustamia rakenteita kohtaan.”

Mielenilmaukseen osallistuneet henkilöt olivat naamioituneita ja esiintyvät mediassa anonyymeinä vedoten siihen, että asetuotantoon ja -kauppaan liittyvä keskustelu on Suomessa räjähdysherkkää ja uhka maalitukselle on suuri. Erilaisilla keskustelufoorumeilla, esimerkiksi vauva.fi-sivustolla, on puhuttu mielenilmauksesta. Foorumit heijastavat julkista keskustelua asekaupoista. Aktivisteja syytetään Venäjän kätyreiksi, ja esimerkiksi asekauppoja Israelin kanssa ei useimmiten edes oteta puheeksi. Keskustelun jatkuva kääntäminen Venäjään on yksi tavoista estää pieninkin kritiikki asetuotantoa ja militarisaatiota kohtaan.

Vaikka kesäkuun alun Patria-blokkaus on näkyvin aseteollisuuden vastainen aktio pitkään aikaan, suoraa antimilitaristista toimintaa on ollut Suomessa ennenkin. Kansalaistottelemattomuutta harjoitti muun muassa Aseistakieltäytyjäliittoon (AKL) kytkeytyvä Muurinmurtaja-ryhmä. Kesällä 2000 Ahmavaara2000-suursotaharjoituksen yhteydessä järjestettiin Ahmatti2000-kampanja, jonka yhteydessä Muurinmurtajien kolme jäsentä kiipesi miehistönkuljetusvaunun päälle estäen sen käytön. Myös Patrian vastaista toimintaa on ollut ennenkin: vuonna 2008 ryhmän jäsenet estivät kulun Patrian toimistolle.

Suoraa toimintaa on monenlaista, ja sellaista on esimerkiksi AKL:n pitkäaikainen kutsuntojen vastainen kampanjointi ja Ruokaa ei aseita -toiminta. Kansalaistottelemattomuus on suoran toiminnan muoto, missä poliittisena protestina kieltäydytään noudattamasta lakia. Sitä harjoitetaan silloin, kun lailliset keinot eivät tehoa päättäjiin. Militarisoitumisen kiihtyessä esimerkiksi kovan ihmisoikeuksia loukkaavan rajapolitiikan muodossa kansalaistottelemattomuus on tärkeä tapa tehdä vastarintaa.

  • Kuvat Miro Johansson