Asevientiin Israeliin kohdistuu kovenevia paineita – oikeudenkäyntejä alkamassa

Monissa Israelin kanssa asekauppaa käyvissä maissa on herännyt huoli siitä, syyllistyvätkö ne kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen ja voidaanko niitä mahdollisesti jopa syyttää osallisuudesta kansanmurhaan. Tanskassa kansalaisjärjestöt nostivat asiasta kanteen, ja myös Ison-Britannian hallitusta vastaan on aloitettu oikeudenkäynti. Mutta saako liittolaisten huoli omasta asemastaan vähentämään tukea Israelille?

Asevientiin Israeliin kohdistuu kovenevia paineita – oikeudenkäyntejä alkamassa

Israelin kansanmurhaksi luokiteltavat raa’at sotatoimet Gazassa ovat saaneet jatkua jo puolen vuoden ajan. YK:n turvallisuusneuvosto sai vasta 25.3. aikaan päätöslauselman, jossa vaaditaan ensimmäistä kertaa välitöntä aselepoa Gazaan. Yhdysvallat sanoo, ettei se hyväksy Israelin verilöylyjä, mutta samalla rahoittaa niitä.

Kolme merkittävää tanskalaista kansalaisjärjestöä ja yksi palestiinalaisjärjestö on nostanut kanteen Tanskan asekaupoista. Järjestöjen mukaan on olemassa selvä riski, että aseita ja sotilasvarusteita, joita Tanska vie suoraan tai välillisesti Israeliin, käytetään vakaviin rikoksiin siviilejä vastaan Gazan alueella. Näin tehdessään Tanska rikkoo kansainvälisiä asekauppaa koskevia sääntöjä ja on vaarassa osallistua kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen – johon kuuluvat myös sotarikokset – ja mahdollisesti kansanmurhaan.

Oikeustoimilla järjestöt haluavat estää Tanskan aseiden ja sotilastarvikkeiden viennin Israeliin. Kanteen nostamalla järjestöt haluavat tuomioistuinten arvioivan, rikkooko vienti asekaupan sääntöjä, joihin Tanska on sitoutunut.

Tanska on liittynyt YK:n asekauppasopimukseen ja sitoutunut EU:n asevientiä koskeviin yhteisiin sääntöihin. Ne velvoittavat maan varmistamaan, että tanskalaisten yritysten aseiden ja sotatarvikkeiden vienti ei uhkaa myötävaikuttaa kansainvälisen oikeuden rikkomiseen.

”Olemme dokumentoineet Gazassa useita Israelin pommi-iskuja, joissa ei ole tehty eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä ja jotka pyyhkivät pois kokonaisia perheitä. Hyökkäykset ovat suhteettomia ja sodan sääntöjen vastaisia. Tanska ei saa millään tavalla edistää näiden siviileihin kohdistuvien laittomien hyökkäysten mahdollistamista. Siksi haluamme nyt tuomioistuimen arvioivan, täyttääkö Tanska velvoitteensa”, Amnesty Internationalin Tanskan-osaston pääsihteeri Vibe Klarup sanoo. Järjestön mukaan pelkästään vaaran, että sotatarvikkeita käytetään sodan sääntöjen vastaisesti, pitäisi riittää saamaan Tanskan valtio lopettamaan aseiden viennin.

Myös YK:n asiantuntijat ovat äskettäin varoittaneet, että jos Israelille myydään ja toimitetaan mitä tahansa aseita, jotka ovat vaarassa tulla käyttöön Gazassa, rikotaan samalla kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja se on lopetettava välittömästi.

Kolmen tanskalaisen järjestön lisäksi palestiinalainen ihmisoikeusjärjestö Al-Haq on mukana oikeudenkäynnissä Tanskan valtiota vastaan. Muut järjestöt ovat Tanskan Amnesty, Tanskan Oxfam ja Mellemfolkeligt Samvirke.

Britanniassa pelätään syytteitä

Al-Haq on mukana myös kanteessa, joka on nostettu Isossa-Britanniassa maan hallitusta vastaan. Toinen kanteessa mukana oleva järjestö on The Global Legal Action Network. Oikeuskäsittely aloitettiin sen jälkeen, kun maan hallitus oli toistuvasti jättänyt huomiotta kirjalliset pyynnöt keskeyttää aseiden myynti Israelille.

Lisäksi Ison-Britannian kauppaministeriössä työskentelevät, aseiden vientiä Israeliin valvovat virkamiehet harkitsevat oikeustoimia aseviennin jatkuessa. He ovat huolissaan siitä, että heidän voidaan katsoa rikkovan kansainvälistä oikeutta Gazan sodassa. Ministeriön virkamiehet yhdessä muiden korkeiden virkamiesten kanssa pelkäävät, että he saattavat olla henkilökohtaisesti vastuussa, jos Israelin katsotaan rikkoneen kansainvälistä humanitaarista oikeutta Gazan kaistalla.

Äskettäin Observer-sanomalehdelle vuodettiin tieto, että Ison-Britannian hallitus on saanut sisäisen oikeudellisen ilmoituksen siitä, että Israel on rikkonut kansainvälistä humanitaarista oikeutta meneillään olevassa Gazan sodassa. Lehti lainasi brittiläistä asianajajaa ja sotarikosten syyttäjää Sir Geoffrey Nicea, joka sanoi: ”Maat, jotka toimittavat aseita Israelille, voivat nyt olla osallisina rikolliseen sodankäyntiin.” Nicen mielestä asia tulisi kertoa yleisölle.

The Guardian paljasti 3. huhtikuuta, että pääministeri Rishi Sunak on saanut kirjeen, jonka on allekirjoittanut 600 asianajajaa ja tutkijaa, mukaan lukien kolme entistä korkeimman oikeuden tuomaria, ja yli 60 korkea-arvoista King’s Counsel -titteliä kantavaa asianajaa. Allekirjoittaneet ovat niinikään varoittaneet, että Britannian aseiden myynti Israelille on kansainvälisen oikeuden mukaan laitonta.

Viime kuukausina useat maat ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä aseiden viennin Israeliin. Näitä ovat Kanada, Belgia, Italia, Espanja ja Alankomaat sekä japanilainen Itochu Corporation. Saksa ja Yhdysvallat – Israelin ylivoimaisesti suurimmat asetoimittajat – eivät ole vielä ilmoittaneet aikomuksestaan seurata esimerkkiä.

  • Kuvat DALL-E-tekoäly (muokattu)