Omställning engagerar runt om i Svenskfinland

Omställning engagerar runt om i Svenskfinland

Med evenemanget Transition launch grundades Omställning Österbotten år 2017. Syftet med föreningen är att lyfta fram och synliggöra arbetet som görs i regionen och att ge idéerna och det konkreta arbetet synlighet för en bred publik. Foto: Ulrica Taylor


Omställningsnätverket
, eller Transition Network, är en global gräsrotsrörelse där mänskor kommer samman i byar, grannskap och städer för att engagera sig på lokal nivå. Målet är inställt på ett hållbart samhälle med grund i det lokala, som möter utmaningarna kring klimatförändringar, oljetoppen och ett ohållbart ekonomiskt system. Nu finns rörelsen också i Svenskfinland – Omställning Finland grundades tidigare i år.

Arbetet med hållbarhet på lokal nivå är i sig inget nytt i Svenskfinland – aktiva grupper finns bland annat på Åland, i Pargas och i Österbotten. I Salo finns den omställningsinspirerade systergruppen Omställning Salo eller Salon TasausKohtuusPaja. Aktiva från olika delar av Svenskfinland har nu bildat en arbetsgrupp för att knyta ihop engagemanget som finns på olika håll. Det här ger också bättre möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter.

Omställning Österbotten

Aktiva i olika delar av Svenskfinland har inspirerats av varandra också tidigare. I Österbotten ordnades ett stort omställningsevenemang 2017, en så kallad Transition launch, där intresserade fick lära sig om omställningens principer enligt samma modell som används på andra håll i världen.

Evenemanget var också ett exempel på överföring av kunskap från en del av Svenskfinland till en annan. En av kursledarna var Giséla Linde från Transition Åland / Ålands Natur och Miljö, och hon lotsade tillsammans med Hanna Arnesson, hållbarhetsstrateg vid Örebro kommun, deltagarna genom teman som lokal resiliens och hur viktigt det är att jobba med visioner. Och om sambandet mellan inre och yttre omställning – att för att förändra saker i den yttre världen behöver vi också förändra hur vi tänker och agerar. Som att dela, tillåta oss att vara sårbara och mänskliga i stället för att överkonsumera och konkurrera med varandra.

I Österbotten finns det många engagerade omställare, och i och med Transition launch-evenemanget grundades föreningen Omställning Österbotten. Ulrica Taylor är ordförande för föreningen och hon ser mervärde i samarbete mellan olika grupper i Svenskfinland.

– Rörelsen i Svenskfinland är trots allt så liten att det gagnar alla att komma samman. Jag ser stor potential i det, de engagerade sitter på olika typer av kunskap och jag tror vi kan skapa något riktigt bra när vi samlas, kommenterar Taylor.

Taylor upplever att omställningsidéerna har fått vind i seglen efter den ovanligt varma sommaren då många påmindes om de konkreta följderna av klimatförändringen.

– Vi märker av ett intresse också bland personer som inte tidigare varit engagerade i klimatfrågan.

Älvbyarna

Taylor lyfter fram att en av styrkorna med Omställningsrörelsen är att det finns många ingångar för de som vill engagera sig. Människor arbetar med odling, alternativa energiformer, cirkulärekonomi, återanvändning och att helt enkelt samlas kring lokala resurser och göra saker tillsammans.

Ett exempel på konkret omställningsarbete i är Älvbyarna i Österbotten. Älvbyarna består av sex närliggande byar med totalt knappt 600 invånare, och fokus ligger på att utvecklas hållbart och att stärka lokalsamhället. I dagsläget har byarna ett daghem, pensionärshem och en skola (som är nedläggningshotad, men byarådet har planer på en skola i privat regi med fokus på lokal mat och där pedagogiken integrerar praktiskt arbete i undervisningen).

Idéerna för framtiden är många, visade en enkät som skickades ut till invånarna 2017. Gemensam odling och mat intresserar många, det kan handla om att lära sig om att samla ätbara växter och svampar och att tillverka traditionella fångstredskap. Också idéer som att skaffa en gemensam byako och byahöns kom fram.

Skolträdgårdar och vuxeninstitut

I Österbotten finns samarbete på olika nivåer. Ett aktuellt tema är att bygga upp skolträdgårdar i Vasa och Korsholm, med tanken att få in odlande i elevernas vardag. I Vikinga skola i Vasa har skolträdgården bland annat använts som klassrum för biologi och modersmålslektioner.

I Vikinga skola i Vasa har skolträdgården använts som klassrum under modersmåls- och biologilektioner. Foto: Ulrica Taylor

Dessutom samarbetar österbottniska omställningsgruppen med Korsholms vuxeninstitut, genom att arrangera kurser om teman som intresserar deltagarna. Till exempel har vuxeninstitutet nappat på att ordna kurser och föreläsningar i att bygga sina egna solfångare, ta vara på råvaror i naturen och kollektivt odlande.

– Mycket av arbetet handlar om att hitta aktiva att samarbeta med, konstaterar Taylor.

Disco soup

I Svenskfinland har flera omställningsinspirerade evenemang arrangerats under sensommaren och hösten. En kurs i omställning arrangerades på Houtskär i mitten av september – där fick deltagarna verktyg för att jobba för en mer hållbar framtid i vår närmiljö och för ett mer hållbart sätt att leva.

I Pargas riktades fokus mot att minska matsvinnet då deltagarna i Disco soup-evenemanget tillredde lunch av matbutikernas svinn och producenternas osäljbara råvaror – och dansade, umgicks och åt tillsammans. Disco soup är är ett globalt medborgarinitiativ som via gräsrotsaktivism vill uppmärksamma problematiken med matsvinn och ojämnt fördelade resurser.

Taylor för också fram att det är dags att rikspolitikerna får in omställning på sin agenda. Hennes hälsning till politikerna är att lyssna på gräsrotsrörelsen och ta mänskors oro om klimatförändringen på allvar.

Tina Nyfors

Tina Nyfors är journalist och miljö- och hållbarhetsverare och aktiv inom Omställningsrörelsen i Svenskfinland

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä suomenruotsalaisen Fredsposten-lehden kanssa, jonka numerossa 4/2018 se alun perin ilmestyi.

Den globala Omställningsrörelsen, Transition Movement

  • Grundades 2005 i England
  • En global gräsrotsrörelse bestående av närmare 1000 omställningsinitiativ främst i västvärlden
  • Arbetar för ett starkt lokalsamhälle, för att möta utmaningar med klimatkrisen, finanskrisen och oljetoppen

Läs mer:

Facebook: Omställning Finland