Moderni maatuska: Luottamuksen illuusio

Moderni maatuska: Luottamuksen illuusio

Kotoutumista edistävän Cultura-säätiön vuoden 2022 selvityksen mukaan vain 41 prosenttia Suomessa asuvista venäjänkielisistä luottaa suomalaiseen mediaan, kun suomea äidinkielenään puhuvista vastaava osuus on 68 prosenttia.

Cultura-säätiön seuraavassa, vuoden 2023 selvityksessä 315 media-alan ammattilaista arvioi etnistä moninaisuutta mediassa ja vieraskielisten medialuottamusta. Selvityksen otsikko Luottamuksen illuusio – tunteeko suomalainen media yleisönsä? kertoo huolesta, jonka moni media-alalla työskentelevä jakaa. Vastaajista 23 prosenttia koki, että etniset vähemmistöt luottavat mediaan, 38 prosenttia arveli, että luottamus oli kohtalaista, ja 26 prosenttia ei osannut vastata. Suurin osa vastaajista ei osannut arvioida, kuinka iso osuus yleisöstä kuuluu etniseen vähemmistöön.

Samalla etnistä moninaisuutta pidetään media-alalla tärkeänä. Moninaisuuden nähdään toteutuvan erityisesti erilaisissa mediasisällöissä. Jos sisällöissä nostetaan esiin vähemmistöryhmien ääniä, mutta heitä ei yleisönä tunneta, saattaa syntyä tilanne, jossa yleisölle tuotetaan toiseuttavaa kuvaa vähemmistöistä. Yksi ratkaisu tähän asetelmaan olisi moninaisuuden lisääminen toimituksissa ja muissa rekrytoinneissa, mitä media-alalla pidettiin jo valmiiksi tärkeänä.

Jatkossa on siis tärkeää, että etniset vähemmistöt saisivat myös tuottaa mediaa. Vähemmistöjen tekemänä tulisi nähdä monenlaista sisältöä eikä vain sitä, joka käsittelee kulloisenkin etnisen ryhmän yhteiskunnallista asemaa. Luottamuksen illuusio –selvityksen julkaisutilaisuudessa oltiin huolissaan siitä, että moninaisuuden edistäminen saatetaan nähdä niin sanottuna agendajournalismina. Samalla kuitenkin todettiin, että median tehtävä on välittää tietoa yhteiskunnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Jos etninen moninaisuus ei näy mediassa, median heijastama kuva yhteiskunnasta on vääristynyt.

Erityisesti venäjänkielisten kohdalla epäluottamus suomalaisia tiedotusvälineitä  kohtaan tarkoittaa yleensä sitä, että luotetaan venäläiseen mediaan, mikä altistaa venäläiselle propagandalle. Panostamalla vieraskielisten medialuottamukseen edistetään jokaisen Suomessa asuvan mahdollisuutta saada monipuolisempi kuva maailmasta. Hyviä esimerkkejä moninaisen yleisön huomioimisesta ovat Ylen venäjänkieliset ja selkokieliset uutiset, joita omakin lähipiirini seuraa aktiivisesti.

Teksti: Daria Tarkhova
Kirjoittaja on vallankäytöstä huolissaan oleva vapaa työläinen.