Laustin lukuvinkki: Teollisen maatalouden kirous

Laustin lukuvinkki: Teollisen maatalouden kirous

Laustin lukuvinkki: Vandana Shiva
Oppaita toisenlaiseen tulevaisuuteen

Ympäristöaktivistit ympäri maailmaa ovat viime aikoina lisänneet toi­mintaansa saadakseen maailman ravinnontuotannon demokraattiseen hal­lintaan. Alaa hallitsevat biokemian yhtiöt ovat kasvaneet entistäkin suuremmiksi ja niiden vahingollisuus on käynyt yhä ilmeisemmäksi.

Esimerkiksi Intiassa teollisesti mani­puloidut siemenet ja teollinen maanviljely ovat vähentäneet kasvien ja viljalajien moninaisuutta. Intialla oli aiemmin 200 000 riisilajia, mikä oli tärkeää nälän­hätien estämiseksi. 1970­-luvun ”vihreän vallankumouksen” jälkeen luku romahti. Moninaisuuden tilalle tuli monokulttuuri.

Vastarinta geenimuunneltujen tuotteiden käyttöä kohtaan on kuitenkin leviämässä. Ympäristötuhosta syytettyä Monsanto­yhtymää vastaan järjestettiin lokakuussa Haagissa Hollannissa kansalaisoikeudenkäynti. Samaan aikaan eri puolilla maailmaa on organisoitu kansalaiskokouksia selvittämään suur­yhtiöiden ympäristörikoksia. Aktivismin lisääntymisen aikoihin suuri saksalainen lääkeyhtiö Bayer on ollut ostamassa Monsanto­-yhtymää. Ympäristöaktivistien silmissä kyse on ”helvetissä solmitusta liitosta”.

Haagin oikeudenkäyntiä oli järjestämässä myös johtaviin ympäristöaktivisteihin lukeutuva intialainen kirjailija ja filosofi Vandana Shiva. Hän kirjoittaa, että suuryhtiöiden ympäristörikokset ovat käyneet yhä ilmeisemmiksi. Ravinnontuotantoon ja maatalouteen tun­keutuneet yhtiöt pyrkivät alan täydelliseen hallintaan. Ne käyttävät yhä väkivaltaisem­pia menetelmiä luontoa ja ihmisiä kohtaan. Shivan mukaan vuonna 1901 perustettu Monsanto on olemassaolonsa aikana
tullut tunnetuksi tuotteistaan, jotka ovat myrkyllisiä niin ihmisille kuin ympäristölle.Ihmiselämä, yhteiskunta ja demokratia ovat tässä prosessissa uhanalaisia. Ihmisten viljelysmaita ja omaisuuksia kahmitaan liikevoittojen kasvattamiseen. Yli vuosisadan ajan pienviljelijöiden elinmahdollisuuksia on tuhottu myrkyllisten peltojen levitessä teollisen maatalouden kulttuurissa.

Vandana Shivan kotimaassa Intiassa maatalous on ollut perinteisesti pien­viljelijöiden hallitsemaa. Myrkkyjään levittävät yhtiöt ovat ajaneet miljoonia ihmisiä mailtaan. 300 000 maanviljelijää on ajautunut itsemurhaan. He olivat joutuneet toivottomaan velkakierteeseen ollessaan pakotettuja ostamaan kalliita siemeniä ja kemikaaleja. Geenimanipuloidut sie­menet eivät ole ehkäisseet tuholaisia ja rikkaruohoja. Sen sijaan ne ovat levittäneet supertuholaisia ja superrikkaruohoja. Maanviljelijöiden velkakierteet vain pahenivat.

Shiva kirjoittaa: ”Eivätkä aino­astaan maanviljelijät menehdy. Maaperäorganismimme ja pölyttäjät ovat kuolemassa. Maaperämme on kuolemassa. Yhteiskuntamme ovat kuolemassa. Lapsemme ovat kuolemassa – koska myrk­kyjä täynnä oleva ruoka aiheuttaa tauteja.”

Shiva sanoo, että geenimuunneltuja tuotteita tyrkytetään väkisin, koska yhtiöt keräävät rahaa patentoiduilla siemenillä. Yhtiöt keräävät korvauksia jokaiselta maanviljelijältä, joka kasvukaudella, joka vuonna. Monsanto on kerännyt laittomasti miljardeja Intian puuvillanviljelijöiltä. Asetuttuaan laittomasti Intiaan Monsanto hallitsi ennen pitkää 95:tä prosenttia puuvillansiementen tarjonnasta. Useimmat itsemurhan tehneistä maanviljelijöistä olivat nimenomaan puuvillanviljelijöitä.

Siementen patentoiminen on Shivan mukaan rikos maanviljelijöitä kohtaan, ovathan patentoidut siemenet kalliita. Kyseessä on myös rikos luontoa kohtaan. Väite, että lisäämällä geenejä Monsanto ”lisää” elämää, on ristiriidassa siementen oman uusiutumiskyvyn kanssa. Rikosta pahentaa se, että geenimanipuloiduilla tuotteilla vähennetään biodiversiteettiä ja luonnon monimuotoisuutta ja levitetään geneettistä saastumista.

Shivan mielestä meidän ei tule sallia ihmisille ja ympäristölle myrkyllisten tuotteiden levittämistä. Näin asetetaan koko ihmiselämä uhanalaiseksi. Luonnonvastaiset rikokset ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Tällaista tulevaisuutta emme halua.

Haagin oikeudenkäynti ei ollut yksit­täinen kokoontuminen. Monsanto-­Bayer on oikeudessa monissa osissa maailmaa – Intiassa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Argentiinassa. Monsanton ja Bayerin yhtyminen ei ole myöskään ainoa fuusio. Sygenta on yhtymässä Chem Chinaan. Dow on yhtynyt Dupontiin. Haagissa olivat edustettuina muun muassa kansanliikkeet Intiasta, Kiinasta, Saksasta ja Sveitsistä. Kaikki liikkeet aikovat tehostaa tulevaisuuden toimintaansa.

Kemianyhtiöt ovat siis kohdanneet kasvavaa vastarintaa. Useimmat maat eivät tunnusta siemeniä ja kasveja yhtiöiden keksinnöiksi ja näin siis patentoitaviksi tuotteiksi. Tässä mielessä Monsanton vastainen liikehdintä on jo voittanut kamp­pailun. Mutta edessä on vielä paljon työtä. Myrkky-­yhtiöiden kartelli pyrkii uusilla geenimanipuloinneilla vahingoittamaan maailman ravinnontuotantoa rikastuttaak­seen pientä miljonääriryhmää.

Tapani Lausti

Lähteet:

Vandana Shiva: Ending a Century of Ecocide and Genocide, Seeding Earth democracy, Common dreams, 12.10.2016. http://www.commondreams.org/views/2016/10/12/ ending-century-ecocide-and-genocide-seeding- earth-democracy

Nika Knight: Monsanto Faces People’s Tribunal for Crimes Against Planet and Humanity, Common Dreams, 14.10.2016. http://www.commondreams.org/news/2016/10/14/ monsanto-faces-peoples-tribunal-crimes-against- planet-and-humanity

Vandana Shiva: ’Seed freedom is the answer to hunger and malnutrition’, The Guardian, 12.10.2013
https://www.theguardian.com/sustainable-business/ seed-freedom-hunger-malnutrition-biodiversity