Lapin Rauhanpuolustajat liennytyksen puolesta

Lapin Rauhanpuolustajat liennytyksen puolesta

Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö on vuosikokouksessaan 25.3. Kemissä valinnut Kaarina Pistokoski-Tikkalan puheenjohtajakseen. Vuosikokouksen kannanotossa vastustetaan Suomen osallistumista Naton sotaharjoituksiin ja todetaan, ettei ulkopuolisten ole syytä puutua Ukrainan sisäisiin asioihin.

Lapin Rauhanpuolustajat liennytyksen puolesta

Suomen Rauhanpuolustajain Lapin piirijärjestö on vuosikokouksessaan 25.3. Kemissä valinnut Kaarina Pistokoski-Tikkalan puheenjohtajakseen. Myös toimikunta valittiin vuodelle 2014. Lapissa on yli 60 maksavaa Rauhanpuolustajien jäsentä, ja vuosikokous päätti kehottaa jokaista jäsentä hankkimaan ainakin yhden jäsenen lisää.

Vuosikokous teki seuraavat kannanotot:

Me Lapin Rauhanpuolustajat olemme yli viisi vuotta yrittäneet kiinnittää huomiota siihen, että Suomen joukot ovat osallistuneet Nato-sotaharjoituksiin lähi-alueillamme sekä liittoutumattoman Ruotsin että Nato-maan Norjan maaperällä. Kyseisissä harjoituksissa, nimeltään Loyal Arrow, Nordic Air meet ja Cold Response, on Suomi myös käyttänyt omia, muun muassa Rovaniemen ja Oulun, lentokenttiään. Nyt on huomioitu se, että myös Venäjä on pitänyt sotaharjoituksia lähellä Suomen rajaa. Pidämme sitä valitettavana mutta johdonmukaisena vastauksena edellä mainituille, osin vuosittain toistuville Nato-sotaharjoituksille. Tämän vuoden Cold Response -harjoitus on juuri loppunut.

Vastustamme tätä hirveää uhoamiskierrettä ja vaadimme, ettei Suomi osallistu Naton sotaharjoituksiin, jotta päästään uudelleen liennytyksen tilaan, jossa kauppa, kulttuurivaihto ja ystävyys voivat rikastuttaa niin kaikkia naapureitamme kuin itseämmekin, ja jossa suhteita hoidetaan puhumalla, ei kalistelemalla aseita.

Kiinnitämme myös huomiota siihen, että kun lehdistö kauhistelee Venäjän sotaharjoituksia, se ei kerro Nato-sotaharjoituksista lähellä Venäjän rajaa. Tämä on yksipuolista tiedottamista, mitä emme voi hyväksyä.

Emme voi myöskään hyväksyä sitä, että Suomi turvallisuuteen vedoten ostaa kalliita ohjuksia ja muita aseita maailman sotaisimmasta maasta USA:sta samalla kun kansamme joutuu luopumaan julkisten palvelujen luomasta turvallisuudesta.

Ukrainassa päättäköön kansa ilman väkivaltaa

Toteamme, että minkään ulkopuolisen maan tai liittoutuman ei pidä sekaantua Ukrainan sisäisiin asioihin ja että puolueettomien tutkijoiden pitää tutkia kaikki Ukrainassa käytetty väkivalta. Esimerkiksi Etyj on järjestö, joka ei ole konfliktin osapuoli, päinvastoin kuin EU ja USA, jotka ovat puuttuneet ukrainalaisten sisäisiin asioihin siinä missä Venäjäkin. Demokratiaa ei voi koskaan rakentaa väkivalloin ja kaikki väkivallanteot on tuomittava. Esimerkiksi tarkka-ampujien käskijästä on kahdenlaista tietoa, ja nykyinen hallitus on kannanotossaan väittänyt ettei niitä tarvitse tutkia. Vaadimme, ettei kansainvälinen oikeus tuomitse ketään tutkimatta.