Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

84 % suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä YK:n ydinaseet kieltävään sopimukseen, käy ilmi ICAN Finland -verkoston Kantorilla teettämästä mielipidekyselystä. Kyselyssä edustavalle otokselle (N = 1002) esitettiin kaksi kysymystä, joista ensimmäisessä kartoitettiin kannatusta ydinaseiden kieltämiselle ja toisessa näkemyksiä Suomen kantaan YK:n ydinasekieltosopimuksesta.

Kysymykseen ”Kannatatteko kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä?” vastasi Kyllä 87 %, Ei 8 % ja Ei osaa sanoa 5 % vastaajista.

Kysymykseen ”Pitäisikö teidän mielestänne Suomen allekirjoittaa YK:n ydinaseet kieltävä sopimus?” vastasi Kyllä 84 %, Ei 8 % ja Ei osaa sanoa 8 % vastaajista.

ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erittäin hyvänä. ”Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut. Ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen”, Juva toteaa.

”Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla”, sanoo Montonen.

Kyselyn tulokset ovat yhteneväisiä Ruotsissa aiemmin tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa, jonka mukaan 85 % kannattaa ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamista. Kantor TNS:n toteuttaman kyselyn kysymykset vastasivat sanamuodoiltaan Ruotsissa tehtyä kyselyä. Myös kansalaismielipide EU:n ydinaseita rajojensa sisällä säilövissä maissa on selkeästi niitä vastaan, kuten ICANin YouGov:illa teettämästä tutkimuksesta ilmenee. (Lähteet tiedotteen lopussa)

Ydinasekieltosopimus hyväksyttiin YK:ssa heinäkuussa 2017. Sen on tähän mennessä allekirjoittanut 79 valtiota ja ratifioinut 33 valtiota. Sopimus astuu voimaan, kun sen on ratifioinut 50 valtiota. Suomi ei ole tähän mennessä osoittanut kannattavansa sopimusta.

ICAN Finland on kansainvälisen ydinasekiellon puolesta työskentelevän ICAN-kampanjan (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) verkosto Suomessa. ICAN sai vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinnon työstään ydinaseet kieltävän sopimuksen puolesta. Sen jäseniä Suomessa ovat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Rauhanliitto – Fredsförbundet, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan.

Lisätietoja:

– Koordinaattori Kati Juva, ICAN Finland
puh. 050 500 23 18

– Koordinaattori Claus Montonen, ICAN Finland
040 755 42 48

Lähteet

– Tiedote taustatietolinkkeineen Rauhanliiton verkkosivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhanliitto/ajankohtaista/tiedotteet/laaja-enemmisto-suomalaisista-kannattaa-ydinaseiden-kieltamista

– Starkt stöd för att Sverige undertecknar kärnvapenförbudet https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/starkt-stod-for-att-sverige-undertecknar-karnvapenforbudet

– Polls: Public opinion in EU host states firmly opposes nuclear weapons https://www.icanw.org/campaign-news/polls-public-opinion-in-eu-host-states-firmly-opposes-nuclear-weapons/