KOLUMNI: Pyhä kolmiliitto

KOLUMNI: Pyhä kolmiliitto

Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä muodostavat 20 vuoden kuluttua liittouman, joka pitää vasalliensa avulla muun maailman kurissa. Näin visioi vuosikymmeniä keskeisesti Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan vaikuttanut Zbigniew Brzezinski tulevaa maailmanjärjestystä.

Hän arvioi American Interestissä (17.4.2016), että Yhdysvallat on menettämässä parinkymmenen vuoden kuluessa maailmanlaajuisen ylivaltansa, ja siksi sen on yksin toimimisen sijaan ryhdyttävä rakentamaan liittoumia. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on maailmanjärjestyksen vakauden ja yhdysvaltalaisten yritysten markkinoiden turvaaminen sekä maailman tuhoavan suursodan syttymisen estäminen.

Tärkeimmät liittolaiset olisivat Kiina ja tietyin varauksin Venäjä. Venäjästä voisi Brzezinskin visiossa muodostua eurooppalainen suurvalta, jos se onnistuu muuntautumisessaan ”imperiumista” kansallisvaltioksi ja rakentamaan liittosuhteensa kuntoon entisten neuvostotasavaltojen ja Länsi-Euroopan kanssa. Nykyinen Venäjä on hänelle kuitenkin Yhdysvaltojen haastaja, jonka vaikutusvaltaa se patoaa eri tavoin.

Yhdysvalloilla on kuitenkin oltava strateginen kumppanuus vähintäänkin toisen haastajansa, Kiinan tai Venäjän, kanssa toisen vaikutuksen neutraloimiseksi. Tämän lisäksi Yhdysvaltojen on Brzezinskin mielestä luotava etujaan palvelevia liittosuhteita pienempien eurooppalaisten ja aasialaisten valtioiden kanssa. Vaikka Euroopasta ei koskaan tule globaalisti merkittävää, näkee Brzezinski sillä kuitenkin roolin ihmiskunnan hyvinvointia ja jopa säilymistä koskevien ei-sotilaallisten uhkien ratkaisuissa. Muuten Euroopan tehtäväksi jää lähinnä tukea Yhdysvaltojen tavoitteita Lähi-idässä ja Venäjän ja Ukrainan kriisin ratkaisemisessa Naton avulla. Oireellista on, että EU:ta Brzezinski ei edes mainitse.

Brzezinskin artikkeli antaa uuden perspektiivin tarkasteltaessa Yhdysvaltojen ja Venäjän yhteistyötä Syyrian konfliktissa ja Iranin ydinsopimuksen solmimisessa. Samoin uutisia Kiinan menemisestä mukaan Syyrian konfliktiin on syytä arvioida myös sitä taustaa vasten, että se vastaa täysin Brzezinskin toivetta Kiinan suuremmasta roolista muun muassa Lähi-idän vakauttamisessa. Samaan linjaan sopivat myös Suomen ja Ruotsin isäntämaasopimukset Naton kanssa ja Ruotsin äskettäin solmima ja Suomen valmisteilla oleva sotilaallinen yhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa.

Markku Kangaspuro
Kirjoittaja on Rauhanpuolustajien puheenjohtaja.