Keski-Suomen Rauhanpuolustajat korostaa rauhanliikkeen vahvuuden merkitystä Nato-jäsenenä

Keski-Suomen Rauhanpuolustajat korostaa rauhanliikkeen vahvuuden merkitystä Nato-jäsenenä

Keski-Suomen Rauhanpuolustajien vuosikokouksessaan 23.4.2023 laatima kannanotto:

Rauhanpolitiikan toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän ja Ukrainan sodan sekä Suomen Nato-jäsenyyden seurauksena. Muutos tapahtui nopeasti ja varsin yksipuolisessa mediaympäristössä. Kansanäänestyksen järjestäminen olisi taannut monipuolisemman keskustelun ja tasapuolisemman näkyvyyden myös Natoon kriittisesti suhtautuville. Rauhanjärjestöt ja niiden viesti kiinnostivat mediaa hetkellisesti vasta Natoon liittymisen jälkeen.

Keski-Suomen Rauhanpuolustajat muistuttaa, että Nato ei ole rauhanjärjestö. Se on viime kädessä ydinasepelotteeseen perustuva sotilasliitto. Mielestämme Nato-jäsenyys ei saa estää Suomea harjoittamasta aktiivista ydinaseriisuntaa ajavaa ulkopolitiikkaa. Suomeen ei myöskään tule sijoittaa Naton pysyviä tukikohtia. Ydinaseiden väliaikainenkin sijoittaminen alueellamme on kiellettävä uudella lainsäädännöllä. Suomen tulee myös liittyä kansainväliseen ydinaseet kieltävään sopimukseen. Jo pelkkä mahdollisuus ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen on ydinaseiden leviämistä rajoittavan NPT-ydinsulkusopimuksen hengen vastainen.

Suomella on ollut maailmalla myönteinen maine puolueettomana ja liittoutumattomana maana ja rauhanvälittäjänä. Se on nyt mennyttä. Nato-jäsenyys heikentää maamme mahdollisuutta toimia välittäjänä kansainvälisissä konflikteissa, joissa Nato-maat usein ovat tavalla tai toisella osallisina.

Keski-Suomen Rauhanpuolustajat haluaa nostaa esiin Nato-jäsenyyden myötä tulevista uhkista sotilasmenojen vääjäämättömän kasvun. Asevarustelumäärärahat ovat pois kansalaisille tarpeellisista ja välttämättömistä palveluista. Hyvinvointialueisiin siirryttyä sote-kriisi ei lopu ilman valtion tuntuvaa rahallista panostusta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ongelmat eivät ratkea henkilöstön hyvällä tahdolla ja jatkuvalla venymisellä. Mielenterveyspalvelujen riittämättömyys kasvattaa inhimillisen hädän lisäksi yhteiskunnan kustannuksia, kun psyykkisistä syistä eläkkeelle jäävien määrä kasvaa. Tämä koskettaa entistä enemmän nuoria ihmisiä.

Suomen puolustusmenojen kasvu on pois hyvinvointivaltion turvaamisesta, ja se myös heikentää mahdollisuuttamme pitää kiinni asetetuista ilmastotavoitteista. Tarvitsemme varustautumista ilmastokriisin ja monien globaalien uhkien kuten köyhyyden torjuntatyöhön – emme varustautumista sotiin.

Rauha ja sen edellytykset ovat muuttuneet. Tämä vaatii rauhanliikkeen suuntautumista uudelleen yhteistyöhön kaikkien rauhan, ympäristön ja kehitysyhteistyön parissa työskentelevien kanssa. Se vaatii erityisesti rauhankasvatuksen painottamista ja myös pasifistisen näkökulman esiin nostamista. Tässä kaikessa on meillä rauhanliikkeessä paljon tehtävää. Keski-Suomen Rauhanpuolustajat kutsuu mukaan rauhantyöhön!

Keski-Suomen Rauhanpuolustajat ry:n vuosikokous 23.4.2023