Kepa muutti linjaansa suhteessa ihmisoikeuksia loukkaaviin järjestöihin

Kepa muutti linjaansa suhteessa ihmisoikeuksia loukkaaviin järjestöihin

KepaKepa ry. on päättänyt, että se ei välttämättä enää tee yhteistyötä ihmisoikeuksia loukkaavien tahojen kanssa.

Kepa on aiemmin hyväksynyt Maailma kylässä -festivaalille mukaan Juutalaisen kansallisrahaston (JNF), vaikka järjestö on Kepan oman arvion mukaan osallinen ihmisoikeusloukkauksiin. JNF on myös rasistinen järjestö, joka osallistuu etnisiin puhdistuksiin Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Joukko Kepan jäsenjärjestöjä ja muita järjestöjä on huomauttanut, että yhteistyö JNF:n kanssa on Kepan perusarvojen vastaista. Järjestöt ovat pyytäneet Kepaa sanoutumaan irti rasismista ja tekemään virallisen linjauksen, että se ei hyväksy ihmisoikeusloukkauksiin osallistuvia ja rasistisia järjestöjä tapahtumiinsa. (Asiasta tarkemmin täällä, täällä ja täällä.)

Kepan 27.11.2017 pidetty syyskokous teki asiasta seuraavan päätöksen:

”Kepa voi harkintavaltaansa käyttäen olla tekemättä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden on osoitettu syyllistyneen ihmisoikeusrikkomuksiin.”

Tämä on lähellä vanhaa linjaa, jonka mukaan Maailma kylässä festivaalia koskien ”Kepa varaa oikeuden hylätä sellaiset tahot, joiden toiminta on vastoin Kepan perusarvoja”. Tämän nojalla Kepa vuonna 2015 sulki JNF:n pois. Sittemmin Kepa muutti kantaansa ja ilmoitti, että se ei enää ota huomioon tapahtumiinsa osallistuvien järjestöjen ihmisoikeusloukkauksia tai rasismia.

Uusi päätös on askel takaisin oikeaan suuntaan. On hienoa, että Kepa oli valmis uudelleen arvioimaan kantaansa. Toivomme, että Kepa pysyy linjassaan ja hallitus käyttää päätöksen mukaista harkintaansa asianmukaisesti Kepan arvoihin ja toiminta-ajatukseen nojautuen.

Jatkamme toimintaa Kepan hallituksessa ja sen ulkopuolella sen eteen, että Kepa sanoutuisi irti kaikista rasistisista järjestöistä ja linjaisi julkisesti, että JNF ei ole tervetullut sen tapahtumiin.

ICAHD Finland ry
Palestiinalaisten siirtokuntayhdistys ry
Sadankomitea
Suomen Rauhanpuolustajat ry