Från Fredsposten: I ett nötskal: Vad är Ålandsexemplet som nu fyller 100 år?

Från Fredsposten: I ett nötskal: Vad är Ålandsexemplet som nu fyller 100 år?

Åland är exempel på många olika saker. En fredlig lösning till en potentiellt våldsam konflikt. En självstyrelse under ständig utveckling. En minoritetsregion med svenska som officiellt språk, inom ramen för ett konstitutionellt tvåspråkigt land. ”Fredens öar” med demilitarisering och neutralisering. Röd granit. En ögrupp med stark regional identitet. Bland mycket annat. Ålandslösningen är inte en modell som kan återskapas som sådan någon annanstans i världen och i en annan tid. Istället, kan Ålandsexemplet fungera som en källa till inspiration och kanske lite som ett ”smörgåsbord” i konflikthanteringsprocesser. Varje smörgåsbord har dock sina centrala element, och Ålandsexemplet brukar traditionellt delas upp i tre komponenter:

Territoriell autonomi

Åland är ett självstyrt landskap i Finland. Åland har behörighet att stifta egna lagar på många områden och har eget parlament och egen regering.

Demilitarisering & neutralisering

Åland får inte befästas och rätten till militär närvaro är strängt begränsad. Neutraliseringen innebär att Åland i krigstid ska hållas helt utanför krigshändelser.

Minoritetsskydd

Åland har ett särskilt, lagstadgat skydd för det svenska språket och kulturen.

Självstyrelse- och minoritetsskyddet på Åland fanns med bland garantierna som antogs av Nationernas förbund år 1921. Skyddet är vidareutvecklat i Ålands självstyrelselag och annan internationell och nationell lagstiftning. Demilitariseringen kan spåras hela vägen tillbaka till 1856 års fredsslut efter Krimkriget och har därefter befästs ytterligare genom konventioner och fördrag.

Läs mer på peace.ax/alandsexemplet/

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä suomenruotsalaisen Fredsposten-lehden kanssa, jonka numerossa 1/2022 se alun perin ilmestyi.