Från Fredsposten: Åland blir associerad medlem i UNESCO

Från Fredsposten: Åland blir associerad medlem i UNESCO

Lagom till självstyrelsens 100-årsfirande har Åland fått en gåva av det internationella samfundet: ett associerat medlemskap i UNESCO, FN:s organisation för fred och kultur. Åland planerar redan för att förvalta gåvan väl genom en egen UNESCO-strategi.

Ålandsöarnas historia är lika lång som dess existens. Dess strategiska läge har gjort att Åland under historiens lopp dragits in i olika ofreder och fungerat som både mellanland, utpost och brygga till sin omgivning. Att havet förenar är lika självklart för innevånarna på denna ögrupp som att andas. Och det är i denna kontext som Åland speciella särart växt fram.

Faktum är att självstyrelsen fyller hundra år i år! Åland är den minsta men den äldsta självstyrelsen i Norden. Det förpliktigar på flera sätt, inte bara här på Åland utan också i allra högsta grad för Finland. Genom uppmärksammandet av Åland 100 ges tillfälle att reflektera över, och blicka tillbaka på, den åländska självstyrelsens utveckling samt hur den framöver ska fortsätta att utvecklas och att ses som en tillgång och förebild.

Åland ansökte om att bli associerad medlem i UNESCO våren 2021. UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Den 9 november beslöt UNESCO:s generalförsamling i Paris att välkomna Åland som associerad medlem. Åland blir den tolfte associerade medlemmen tillsammans med Färöarna, Anguilla, Aruba, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Curaçao, Macao, Montserrat, Nya Kaledonien, Sint Maarten och Tokelau. Utöver de tolv associerade medlemmarna finns 193 medlemsländer i UNESCO.

Ålands utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd uttryckte sin glädje och uppskattning på plats nere i Paris inför generalförsamlingen och alla dess medlemsländer och associerade medlemmar. ”Det är speciellt fint att Åland blev associerad medlem nu, när vi är i mitten av firandet av självstyrelsens jubileumsår Åland 100”, sade minister Annika Hambrudd.

Ålands engagemang i UNESCO bygger i grunden på fred, demokrati och hållbar utveckling där Åland aktivt vill arbeta med och bidra till att stärka UNESCO’s värdegrund.

Egen UNESCO-strategi

Åland har länge haft internationella kulturkontakter inte minst genom sjöfarten som gett omistliga avtryck för mänskligheten. Här kan särskilt nomineringen till Memory of the World-programmet (MoW) nämnas, där Shipping Company Gustaf Eriksons arkiv från åren 1913-47 är med som förslag till det internationella registret. Därtill har Åland, tillsammans med Finland, Sverige, Danmark, Färöarna Island och Norge, tagit initiativ till att nordiska klinkbåtstraditioner antagits till UNESCO:s representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Åland ser fram emot sig att nu kunna samla dessa frågor och utforma en egen åländsk UNESCO-strategi.

Ålands egen UNESCO-strategi går ut på att få ett samlat och samordnat arbete internationellt kring fred, där Ålandsexemplet kan lyftas upp generellt, utöver ett ökat samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Åland arbetar redan aktivt med verkställigheten av de olika konventionerna inom UNESCO som Åland även separat i enlighet med självstyrelselagen gett sitt bifall till. Förutom de långvariga internationella kulturkontakterna så är utbildningsområdet av särskild betydelse för att rusta individer att ställa om och tillsammans hitta lösningar på globala utmaningar så som klimatkrisen. Vidare kommer Åland att följa UNESCO:s arbete kopplat till de marina resurserna (IOC) som är av särskild betydelse för det åländska samhället.

Finlands undervisningsminister Li Andersson, som ledde Finlands delegation vid generalkonferensen, önskade Åland välkommen som ny associerad medlem till UNESCO. ”Jag vill också lyfta upp det mycket goda samarbetet mellan Ålands regering, Finlands utrikesministerium samt undervisnings- och kulturministeriet vad gäller Ålands ansökan om att bli associerad medlem i UNESCO. Samarbetet bådar gott för framtiden där vi bygger vidare våra relationer genom dialog, samförstånd och respekt, vilket är kännetecknande för att nå en hållbar demokrati”, sade minister Andersson.

Viveka Löndahl är byråchef vid Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturbyrå samt landskapsantikvarie.

 

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä suomenruotsalaisen Fredsposten-lehden kanssa, jonka numerossa 1/2022 se alun perin ilmestyi.