Afrikka-komitea ahkeroi ja sai aikaan

Afrikka-komitea ahkeroi ja sai aikaan

Rauhanpuolustajien monipuolista ja vilkasta Afrikka-toimintaa pyöritti aikoinaan uuttera vapaaehtoisten joukko.

 

Rauhanpuolustajien Afrikka-komitea perustettiin Helsingissä 11.12.1970. Angola ja Mosambik eivät vielä tuolloin olleet itsenäisiä. Aluksi toiminta painottuikin näiden maiden vapautustaistelun tukemiseen sekä Suomessa tehtävään tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön. Afrikka-komitealla oli alusta asti erinomaiset yhteydet eteläisen Afrikan vapautusliikkeisiin kuten Angolan MPLA:han ja Mosambikin Frelimoon. Rahaa kerättiin humanitaariseen apuun, esimerkiksi Mosambikiin lähetettiin 1970-luvun lopulla muun muassa koulutarvikkeita.

Angola ja Mosambik itsenäistyivät Portugalin siirtomaavallasta vuonna 1975. Afrikka-komitean työn painopiste siirtyi rasisminvastaiseen työhön Suomessa ja Etelä-Afrikan ANC:n ja Namibian SWAPOn tukemiseen. Suomeen oli tullut 1970-luvulta lähtien opiskelijoita sekä SWAPOn että ANC:n pakolaisorganisaatioiden kautta, joten yhteydenpito eteläiseen Afrikkaan helpottui entisestään.

Suomalaisia työntekijöitä (muun muassa lääkäreitä ja rakentajia) lähetettiin työskentelemään SWAPOn ja ANC:n kanssa yhdessä sovittuihin kohteisiin. Tällaisia kohteita olivat esimerkiksi SWAPOn hallinnoima namibialaisten pakolaisten alue Angolan Kwanza Sulin maakunnassa ja ANC:n leiri lähellä pääkaupunki Luandaa Angolassa. YK:n eri organisaatiot sekä Suomen ulkoministeriö toimivat läheisessä yhteistyössä ja tukena Afrikka-komitean työssä. Projektit rahoitettiin oman keräystoiminnan lisäksi kehitysyhteistyövaroin. Unohtaa ei sovi myöskään ruotsalaisia, itäsaksalaisia tai tšekkoslovakialaisia yhteistyökumppaneita. Ruotsissa toimii yhä Afrikka-ryhmien verkosto Afrikagrupperna i Sverige (AGIS), joka on niiden Afrikka-aktivistien perillinen, jotka olivat aiemmin saaneet niin kansalaiset kuin valtiovallankin aktiivisiksi Afrikan maiden pyrkimysten tukijoiksi.

TOIMINTA SUPISTUU

Suomessa Afrikka-komitean toiminta hiipui 1990-luvulla. Namibian itsenäistyttyä ja Etelä-Afrikan ensimmäisten vapaiden vaalien jälkeen yksi aktivistien sukupolvi oli valmistunut opinahjoistaan ja hankkinut lapsia. Edessä olivat kotiasiat ja lasten kasvatus.

Rauhanpuolustajien toiminta supistui rajusti taloudellisen tilanteen saneleman pakon seurauksena, eikä Afrikka-sihteereille löytynyt enää palkkarahoja. Afrikka-komitealla oli ollut kiireisten vuosikymmentensä aikana useita palkattuja sihteereitä. Tunnetuin kaikista on Börje Matsson, mutta myös Jorma Penttinen, Esko Turunen, Hanna Koppelomäki (ent. Virtanen) ja allekirjoittanut kantoivat kortensa kekoon uutteralla työpanoksellaan. Erilaisten julkaisujen ja lennäkkien lisäksi komitea julkaisi Afrikka-komitea tiedottaa – ja Saharasta Etelään -lehtiä.

Eristetään Etelä Afrikka -kampanjan aktiivit yrittivät yhdessä afrikkakomitealaisten kanssa vielä 1990-luvulla jatkaa toimintaa perustamalla Afrikka-komitean Tuki ry:n. Yhdistyksen toiminta jäi kuitenkin lyhytikäiseksi.

Ensimmäisestä Afrikka-tiedotteesta löytyvät seuraavat nimet: Eino S. Repo, Börje J. Matsson, Eila Karhu, Lea Vanajas ja Pertti Multanen. Valitettavasti tiedotteesta puuttuvat tyystin kaikki päivämäärät, vuosiluvut ja myös tieto siitä, kuka minkäkin tekstin on kirjoittanut. Jäsenmaksu oli tiedotteen tekemisen aikaan 10 markkaa / vuosi. Myöhemmin lehdissä oli vaihtuva toimituskunta ahkeria avustajia ja rehellisesti voidaan varmaan väittää, että komitea tiedotusjoukkoineen oli varsin tärkeä tekijä Suomen Eristetään Etelä-Afrikka -kampanjassa (EELAK) ja sen onnistumisessa. Afrikka-tiedotteen 2/87 toimituskunnassa olivat seuraavat henkilöt: Margit Heikkinen, Kaarina Melakoski, Jorma Penttinen, Minni Tiainen ja Tarja Vakimo.

Paljon on muuttunut, ja myös niin paljon paremmaksi. Näitä on syytä muistella, jotta myös meitä nuoremmat saisivat helposti käsiinsä tietoja historiasta, jossa yksi ihminen on vain yksi, mutta yhteistyö muuttaa maailman.

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa Afrikka-komitean aktiivien kiitollisuudesta niitä SWAPOn ja ANC:n edustajia kohtaan, jotka ovat matkan varrella jo poistuneet keskuudestamme. Erityisesti kiitämme SWAPOn Suomen-tiedotustoimiston perustajaa Elia Kaakungaa ja SWAPOn ensimmäistä Suomessa opiskellutta stipendiaattia Nickey Iamboa, jonka kuolemasta saimme tiedon hiljattain. Kiitos, että elitte ja olitte myös täällä Suomessa.

Teksti Sisko Mattila

HAASTE!
Kerätkäämme lista kaikesta siitä Afrikka-komitean materiaalista, mitä itse kullakin on hallussaan. Pohjoismainen Afrikka-instituutti on kerännyt tietoja, mutta yksityisten papereista, lehdistä ja jopa originaaleista asiakirjoista ei kukaan muu oikein saa selkoa kuin tallentaja itse. Pyydän siis lähettämään tietoja arkistoistanne sähköpostilla osoitteeseen mattila.sisko@gmail.com tai suoraan Rauhanpuolustajien toimistoon Hämeentie 48, 00500 Helsinki.