9 syytä kieltää robottiaseet: uusi esite ilmestynyt

9 syytä kieltää robottiaseet: uusi esite ilmestynyt

Kansainvälisen Stop Killer Robots -verkoston esite on ilmestynyt uudistettuna suomeksi alun perin Sadankomitean sivulla. Esitteessä avataan tappajarobottien mukanaan tuomiin ongelmiin ja kampanjan keinoihin, joilla vastataan automatisoidun päätöksenteon herättämiin huoliin.

Robottiaseiden kehittäminen, valmistaminen ja käyttäminen on kiellettävä kansainvälisellä sopimuksella. Päätösvalta voimankäytöstä on säilytettävä ihmisellä.

Valtioiden on tehtävä yhteistyötä ja sitouduttava solminaan sopimus autonomian säätelemiseksi asejärjestelmissä.

   Lue myös avoin kirje (englanniksi), jossa kuusi robotiikan alalla toimivaa yritystä lupaa olla aseistamatta robotteja. Kirjeessä tunnistetaan autonomisten asejärjestelmien herättämät vakavat eettiset huolenaiheet ja vaarat teknologian positiiviselle kehitykselle.

Kirje on myönteinen signaali. Lupaus rajoittuu kuitenkin vain yleiskäyttöisiin robotteihin, eli siinä ei suljeta pois yhteistyötä armeijan tai poliisivoimien kanssa.

Stop Killer Robots Finland on kansainvälisen kampanjan Suomen-verkosto, jossa on mukana järjestöjä ja aiheesta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Rauhanpuolustajat on verkostossa mukana.

9_syyta_kieltaa_robottiaseet