Tiedonhankintaa Donbassista

Tiedonhankintaa Donbassista

Kuvaan seuraavassa, miten hankalaa on hankkia ja tarkistaa tietoa tapahtumista Itä-Ukrainan konfliktialueella. Otamme esimerkiksi helmikuun 7. päivän 2020.

Selvittäessäni tuon päivän tapahtumia käytin kaikille avoimia tietolähteitä: Etyjin Ukrainan tarkkailumission raportteja, Ukrainan puolustusministeriön tiedotteita ja ”kansantasavaltojen” tiedotuslähteitä.

Ukrainan puolustusministeriö tiedotti, että ”Venäjän miehitysjoukot rikkoivat jälleen tulitaukoa ja tulittivat asemiamme… Tulitukseen ei vastattu.” Se ilmoitti myös, että vastapuoli käytti Berezovskoen kylän asukkaita ihmiskilpenä. Tiedotteessa ei kerrottu tapahtuma-aluetta.

Otin yhteyttä paikallisiin siviileihin. Kysyin, missä tapahtumapaikka on. Tutkimme karttoja kukin tahollamme ja Donetskin alueelta löytyi Berezovskoen kylä, Jelenovkan läheltä. Jelenovka on ”tasavallan” puolella, Berezovskoe linjojen välisellä ei kenenkään maalla, jonne Ukrainan armeija kuitenkin eteni pari vuotta sitten, niin että Berezovskoen asukkaista tuli Ukrainalle ”omia”. Kyläläisten asema ei muuttunut, kukaan ei vastaa heidän tilanteestaan. Luultavasti kyseessä ei siis ole tämä Berezovskoe.

Luhanskin alueella Popjasnan piirissä on myös Berezovskoen kylä, eikä se ole Kiovan hallituksen alainen. Tulitus tuli siis ikään kuin omien suunnasta.

Sitten tutkitaan Etyjin tarkkailumission raporttia 7.2.2020, jossa sanotaan, että Luhanskin alueella on havaittu noin sata Minskin tulitaukosopimuksen rikkomusta. Tulitusta on tullut pohjoisesta, pohjoiskoillisesta ja lounaasta Zolotoe-5/Mihailovkaan. Zolotoe on yksi vahvistetuista ja toteutuneista joukkojen vetäytymisalueista. Presidentti Zelenskyi kävi siellä sopimassa äärioikeistolaisten taistelijoiden kanssa, etteivät he estä operaatiota. 8.11.2019 Zelenskyi saattoi ilmoittaa Saksalle ja Ranskalle, että ”se on tehty, joukot ovat vetäytyneet Zolotoen tienoolla”.

Jos katsomme Zolotoen tilannetta 7.2., sieltä pohjoiseen ja pohjoiskoilliseen on Ukrainan kontrolloimia alueita, kun taas lounaaseen on ”tasavallan” sisäosaa. Itse Zolotoen kylä on osapuolten jakama, vain sen osa 5 on ”tasavallan” aluetta. Sinne voi siis tulla tulitusta kummalta puolelta tahansa, vaikka virallisesti joukot on vedetty pois.

Johtopäätös on, että Ukrainan puolustusministeriö toimitti tiedon sijasta valheen. He tulittivat itse. Tätä tukee tasavaltojen tiedotusvälineiden uutinen, että Luhanskin alueen Zolotoen tienoolla osui 122 mm tykistöammus korsuun, jolloin neljä sai surmansa ja neljä haavoittui. He eivät tietenkään olleet siviilejä. Mutta nyt on kyse informaation totuudellisuuden tarkistamisesta.

Popjansnan piirin Berezovskoe taas on Luhanskin alueella, joka on maantieteellisesti lähimpänä Donetskin alueen Horlivkaa, joka on säännöllisen tulituksen kohteena.

Niinpä helmikuun 7. päivänä 2020 tulitus oli varsin intensiivistä. Samana päivänä Ukrainan armeijan komentaja tapasi Kiovassa USA:n Euroopassa olevien joukkojen johtoa.

Sotatoimia ja niiden suuntia koskevien tietojen selvittely on helvettiä, kun kaikki osapuolet valehtelevat. Tarkkailijat kuten Etyjin tarkkailumission johto jättää osan tiedoista kertomatta. Vai miten on ymmärrettävissä tarkkailukomission johtajan lausunto samalta päivältä, että ”Itä-Ukrainassa näkyy myönteistä kehitystä.”

Oksana Tšelyševa
Suomennos Kirsti Era