Talibanin väärinkäytökset ja avustusleikkaukset vaarantavat miljoonien terveyden Afganistanissa

Ulkomaisen avun menetys ja Talibanin toimet ovat aiheuttaneet katastrofaalisen terveyskriisin Afganistanissa. 

Talibanin väärinkäytökset ja avustusleikkaukset vaarantavat miljoonien terveyden Afganistanissa

Afganistanin talous on romahtanut Talibanin otettua maan hallintaansa elokuussa 2021. Avunantajamaiden päätökset vähentää humanitaarista apua, jolla suurelta osin rahoitettiin Afganistanin julkista terveydenhuoltojärjestelmää, ovat heikentäneet terveydenhuoltoon pääsyä ja elintarviketurvaa ja horjuttaneet taloutta. Kriisi on altistanut miljoonat afganistanilaiset nälälle, aliravitsemukselle ja sairauksille.

Talibanin rooli

Talibanin rajoittava ja ihmisoikeuksia polkeva politiikka on pahentanut katastrofia. Naisten ja tyttöjen pääsyä opiskelemaan on estetty, mikä vaikuttaa merkittävästi naispuolisten terveydenhuoltoalan työntekijöiden kouluttautumiseen. Pula hoitajista ja lääkäreistä vaikeuttaa terveydenhoitoa myös lähitulevaisuudessa. Sairaanhoito on monien afgaanien ulottumattomissa: hoito ja lääkkeet ovat kalliita, ja erityisesti naisille lääkäriin tai hoitajan vastaanotolle pääsy on vaikeaa.

Ennen kuin Talliban nousi valtaan vuonna 2021, Afganistanin hallitus oli riippuvainen avunantajamaiden tuesta perusterveydenhuollon kaltaisten palvelujen rahoittamisessa, vaikka afgaanit maksoivat suurimman osan terveydenhuollon kustannuksista omasta pussistaan. Järjestelmä oli altis romahtamaan, jos apu loppuisi. Nyt humanitaariset järjestöt kamppailevat täyttääkseen hoitotyhjiön.

Talouskriisi

Terveydenhuollon tarjoaminen on aina ollut vaikeaa köyhyydessä eläville afganistanilaisille, mutta nyt monet heistä kamppailevat saadakseen myös ruokaa. Raha ei enää riitä lääkkeisiin tai matkoihin lääkärin vastaanotolle.

YK arvioi, että 23,7 miljoonaa ihmistä – yli puolet Afganistanin väestöstä – tarvitsee humanitaarista apua vuonna 2024. Vaikka humanitaariset järjestöt tarjoavat apua hengissä pysymiseen, ne eivät voi korvata kaikkia olennaisia palveluita, jotka aiemmin riippuivat avunantajien tuesta.

Koska miljoonat ihmiset Afganistanissa ovat hengenvaarassa, tilanne vaatii muutakin kuin humanitaarista tukea. Se edellyttää, että kansainväliset avunantajat tuomitsevat Talibanin väärinkäytökset ja tukevat samalla terveydenhuoltoa ja välttämättömiä palveluita väestön kärsimyksen lievittämiseksi.

Lähde: Human Rights Watch
Kuva: pixabay.com