Sodat, asevarustelu ja ilmastonmuutos

Sodat, asevarustelu ja ilmastonmuutos

Helsingin yliopiston ekologisen ympäristönsuojelun dosentti Heikki Tervahattu puhui Lapin Rauhanpuolustajien YK-päivän tilaisuudessa Kemissä sotien ja asevarustelun sekä hillittömän kulutuksen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Sotilaallinen toiminta ja asevarustelu vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä niiden aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt on suljettu kansainvälisen laskennan ja rajoitusten ulkopuolelle.

“Niinpä ilmastonmuutoksen torjunta ei etene eikä kansainvälisellä ilmastopolitiikalla ei ole täyttä uskottavuutta”, totesi Heikki Tervahattu. “Kansainvälisen ilmastopolitiikan ensijaisena tavoitteena ei ole ilmastonmuutoksen torjuminen vaan suuret bisneshankkeet ja poliittisen suosion keruu. Kaikki sotilaallisen toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt (joukkojen ja kaluston kenttätoimet, sotaharjoitukset, aseiden ja räjähteiden valmistus ym.) ovat kansainvälisen kontrollin ulkopuolella.”

Valtavat hiilidioksidipäästöt tilastojen ulkopuolella

Yhdysvaltojen armeijan ympäristövaikutuksista kirjan julkaisseen tutkivan toimittajan Barry Sandersin mukaan USA:n armeija on maailman suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen ja muiden haitallisten päästöjen levittäjä. Se tuottaa arviolta viisi prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yhdysvaltojen huipputehokkaat sotakoneet kuluttavat valtavan määrän fossiilisia polttoaineita ja tuottavat sen mukaiset hiilidioksidipäästöt. Esimerkiksi modernien hävittäjien polttoaineenkulutus on 6 000 litraa/tunti ja yliääninopeuksissa jopa 15 litraa/sekunti eli 54 504 litraa/tunti. Pitkän matkan pommikoneet kuluttavat normaalilennossa 1 893 litraa/minuutti eli noin 12 500 litraa/tunti. Lentotukialus USS Independence kuluttaa polttoainetta 18 259 litraa/tunti.

Esimerkiksi Irakin sodan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat suuremmat kuin Suomen fossiilisten polttoaineiden kolmen vuoden päästöt. Sotien hiilidioksidipäästöt eivät muodosta ratkaisevaa osaa kaikista päästöistä, mutta sotiin käytetyillä varoilla saataisiin paljon aikaan – myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vuonna 2006 USA käytti enemmän rahaa Irakin sotaan kuin koko maailma kaikkiin uusiutuvien energiamuotojen investointeihin. Joseph Stiglitz ja Linda Bilmes ovat arvioineet Irakin sodan kustannukset 3 000 miljardiin dollariin. Oikein käytettyinä näillä rahoilla olisi voitu ratkaisevasti hillitä ilmaston lämpenemistä. Vuosittain ilmestyvien Maailman tila -raporttien julkaisijan Lester R. Brownin mukaan pahimpien maailmanlaajuisten ympäristöongelmien torjumiseen tarvitaan 113 miljardia dollaria/vuosi ja kehitysmaiden kipeimpien sosiaalisten ongelmien vähentämiseen 77 miljardia dollaria/vuosi.