Robin Hahnel: Talouden rakenteet remonttiin

Robin Hahnel: Talouden rakenteet remonttiin

[rapu] hahnel_juttu (19.12.14)Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Robin Hahnel painotti Suomen-vierailullaan, että ilmastonmuutoksen torjunnassa on otettava huomioon kehittyneiden ja kehittyvien maiden eroavuudet.

Taloustieteilijä ja useita kirjoja julkaissut Robin Hahnel osallistui vierailullaan kolmeen yleisötilaisuuteen, jotka käsittelivät taloutta eri näkökulmista. Helsingin Pikkuparlamentissa hän keskusteli kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) kutsumana ilmastonmuutoksen torjumisesta. Hahnel painotti, että on pyrittävä oikeudenmukaiseen sopimukseen pohjoisen ja etelän maiden välillä – muuten ilmastonmuutoksen torjuminen voi tyssätä täysin.

”On itsestään selvää, ettei esimerkiksi Yhdysvalloille, Kiinalle ja Senegalille voi asettaa samoja rajoja. Päästöhistoria ja kyky vähennyksiin on otettava huomioon”, Hahnel sanoi.

EcoEquity-ajatushautomon laskuri osoittaakin, että maiden vastuullisuudella on eroja. Esimerkiksi Kiinan lupaus pysäyttää kasvihuonepäästöjen kasvu vuoteen 2030 mennessä on jotakuinkin vaaditulla tasolla. Yhdysvaltojen ja EU:n lupaukset jäävät suurinpiirtein puolimatkaan. Suomi ajoi EU:ssa sovittua 40 prosentin vähennystä, mutta muun muassa Saksa ja Ruotsi olivat valmiita suurempiinkin pääästövähennyksiin.

Hahnelin mielestä Suomen ilmastopolitiikassa on parannettavaa.

”Suomen pitää rohkeasti katsoa eteenpäin ja linjata ilmastopolitiikkaansa Ruotsin ja Saksan suuntaan. Väestön enemmistön elintason ei tarvitse heikentyä, hyvinvointia ja työtä on vain tuotettava uusin keinoin”, hän painottaa.

Ilmastopolitiikan suhteen Hahnel on pragmaattinen. Lähitulevaisuudessa pitää asettaa mahdollisimman paljon painetta hallitusten suuntaan, jotta vuoden 2015 Pariisin ilmastoneuvotteluissa ilmastopolitiikka saadaan oikeille raiteille. Tämän lisäksi tuhoisasta kiristyspolitiikasta pitää luopua nopeasti.

”Ilmastopolitiikassa ja rahoitusmarkkinoiden korjailussa Saksa on vastuullisemmasta päästä Euroopassa, muuten maa on toiminut järjettömästi. Saksan pakottamat leikkaukset ovat paisuttaneet Etelä-Euroopan kriisimaiden työttömyyttä ja valtion velkaa, vaikka juuri julkista velkaa oli tarkoitus vähentää. Eurooppa on todella pahassa jamassa.”

Mitä sitten nykytilanteessa tulisi tehdä? Hahnelin mielestä työttömyyttä ja ilmastonmuutosta pitää torjua samanaikaisesti, ja tähän on olemassa hyvä lääke.

”Vuosikymmenen kestävä täystyöllisyys on mahdollista saavuttaa siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin ja panostamalla energiatehokkuuteen. Tämä vaatii kuitenkin Euroopan päättäjien heräämistä realiteetteihin. Kysyntä sakkaa ja valtava määrä talouden potentiaalia on käyttämättä samalla, kun maapalloa uhkaa ilmastokatastrofi. Nyt tarvitaan laaja-alaista elvytystä, infrastruktuurin parantamista ja energiajärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista.”

Helsingin yliopiston vierailijaluennollaan Hahnel esitteli osallisuustalouden taloustieteellistä mallia. Yleisö pääsi näkemään ensimmäisten joukossa osallisuustalouden matemaattista simulaatiota, jota kehitetään tieteenalojen rajoja ylittävässä ohjelmointiprojektissa Portland State -yliopistossa.

Pidemmällä aikavälillä Hahnel näkee tarpeen talouden rakenteiden täysremontille. Osallisuustalouden mallista on juuri julkaistu suomeksi hänen kirjansa Osallisuustalouden aakkoset, jossa selkokielellä esitetään uuden talouden rakennuspalikoita. Mistä yhdysvaltalainen taloustieteilijä sai idean haastaa kapitalistisen markkinatalouden ja kommunistisen talousjärjestelmän?

”Margaret Thatcher teki tunnetuksi sanonnan ’Vaihtoehtoa ei ole’. Tätä hoettiin kaikkialla, ei vain oikeistossa. Väite oli haastettava”, Hahnel huomauttaa. ”Modernin talouden on kuitenkin perustuttava muuhunkin kuin ruusuiseen retoriikkaan. Ryhdyimme rakentamaan vahvaa teoreettista perustaa uudelle taloudelle, ja osallisuustalouden kehittäminen on jatkunut jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Suuren mittakaavan käytännön kokeiluita ei ole toistaiseksi ollut mahdollista toteuttaa, joten vielä on tyytyminen matemaattisiin mallinnuksiin. Tähän asti teoria on pitänyt mallinnuksissa hyvin pintansa.”

Teksti: Joona-Hermanni Mäkinen
Kuva: Aapo Huhta

Robin Hahnel vieraili Helsingissä 8. – 10.12.2014. Hänen kirjansa Osallisuustalouden aakkoset voi tilata www.rauhanpuolustajat.org/kauppa
tai p. 050 3581441.