LAUSTIN LUKUVINKKI: Kapitalismin ideologia on alkanut horjua

LAUSTIN LUKUVINKKI: Kapitalismin ideologia on alkanut horjua


[rapu] lausti (08.05.14)Laustin lukuvinkki: Heather Marsh
Oppaita toisenlaiseen tulevaisuuteen

Vapaudenhenkisen ajattelun perintö muistuttaa meidänkin aikamme ihmisiä siitä, että modernit yhteiskunnat eivät ole luonnollisen kehityksen tulosta, vaan ne syntyivät viriämässä olleita demokraattisia virtauksia polkemalla, pienten eliittien rahanahneutta tyydyttämällä, ihmisten synnynnäistä moraalintajua vääristämällä ja kauneudentajuista mielikuvitusta latistamalla.

Lopputuloksena ovat olleet aikamme teollistuneet yhteiskunnat, jotka huimasta vauraudestaan huolimatta ovat kykenemättömiä – tai haluttomia – turvaamaan kaikille ihmisten perustavanlaatuisia tarpeita kuten kunnollista asuntoa, riittävää ravintoa ja henkilökohtaista turvallisuutta. Koska näiden tarpeiden turvaamiseen tarvittavat aineelliset edellytykset ovat olemassa, järjestelmän on turvauduttava todellisuutta vääristävään propagandaan ja viime kädessä väkivaltaan vastarinnan tukahduttamiseksi.

Julkisesta keskustelusta on näin liki tyystin kadonnut ajattelun perinne, joka tähdentää, että ihmisluonteen perustavanlaatuinen ominaispiirre on ihmisen vapaus ja hänen tietoisuutensa tästä vapaudesta. Tämä vapaus on jotakin muuta kuin markkinatalouden sallima näennäinen vapaus. Kapitalistiset yhteiskunnat sotivat työn organisoinnillaan räikeällä tavalla näin ymmärrettyä ihmisyyttä vastaan. Työelämän hierarkiat tukahduttavat ihmisten syvältä kumpuavaa halua vaikuttaa omaan olemiseensa ja yhteistyössä tapahtuvaan, luovaan työntekoon.


Vallitseva järjestelmä on luonnoton

Viime vuosina puhjenneet kapinaliikkeet ovat murentaneet luuloteltuja yhteiskunallisia ja taloudellisia ”lainalaisuuksia”. Näkyviin tulevat inhimillisemmän yhteiskunnan mahdolliset ääriviivat. Yhä useammille ihmisille alkaa selvitä, että meitä ovat hallinneet sosiaalisesti ja moraalisesti sokeat voimat. Tuhoisa elämäntapamme osoittautuu henkisesti tyhjäksi. Kulttuurimme latistaa elämän kokemustamme ja tuhoaa ympäristöä. Ahdistuksemme syiden käydessä yhä ilmeisemmäksi voimme mielikuvituksissamme hahmottaa toisenlaista yhteiskuntaa.

Kanadalainen ajattelija ja aktivisti, Wikileaks Centralin päätoimittaja Heather Marsh on kirjassaan Binding Chaos pohtinut tätä havahtumista todellisuteen ja hahmottanut tietä toisenlaiseen poliittiseen järjestelmään. Hän toteaa, että nyt vallitsevasta näennäisestä pysähtyneisyydestä huolimatta jotakin on maailmassa liikahtanut. Toisenlaisen sosiaalisen elämän hetkittäiselläkin hahmottumisella on ollut dramaattinen ja unohtumaton vaikutus suurten ihmisjoukkojen mieliin, olkoonkin, että valittavasta tiestä käydään kiivasta väittelyä. Joka tapauksessa hegemoninen ideologia on alkanut horjua, Marsh kirjoittaa. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että vallitsevassa järjestelmässä ei ole mitään ”luonnollista”.

Tämä luonnoton järjestelmä pakottaa ihmiset ahdistavaan, stressaavaan ja tylsistyttävään elämään. Tämän vääristyneen ”normaaliuden” takana on aavistettavissa toisenlainen todellisuus. Marsh käyttää ilmaisua ”suostumustalous” (approval economy) ja selittää asiaa näin: ”Suostumustalous on luonnollinen talous, jota käytämme joka päivä ja joka on ollut olemassa ensimmäisistä yhteiskunnista lähtien. Nämä yhteiskunnat ovat olleet keskinäiseen riippuvuuteen perustuvia luonnollisia järjestelmiä, eivät kaupankäymissuhteita.”

Talousmarkkinat ovat vääristäneet elämäntapamme

Marshin ajatelu ei siis tavoittele mitään uskomatonta utopiaa. Tavoitteena on vain saada takaisin ihmisten oma yhteiskunta. Suuryhtiöiden hallitsemat talousmarkkinat ovat vääristäneet elämäntapamme. Henkilökohtainen elämämme on kutistettu pakotettuun kuuliaisuuteen niitä kohtaan, joilla on suuri määrä rahaa ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Occupy-liikkeen menestyksellinen iskulause 1 prosentti 99:ää prosenttia vastaan osoitti, että miljoonat ihmiset olivat saaneet tarpeekseen tällaisesta ”liberaalista markkinataloudesta”.

Marsh ei pyri kartoittamaan tarkkaa tietä ulos nykyisistä rahatyrannioista. Hän kirjoittaa: ”Voimme kääntää kauppasuhdetaloutta sellaiseksi, että ihmiset voivat taas olla osa yhteiskuntaa, päästiinpä tähän sitten velkojen mitätöimisellä, rahatalouden romahduksella tai muulla tavoin, tai voimme luoda uuden jälkiteollisen yhteiskunnan, joka hyödyttää yhteiskunnan kaikkia jäseniä ja tukee rooleja, joita yhteiskunta tarvitsee.”

Marshin kuvaama suostumustalous on järjestelmä, jossa yksilö voi antaa yhteiskunnalle panoksensa ja saada vastineeksi etuisuuksia elävällä ja välittömällä sosiaalisella vuorovaikutuksella. Tämänsuuntaista elämää monet occupy-liikkeiden jäsenet kuvittelivat vaistonvaraisesti. He olivat jo kauan olleet tietoisia siitä, että poliittinen eliitti ja poliittiset puolueet olivat alkaneet elää omaa erillistä elämäänsä. Espanjalaiset indignados käyttivät yhtenä iskulauseenaan ”Te ette edusta meitä!” He olisivat hyväksyneet Marshin ajattelun, kun tämä kirjoittaa, että nykyiset vallankäyttöjärjestelmät avaavat tietä sosiopaattisille johtajille. Sotilaallisten ja yhtiöiden etujen ajaminen vääristää todellisia ihmisarvoja.

Keskinäistä rehellisyyttä ja hierarkiattomuutta

Toisenlaisessa yhteiskunnassa jäsenyys monissa päällekkäisissä yhteistyöryhmissä auttaisi ihmisiä elämään vähemmän stressaavaa elämää. Nykyiset kaupankäyntitaloudet eivät kykene luomaan yhteisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten roolien verkostoja. Kaupankäyntitalouksien ulkopuolella eläessään ihmiset sen sijaan ymmärtävät keskinäisen solidaarisuuden merkityksen. Perheet, vapaaehtoisryhmät ja osuuskunnat tarjoavat mahdollisuuksia todellisten ihmisarvojen ilmentämiseksi. Monissa maissa kapitalistisen talouden romahtaminen on heti laukaissut taloudellisia reaktioita, jotka paljastavat ihmisen mielikuvituksen ja neuvokkuuden todellisen voiman.

Hierarkiattomissa työyhteisöissä voidaan kehittää antoisia työkokemuksia. Ihmisten pätevyys tietenkin vaihtelee, mutta hierarkiaton järjestelmä takaa, ettei suurempaa tietomäärää käytetä vallan kahmimiseen. Marsh ilmaisee asian näin: ”Keskinäinen rehellisyys auttaa järjestelmän kaikkia osanottajia selittämään kaikille asianosaisille, mihin toiminnalla pyritään ja miksi, sekä miten kukin voi antaa panoksensa ja mitä uusi tulokas tarvitsee. Keskinäinen avoimuus auttaa osanottajia toimimaan tiedonvälityksen siltana uusien osanottajien kouluttamiseksi.”

Yhtiötyranniasta vapautunut yhteiskunta antaa ihmisille mahdollisuuden vapaasti kehittää kykyjään ja tavoitteitaan. Ajatuksia vaihdettaisiin vapaasti eikä niitä kahlita tekijänoikeusjärjestelmillä ja kaupallisilla salaisuuksilla.Yhteiskunta voi kehittyä vain, kun kaikki käytettävissä oleva tieto on kaikkien omaisuutta.

Marsh kirjoittaa: ”Meillä on nyt mahdollisuus purkaa luonnottomat siteet, jotka kahlitsevat meidät tähän kammottavan luonnottomaan hallitsemisjärjestelmään.” Hän lisää: ”Kaikki, mitä tarvitsemme luonnollisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi, on olemassa. Nämä mahdollisuudet on vain vapautettava kahleistaan.”

Tapani Lausti

Lähteitä:

Heather Marsh, Binding Chaos: Systems of Mass Collaboration. CreateSpace Independent Publishing Platform 2013.
Tapani Lausti, Toisinajattelun tiekartta. Liken & Rauhanpuolustajien Pystykorva-sarjaa, 2004.
Tapani Lausti, Tienviittoja tulevaisuuteen. Liken & Rauhanpuolustajien Pystykorva-sarjaa, 2008.