Rahaa ihmisiin, ei aseisiin, vahvisti kyselymme

Rahaa ihmisiin, ei aseisiin, vahvisti kyselymme

Rauhanpuolustajat järjesti Maailma kylässä -festivaaleilla 27.–28.5. kyselyn: Rahaa aseisiin vai ihmisiin? Vastaajilta kysyttiin, käyttääkö Suomi heidän mielestään sopivasti rahaa aseisiin, pitäisikö asemenoja kenties kasvattaa, vai käyttääkö Suomi liikaa rahaa asevarustukseensa. Jos vastasi myöntävästi jälkimmäiseen, oli mahdollisuus ehdottaa parempia kohteita rahankäytölle.

Vastaajista 15 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomi käyttää sopivasti rahaa aseisiin. Seitsemän prosentin mielestä asemenoja tulee kasvattaa, ja ydinasepelotteen tarpeellisuuttakin vilautettiin yhdessä vastauksessa. Vastaajista suurin osa eli 78 prosenttia arvioi, että Suomi käyttää liikaa rahaa aseisiin.
Paremmista kohteista rahankäytölle kärkeen nousivat lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointiin panostaminen. Myös koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto yleisesti saivat ääniä,  samoin rauhantyö ja rauhan rakentaminen, työpaikkojen luominen sekä kehitysmaiden tukeminen ja avustukset nälänhätään ja muille katastrofialueille. Yhdessä vastauksessa nostettiin esiin diplomatia.

Yleisesti vastauksista voi vetää johtopäätöksen, että ihmiset haluavat verorahoilla lisätä ihmisten hyvinvointia ja tukea hyvinvoivan ja vakaan yhteiskunnan ylläpitämistä. Asevarustelun ja sodanharjoittelun kannatus jäi vähäiseksi.

Vastaajien kesken arvottiin Ari Kerkkäsen uusi kirja Syyria – synnystä sisällissotaan. Kirja on postitettu voittajalle.