Marokko kaunistelee Länsi-Saharan miehitystä satsaamalla uusiutuvaan energiaan alueella 

Marokko kaunistelee Länsi-Saharan miehitystä satsaamalla uusiutuvaan energiaan alueella 

Marokko suunnittelee tuottavansa vuoteen 2030 mennessä lähes puolet tuulivoimastaan laittomasti miehitetyssä Länsi-Saharassa. Marokko kehuu edistyksellistä energiasiirtymää, vaikka se perustuu kansainvälisen oikeuden vastaiseen miehitettyjen alueiden laittomaan hyödyntämiseen.

 

Marraskuussa 2021 maailman valtiot kokoontuvat Skotlannin Glasgow’ssa COP26-ilmastoneuvotteluihin. Samaan aikaan Marokko – Länsi-Saharan miehittäjä – pystyttää tähän mennessä suurinta energiahankettaan miehitettyyn maahan. Marokko ottaa jälleen yhden askeleen kattavassa suunnitelmassaan rakentaa kiistanalainen infrastruktuuri laittomasti hallussa pitämälleen alueelle.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) julkaisi 6. lokakuuta 2021 raportin, joka paljastaa kaikki nykyiset ja suunnitellut uusiutuvan energian hankkeet miehitetyssä Länsi-Saharassa.

Lataa raportti täältä.

Raportin mukaan tuulella tuotettu energia Länsi-Saharan alueella voi muodostaa 47,2 prosenttia Marokon kokonaistuulivoimakapasiteetista vuoteen 2030 mennessä, ja Länsi-Saharan osuus tuotetusta aurinkovoimasta voi nousta 32,6 prosenttiin Marokon koko aurinkovoimakapasiteetista.

Viimeksi 30. syyskuuta 2021 General Electric ilmoitti osallistuvansa uutena yhtiönä kiisteltyyn hankkeeseen. 

Länsi-Saharassa tuotettu energia lisää Marokon riippuvuutta miehittämistään alueista. Tällaiset hankkeet heikentävät pohjimmiltaan YK:n rauhanpyrkimyksiä, joiden tarkoituksena on sallia Länsi-Saharan sahrawi-kansalle oikeus ilmaista itsemääräämisoikeuttaan.

Tuotettua energiaa käyttävät sellaiset teollisuudenalat, jotka perustuvat alueen uusiutumattomien luonnonvarojen ryöstöön, ja sen tarjoamat työmahdollisuudet houkuttelevat lisää uudisasukkaita Marokosta. Energiaa voidaan lisäksi viedä aikanaan ulkomaille, myös EU:hun.

Marokko pitää itseään kansainvälisesti luokkansa parhaana uusiutuvan energian osuudessa osana Pariisin sopimuksen mukaisia ​​sitoumuksiaan. Valtioiden on kuitenkin tarkoitus laskea mukaan vain saavutukset omalla alueellaan, ei rajojensa ulkopuolella.

UNFCCC eli YK:n elin, joka rekisteröi ja arvioi sopimuksessa mukana olevien valtioiden ilmastoraportteja, pesee asiassa kätensä väittämällä, ettei sillä ole mahdollisuutta arvioida annettujen lausuntojen sisältöä. UNFCCC:n skandaalinomaista asennetta pahentaa tietysti se, että Marokon energiahankkeet voidaan toteuttaa vain sotilaallisen miehityksen alaisuudessa, jonka merkittävimmät YK:n elimet ovat julistaneet laittomaksi.

Yksikään Länsi-Saharan uusiutuvan energian teollisuuteen osallistuvista yrityksistä, mukaan lukien ne, jotka ovat vahvimmin mukana – italialainen Enel ja espanjalainen Siemens Gamesa – eivät ole ilmoittaneet, ovatko ne edes yrittäneet saada alueen asukkaiden suostumusta.

Sen sijaan yritykset viittaavat paikallisten ”sidosryhmien” tai ”väestön” väitettyyn ”kuulemiseen”. Tämä on täsmälleen sama virheellinen lähestymistapa, jonka Euroopan komissio on omaksunut kauppa- ja kalastussopimuksissaan Marokon kanssa. EU:n tuomioistuin päätti kuitenkin 29. syyskuuta 2021, että EU on toiminut laittomasti edellä mainituissa sopimuksissa suhteessaan Länsi-Saharaan. Tuomioistuin totesi nimenomaisesti, että vapautusliike Polisario edustaa sahraweja, että heiltä on saatava suostumus ja että ”väestön” kuuleminen ei voi korvata lakisääteistä vaatimusta sahrawien suostumukseen.

WSRW vaatii, että kaikki energiayhtiöt poistuvat välittömästi miehitetyltä alueelta, ja pyytää UNFCCC:tä ja sen sopimusvaltioita kyseenalaistamaan Marokon järjestelmällisen virheelliset ilmastoraportit.