Liettualaispoliitikkoa syytetään vakoilusta

Liettualaispoliitikkoa syytetään vakoilusta

Syyskuussa joukko Euroopan parlamentin jäseniä lähestyi Liettuan presidenttiä Gitanas Nausėdaa avoimella kirjeellä. Siinä he ilmaisivat ”syvän huolensa hallitusta kritisoivan poliitikko ja toimittaja Algirdas Paleckisin asettamisesta rikossyytteeseen”. Kirjeen allekirjoitti 16 europarlamentaarikkoa Irlannista, Latviasta, Virosta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Portugalista, Slovakiasta ja Kroatiasta.

 

Šiauliain kaupungin tuomioistuin tuomitsi 50-vuotiaan sveitsiläissyntyisen liettualaispoliitikon Algirdas Paleckisin Venäjän hyväksi vakoilusta kuudeksi vuodeksi vankeuteen heinäkuussa 2021. Tuomiota koskeva vetoomusoikeudenkäynti alkoi Vilnassa 28. lokakuuta.

Liettuan presidentille osoitetussa kirjeessä tukensa Paleckisille ilmaisivat myös Kansainvälisen Rauhanliiton IPB:n puheenjohtaja Reiner Braun Saksasta, Maailman sosiaalifoorumin kansainvälisen neuvoston jäsen Leo Gabriel Itävallasta sekä ihmisoikeuspuolustajien järjestön Karapatanin puheenjohtaja Czarina Musni Filippiineiltä. Allekirjoittajat huomauttavat: ”Tutkiva journalismi ei ole vakoilua, vaikka sen aihe olisi hallitukselle arkaluonteinen.”

Paleckisin asianajajat Adomas Liutvinskas ja Kęstutis Ragaišis ovat valittaneet tuomiosta ja vaatineet, että syytteistä luovutaan.

Liutvinskas kommentoi puhelimitse: ”Jos tuomioistuin olisi puolueeton ja riippumaton, Algirdas Paleckis vapautettaisiin syytteistä.”

Asianajaja sanoo, että Paleckisin tekemästä rikoksesta ei ole näyttöä. Hän on vakuuttunut siitä, että hänen asiakkaansa on valikoitunut ”näytösluotoiseen rangaistukseen vasemmistolaisten näkemystensä vuoksi”.

Myös Liettuan kansallisen turvallisuuspalvelun entinen johtaja (1993–1998) Jurgis Jurgelis yhtyy tähän näkemykseen ja käyttää tuomion perusteista termiä ”isänmaallinen oikeudenmukaisuus”, jossa todisteita ei pidetä välttämättöminä:

”Tuomioistuimella ei ole suoraa näyttöä Paleckisin syyllisyydestä. – – Turvallisuuspalvelun muistio A. Paleckisista oli poliittisesti täysin puolueellinen. – – Ainoa todistaja D. Bertauskas on haavoittuvassa asemassa toisen häneen liittyvän, vireillä olevaan rikosjutun vuoksi. – – Mitä vakoilua se on, jos mitään tietoa, edes avointa, ei ole kerätty, puhumattakaan tietojen välittämisestä kolmannelle osapuolelle? – – Alusta alkaen oli selvää, että merkittävät poliitikot olivat kiinnostuneita tästä tapauksesta, mikä saattaa vaikuttaa koko prosessiin.”

 

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN MUKAAN PALECKIS on järjestäytyneessä ryhmässä toimien kerännyt tietoja Venäjän tiedustelupalvelulle Liettuassa helmikuun 2017 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Vuonna 2019 Baltic Times -verkkoportaali kirjoitti suuresta joukosta ihmisiä, joita epäiltiin Paleckisin avustamisesta. Alkuperäiset väitteet Algirdas Paleckisin johtamasta pitkälle kehittyneestä vakoiluverkostosta eivät kuitenkaan johtaneet syytteisiin.

Tuolloin Paleckisin liikekumppani Deimantas Bertauskas todisti Paleckisia vastaan. Bertauskas vapautettiin kaikesta rikosoikeudellisesta vastuusta syytteissä, jotka eivät liittyneet millään tavoin tapaukseen.

Algirdas Paleckis kertoo sosiaalisen median viesteissä: ”Alun perin syytösten kohteena oli viitisentoista ihmistä. Heihin kohdistuva tutkinta jäi tuloksettomaksi. Vain Deimantas Bertauskas todisti minua vastaan pelastuakseen rikosoikeudelliselta vastuulta rikoksessa, joka ei liittynyt tähän mitenkään. Muut peloteltiin hiljaisiksi. Se oli viesti koko Liettuan oppositiolle.”

Paleckisien perhe tunnetaan Liettuassa hyvin. Algirdasin isä Justas Paleckis oli yksi Liettuan valtion uudelleenitsenäistymistä koskevan lain allekirjoittajista ja Liettuan sosiaalidemokraattisen puolueen europarlamentaarikko ja Euroopan sosialistipuolueen jäsen. Algirdas Paleckis itse toimi Liettuan parlamentin Seimasin edustajana Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa.

Maaliskuun 17. päivänä 2020 joukko Liettuan itsenäisyyden palauttamislain allekirjoittaneita toimitti maan korkeimmalle oikeudelle avoimen kirjeen Algirdas Paleckisin tukemiseksi. Sen allekirjoitti 52 eli ylivoimainen enemmistö vielä elossa olleista 87:stä lain allekirjoittajista.

Paleckis oli tuolloin tutkintavankeudessa ja hänen terveydentilansa heikkeni nopeasti. Allekirjoittajat huomauttivat, että alkuperäisillä syytteillä laajan vakoiluverkoston luomisesta ei ollut mitään tekemistä niiden syytteiden kanssa, jotka nostettiin, kun tapaus siirrettiin syyttäjänvirastoon.

He totesivat myös, että heidän näkemyksensä mukaan pääasiallinen syy Algirdas Paleckisin oikeusprosessiin ovat hänen mielipiteensä, jotka eroavat maan valtavirran poliittisesta diskurssista.

 

ALGIRDAS PALECKIS EI OLE toiveikas 28. lokakuuta alkavan valituskäsittelyn tuloksesta. ”Sillä ei ole juurikaan väliä, todistetaanko väitetty syyllisyyteni vai ei. En ole syyllistynyt rikoksiin kotimaatani vastaan. Tapaus sinänsä on menettänyt skandaalinhohtonsa vuosien varrella. Ihmiset ovat huolissaan pandemiasta ja kaasun hinnoista tulevana talvena. He näkevät oman tulevaisuutensa synkkänä.”

Ryhmä latvialaisia ja irlantilaisia europarlamentaarikkoja piti viime syyskuussa webinaarin Algirdas Paleckisin tueksi. Clare Daily, irlantilainen Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän jäsen, totesi: ”Algirdasin tapaus ei ole ainutlaatuinen. Me Euroopan parlamentin irlantilaiset jäsenet tunnemme esimerkkejä omasta menneisyydestämme siitä epäoikeudenmukaisuudesta, kun ihmisiä vangittiin ilman todisteita heidän syyllisyydestään. Sama toistuu nyt toisaalla Euroopassa. Sitä tapahtuu Kataloniassa, jossa henkilö voi joutua vankilaan vain siksi, että hän on rehellinen toimittaja. Tämä yleistyy koko ajan. Tilanne on muuttumassa aggressiivisemmaksi. On sanomattakin selvää, että emme voi puhua oikeusvaltiosta ja demokratian voitosta sellaisissa oloissa.”

”Puhumme trendistä”, Algirdas Paleckis sanoo. ”Hallituksemme puolustavat kiihkeästi ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Mutta ei kotona. Ja kun täällä tapahtuu jotain epädemokraattista, niiltä vain suljetaan silmät.”

Syyskuussa Liettuan presidenttiin vedonneet europarlamentaarikot ja kansalaisaktivistit yhtyvät tähän näkemykseen. He toteavat: ”Olemme huolissamme turvallisuuspalvelujen viime vuosina lisääntyneestä vaikutuksesta Baltian maiden poliittiseen elämään. Se on johtanut useiden toimittajien, kansalaisaktivistien ja poliitikkojen mielivaltaisiin pidätyksiin, mitä ei voida hyväksyä Euroopan unionissa.”

Teksti: Oksana Tšelyševa
Suomennos: Anu Harju
Kuva: Martynas Švelnys