Kansan vaientaminen Israelin vientituotteena

Kansan vaientaminen Israelin vientituotteena

Kulttuuriantropologian tohtori ja politiikan tutkija Jeff Halper on seurannut Israel–Palestiina-konfliktia ja aktiivisesti vastustanut Israelin miehityspolitiikkaa vuosikymmenien ajan. Hän on pohtinut syvällisemmin Israelin miehityksen yhteyksiä eri asevoimiin, turvallisuuselimiin ja poliisivoimiin maailmalla. Israelilaisia tuotteita ja turvallisuus-käsitettä käytetään ihmisryhmien kontrolloimiseen ja vaientamiseen ympäri maailmaa.

 

Elokuussa Suomessa vierailleen Jeff Halperin mukaan maailman asevoimat, turvallisuuselimet ja poliisivoimat muodostavat yhdessä valtavan teollisuusblokin, ”kahden ja puolen tuhannen miljardin dollarin vuotuisen väkivallan teollisuuden”.

Israel ei myy pelkästään perinteisiä armeijoille tarkoitettuja aseita ja asejärjestelmiä. Sillä on myös vuosikymmenien kokemus kokonaisen kansan alistamisesta ja vaientamisesta, minkä yhteydessä se on tuottanut ja testannut aseita ja elektroniikkaa, turvallisuus-, tiedustelu- ja valvontajärjestelmiä, sotilaiden ja poliisin taktisia käytäntöjä, koulutusta ja tarvikkeita, vankilajärjestelmiä sekä muuta osaamista. Näitä järjestelmiä ja tarvikkeita nähdään nyt maailmalla kasvavassa määrin.

Israel on kooltaan pieni maa, mutta kuuluu maailman kymmenen suurimman aseviejän joukkoon. Se on yksi kolmesta suurimmasta Kiinan ja Intian aseistajasta, jotka puolestaan ovat asukasluvultaan maailman kaksi suurinta valtiota. Neljännes Israelin aseviennistä menee Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Halper toteaa, että ”Israelilla on sotilaalliset ja turvallisuusalan yhteydet suurempaan määrään maita kuin sillä on diplomaattiset suhteet. Käytännössä jokaiseen maahan.”

TURVALLISUUSVALTION MALLI

 Monet maat hamuavat aseita, muita tarvikkeita ja ohjelmistoja, joita Halper kutsuu ”alistamisen teknologiaksi”. Sen tarkoitus on kontrolloida, vaientaa ja passivoida ihmisiä. Esimerkkinä hän mainitsee Kiinan, joka investoi valtavia summia kansalaistensa sekä eri väestöryhmien valvontaan. Pekingin olympialaisten aikaan Kiina palkkasi israelilaisen International Security & Defence Systems -yhtiön kouluttamaan Kiinan poliisivoimia terrorismin uhasta mutta myös hiljentämään rauhanomaisia mielenosoituksia ja pitämään ne poissa maailman huomiosta.

Halperin puheet tuovat mieleen monia viimeaikaisia uutisia. Israelilaismedia kirjoitti lokakuussa arabimaissa toimivien yhtiöiden palkkaavan isolla rahalla Israelin kybertiedusteluyksikkö 8200:n entisiä työntekijöitä valvomaan diktatuurien etuja. Entisten työntekijöiden perustama NSO Group on myynyt viranomaisille ympäri maailman Pegasus-ohjelmistoa, jolla pystyy murtautumaan älypuhelimiin ja vakoilemaan laitteiden käyttäjiä. Onkin paljastunut, että sitä on käytetty ihmisoikeusaktivistien vainoamiseen ja toisinajattelijoiden, kuten Saudi-Arabian murhaaman toimittajan Jamal Kashoggin vakoilemiseen. Toinen tiedustelupalvelujen entisten työntekijöiden perustama yhtiö on AnyVision, jonka kasvojentunnistusteknologiaa käytetään Israelin armeijan tarkastuspisteillä miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Autoritääristen valtioiden lisäksi asiakaslistalla on lukuisia demokratioita. Myyntipuheissaan niille Israel on onnistunut brändäämään itsensä vapaaksi demokratiaksi. Israel tyrkyttää turvallisuusvaltion mallia, jossa ”voit pitää demokratiasi, mutta turvallisuus menee kaiken muun edelle”, Halper sanoo. Se, miten Israel voi pitää miljoonia palestiinalaisia sotilaallisen miehityksen alaisena, on käännetty myyntipuheeksi: ”Jos me kykenemme tähän, kuvitelkaa mitä voimme tarjota teille.”

Yksi esimerkki näiden palvelujen käytöstä on elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin tapaus. Weinstein palkkasi Israelin tiedustelupalveluiden entisten työntekijöiden perustaman Black Cube -yhtiön vaientaakseen naiset, jotka syyttävät häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Israelilla on perinteisesti vahvat siteet Yhdysvaltojen aseteollisuuteen. Israel ylläpitää palestiinalaisalueiden miehitystä ja hiljentää mielenosoituksia amerikkalaisilla aseilla ja kyynelkaasulla. Israelilaisyritykset taas kouluttavat yhdysvaltalaispoliiseja kymmenissä eri kaupungeissa miehityksestä saamillaan opeilla. Israel Weapon Industries -yhtiö on avannut Yhdysvaltoihin koulutuskeskuksen ja asetehtaan, jossa tuotetaan aseita ja tarvikkeita maan poliiseille, Halper kertoo.

Myös Euroopassa esimerkiksi Kreikka ja Italia tekevät paljon koulutusyhteistyötä Israelin kanssa. ”Perinteiset valtioiden väliset sodat ovat menneisyyttä,” Halper sanoo. ”Maidemme poliisia militarisoidaan ja asevoimia muutetaan poliisivoimiksi. Asevoimien tehtävänä ei ole enää taistella sotia vaan valvoa planeettaa.”

ETNIS-KANSALLISEN VALTION MALLI

Israel on onnistunut myymään eteenpäin myös omaa malliaan etnisestä nationalismista. Maan kansalaisuuslaki määrittää, että vain juutalaisella kansalla voi olla itsemääräämisoikeus. Kymmenet lait syrjivät Israelin palestiinalaisia kansalaisia, ja miehitettyjen alueiden palestiinalaisia hallinnoivat Israelin sotilasmääräykset ja -tuomioistuimet.

Intia, maailman suurin demokratia, joka ennen kannatti vahvasti palestiinalaisten oikeuksia, on nyt hindu-nationalistista ideologiaa puoltavien tahojen käsissä. Heidän tarkoituksenaan on ”muodostaa etnis-kansallinen hinduvaltio Intiaan, joka ottaa hyvin paljon mallia sionistisesta ideasta etnis-kansallisesta uskonnollisesta Israelin juutalaisvaltiosta”, Halper sanoo.

Intia on pitkään pitänyt hallinnoimaansa muslimienemmistöistä Kashmirin aluetta miehityksen kaltaisissa oloissa. Viime kuukausina Intia on lähettänyt alueelle kymmeniä tuhansia lisäjoukkoja ja lopettanut alueen itsehallinnon. Intia tekee laajoja asehankintoja ja yhteistyötä Israelin kanssa väestön kontrolloimiseksi. Israelilaisyhtiö avasi Intiaan maan ensimmäisen yksityisen pienasetehtaan vuonna 2017.

Etnis-nationalistinen malli on tärkeä myös Euroopan äärioikeistolaisille ryhmille. Israelilla on hyvät suhteet Ranskan, Italian ja Itävallan äärioikeistolaisiin. Israelin pääministeri Netanjahu on hyvissä väleissä Puolan ja Unkarin autoritaaristen johtajien kanssa. Edes juutalaisvastainen retoriikka ei ole estänyt hyviä suhteita, kun johtajia yhdistää jyrkkä nationalismi ja ulkomaalaisvastaisuus.

MYYNNISSÄ TAISTELUSSA TESTATTUA TAVARAA

Suomen asekauppa Israelin kanssa vaikuttaa vielä olevan päätoimisesti valmistautumista perinteistä sodankäyntiä ja ulkoista uhkaa varten. Suomella on merkittäviä yhteyksiä israelilaisiin aseyhtiöihin, joilla on tärkeä rooli palestiinalaisalueiden miehityksessä.

Halper mainitsee Horizon 2020 -tutkimusprojektin sekä miehittämättömät lentokonejärjestelmät, esimerkiksi Elbit Systems -aseyhtiön Watchkeeper-lennokit, joiden kautta miehityksestä hyötyvät israelilaiset aseyhtiöt nivoutuvat Euroopan ja Naton toimintaan.

Vuosina 2009 ja 2010 eläkerahastot Norjassa ja Ruotsissa sekä Danske Bank katkaisivat yhteytensä Elbit Systemsiin, koska se on osallinen palestiinalaisalueiden miehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin. Samaan aikaan Suomi osti Elbit Systemsiltä 17 miljoonalla eurolla sotilaskäyttöön tarkoitettuja kenttäradioita. Vuonna 2012 Suomi päätti hankkia 30 miljoonan euron edestä miehittämättömiä lentokonejärjestelmiä Aeronautics Defense Systemsiltä. Näiden yhtiöiden tuotteita käytetään Länsirannan laittomissa siirtokunnissa ja muurissa, ja niiden miehittämättömiä lennokkeja käytettiin hyökkäyksessä Gazaan vuosina 2008–2009. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch raportoi Israelin ilmavoimien tappaneen tuolloin miehittämättömillä lentokoneilla tehdyissä iskuissa vähintään 87 siviiliä.

Suomi on hankkinut maastoutumisjärjestelmiä Fibrotex Ltd:ltä vuonna 2013, tietotekniikka- ja ylläpitopalveluita pitkäaikaissopimuksella ECI Telecomilta, pintatorjuntaohjuksia Israel Aerospace Industries (IAI) -yhtiöltä vuonna 2018, sekä vastatykistötutkia IAI:n tytäryhtiöltä Elta Systemsiltä vuonna 2019. Kaikki ovat vahvasti linkittyneitä Israelin asevoimiin ja siten palestiinalaisalueiden miehitykseen. Helsingin Sanomien mukaan Israelin valtion omistamasta IAI-asejätistä ”näyttää olevan tulossa Puolustusvoimien hovihankkija”.

Israelin intressissä on pitää Israel–Palestiina-konflikti pienellä kontrolloidulla liekillä, ei suinkaan rauhan sopiminen palestiinalaisten kanssa, Halper sanoo. Palestiinalaisalueiden miehitys on aivan liian tuottoisa bisnes, ja Länsiranta ja Gaza ovat ihanteellisia asetarvikkeiden testausalueita. Israel saa asekaupasta rahallisesti merkittävien sopimusten lisäksi hyviä suhteita ja poliittista vaikutusvaltaa. Niin kauan kuin se hyötyy miehityksestä, konflikti ja miehitys jatkuvat.

MITÄ ASIALLE VOIDAAN TEHDÄ?

 Halper tuo esiin muutaman asian, joilla voi vastustaa yleistä militarismin kasvua ja ottaa kantaa Israel–Palestiina-konfliktiin. Ensinnäkin asekaupan ja miehityksen yhteyksiä pitää saada enemmän yleiseen tietoon. Asekaupan yhteydessä täytyy puhua laajemmin sen poliittisista vaikutuksista, ihmisten vaientamisesta ja kontrolloimisesta, eikä vain aseista ja asejärjestelmistä. Koko keskustelu on asetettava uuteen viitekehykseen. Asekaupassa ylläpidetyt uhkakuvat, vainoharhaisuus ja orwellilaisittain käytetyt käsitteet kuten ”puolustus” ja ”turvallisuus” täytyy saada ymmärrettävämmälle kielelle.

Peliä ei ole kuitenkaan hävitty, vaikka päättäjät ja media ovatkin pitkälti vaienneet ongelmasta, Halper sanoo. Maailmalla on kasvavia kansalaisjärjestöjä, kuten Jewish Voice for Peace, jotka vastustavat Israelin miehityspolitiikkaa. Vaikka Israel on parantanut asemaansa maailman hallitusten silmissä, se ei ole onnistunut voittamaan julkista mielipidettä puolelleen, Halper kertoo.

Teksti Miika Malinen
Kuva Sirkku Kivistö

Jeff Halper on ICAHD-järjestön (Israeli Committee Against House Demolitions) perustajajäsen ja johtaja. ICAHD järjestää Israelin miehitysjoukkojen tuhoamien palestiinalaiskotien jälleenrakennusleirejä miehitetyillä palestiinalaisalueilla.