Kansalaisaloite hävittäjä­hankinnoista avattu

Kansalaisaloite hävittäjä­hankinnoista avattu

Suomi suunnittelee korvaavansa Hornet-hävittäjät uusilla hävittäjillä lähivuosina. Rauhanliike on jo pitkään arvostellut suunnitelmaa ja vaatinut sen keskeyttämistä.

Kansalaisaloite.fi-palvelussa voi kannattaa aloitetta, jossa vaaditaan lakivalmistelun aloittamista hävittäjähankintojen pysäyttämistä ja uudelleenarviointia varten.  Aloitteen perusteluissa sanotaan muun muassa:

• Koronapandemian aiheuttama taloudellinen ahdinko tulee todennäköisesti johtamaan syvään lamaan. Terveydenhuollon, yritysten ja työttömyyden aiheuttamat lisätarpeet tulee priorisoida hävittäjähankintojen edelle.
• Hävittäjähankinnan elinkaarikustannukset kohoavat todennäköisesti yli 30 miljardiin euroon.
• Kalusto, jonka hankintaa harkitaan, on nopeasti kehittyvän teknologian rinnalla valmiiksi vanhanaikainen valinta.

Aloitteen ”Hävittäjähankintojen pysäyttäminen ja uudelleen arviointi” kannattaminen vaatii vahvaa tunnistautumista.