Järjestöt vaativat armeijoiden päästöjen vähentämistä

Järjestöt vaativat armeijoiden päästöjen vähentämistä

Skotlannin Glasgow’ssa pidetään YK:n COP26-ilmastokokous 31.10.–12.11.2021. Englantilainen ympäristön- ja konfliktintutkimusjärjestö CEOBS (Conflict and Environment Observatory) on laatinut kokoukselle osoitetun vetoomuksen, jossa vaaditaan sotilaspäästöjen vähentämistä.

 

CEOBS:n mukaan on olemassa merkkejä siitä, jotkut valtiot saattavat sitoutua armeijoiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen marraskuisessa ilmastokokouksessa.

Vetoomuksessa esitetään puitteet sille, mitä näiden lupausten pitäisi sisältää.

Armeijat ovat suuria päästöjen aiheuttajia, ja ne tulee ottaa ilmastotavoitteisiin mukaan. Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimus jätti armeijoiden kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen valtioiden omaan harkintaan.

Armeijat käyttävät valtavasti energiaa. Niiden harjoittelu, toiminnot ja operaatiot aiheuttavat huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Asevoimat ovat tyypillisesti hallinnonalojen suurimpia energiankuluttajia, mutta tietoa niiden päästöistä ei ole haluttu tuoda julki.

Maailman sotilasmenot kasvoivat 2,6 prosenttia vuonna 2020. Kasvu aiheuttaa riskin, että päästöt lisääntyvät vastaavasti. Sotilasmenojen lisääntyminen suuntaa rahoitusta pois kestävältä kehitykseltä ja ilmastokriisin hillinnältä ja siihen sopeutumiselta.

Vetoomuksessa todetaan, että armeijoita ja niitä tukevaa teollisuutta ei voida enää käsitellä poikkeustapauksina. On ryhdyttävä välittömästi huomattaviin toimiin armeijoiden kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi.

Kesäkuussa 2021 Nato ilmoitti, että sen jäsenvaltiot ”kehottavat pääsihteeriä muotoilemaan realistisen, kunnianhimoisen ja konkreettisen tavoitteen Naton poliittisten ja sotilaallisten rakenteiden ja laitosten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi”. Naton jäsenvaltiot haluavat kuulla arvion, miten nettonollapäästöt voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

Tämä on myönteinen askel eteenpäin, mutta silti kaukana siitä, mitä planeetta tarvitsee. Armeijoiden päästöjen vähentämiseen tähtäävien konkreettisten sitoumusten ja siihen johtavien askelten tulee olla ilmastokokouksen käsiteltävänä marraskuussa.

Teksti: Anu Harju

Vetoomuksen on allekirjoittanut 27.10. mennessä 188 järjestöä eri puolilta maailmaa. Suomalaisjärjestöistä mukana ovat Aseistakieltäytyjäliitto, Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Sadankomitea, Tekniikka elämää palvelemaan, Kristillinen rauhanliike, Naiset rauhan puolesta, WILPF:n Suomen-osasto ja ajatuspaja Creatura.

Vetoomus löytyy suomennettuna Rauhanpuolustajien nettisivuilta rauhanpuolustajat.org.

Kuva: MoD/Crown copyright 2021