GDAMS 2021 -kampanja vetoaa sotilasmenojen vähentämiseksi ja planeettamme puolustamiseksi

GDAMS 2021 -kampanja vetoaa sotilasmenojen vähentämiseksi ja planeettamme puolustamiseksi

Vuonna 2019 sotilasmenoihin käytettiin maailmassa yli 1,92 biljoonaa dollaria. Luku on korkein kylmän sodan päättymisen jälkeen. Sotilasmenot kasvoivat 3,6 prosenttia vuodesta 2018.

Kasvavat varustelumenot eivät puolusta ihmisiä koronaviruspandemialta eivätkä suojaa meitä esimerkiksi ilmastonmuutokselta, vaan päinvastoin: aseisiin ja armeijoihin käytettyjä luonnonvaroja tarvittaisiin kipeästi muualla. Militarismi kiihdyttää konflikteja eikä ole niiden ratkaisu.

Se, että valtiot valitsevat turvallisuustakeikseen sotilaallisen ratkaisun korkeine sotilasmenoineen, estää hakemasta kokonaisvaltaista ratkaisua maapalloa ja sen asujia koskeviin päivänpolttaviin ongelmiin. Samalla valtioiden päättäjät ylläpitävät samoja uhkia ja epäoikeudenmukaisuutta, joiden suojaksi he maitaan aseistavat.

Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) on alun perin International Peace Bureaun (suomeksi Kansainvälinen rauhantoimisto) koordinoima vuosittainen globaali kampanja, jolla halutaan kiinnittää ihmisten huomio maailman sotilasmenoihin ja vaaditaan niiden supistamista.

Sotilasmenojen vastainen toimintapäivä – joka usein venyy toimintaviikoiksi – vietetään vuosittain huhtikuun puolivälissä. Vuonna 2021 toimintapäivä on 10. huhtikuuta ja kampanja jatkuu 17.5. asti.

Sotilasmenojen vastaisen toimintapäivän vetoomuksessa vaaditaan, että valtioiden johtajat ympäri maailmaa – ja erityisesti ne, jotka ovat vastuussa suurimmista sotilasmenoista – leikkaavat merkittävästi sotilasmenojaan ja suuntaavat resurssit inhimillisen ja yhteisen turvallisuuden edistämiseen ja ekososiaalisen romahduksen hallintaan.

Tule mukaan kampanjaan ja allekirjoita vetoomus täällä:
Appeal: Reduce Military Spending, Defend People and the Planet – Action Network