Anteeksianto tukee Somalian rauhanprosessia

Anteeksianto tukee Somalian rauhanprosessia

Somalialaisten toimittajien aloitteesta järjestettiin Cafis-anteeksiantokonferenssi heinäkuussa historiallisessa Turun linnassa. Osanottajina oli luotettuja toimittajia, kansainvälisiä tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä Suomesta, Englannista, Sveitsistä ja Somaliasta sekä lisäksi djiboutilainen parlamentaarikko. Keskustelujen ja käytännön esimerkkien läpikäynnin jälkeen päätettiin polkaista käyntiin somalien anteeksiantokampanja (’cafis’ tarkoittaa anteeksiantoa).

Konferenssin järjestelyissä olivat mukana Suomen Rauhanpuolustajat, Länsi-Suomen somaliseura eli The Somali Association of Western Finland (LSSRY) sekä Suomi–Somalia-seura. Tapahtuman aloitteentekijöinä olivat somalialaiset journalistit, jotka olivat huolella miettineet, miten he parhaiten toteuttaisivat velvollisuuttaan ottaa johtava rooli Somalian kauan kaivatun rauhan saavuttamiseksi mediaa apuan käyttäen.

Konferenssin avasi Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen. Hän korosti tapahtuman merkitystä nyky-Somalialle ja lupasi tukea konferenssia sekä alkavaa anteeksiantokampanjaa. Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro totesi, että anteeksiantoaloite on merkittävä askel paremman Somalian rakentamisessa monimutkaisen konfliktin jälkeen.

”Kuten tiedämme, Somalian poliittinen kehitys on tullut uuteen vaiheeseen. Paljon uutta toivoa on virinnyt maan uutta hallitusta ja uusia poliittisia johtajia kohtaan. Mutta minusta muutokset kohti parempaa vaativat kaikkien somalialaisten panosta, olivat he sitten suomalaisia somaleja tai muualla asuvan somalidiasporan jäseniä. Toivotaan, että tämä konferenssi on alkupiste tärkeälle anteeksiantoprosessille.”

Kokenut somalialaistoimittaja Wali Hashi, yksi anteeksianto-ohjelman perustajista, kertoi, että perusteellisten neuvottelujen jälkeen he ymmärsivät, että juuri toimittajat voivat olla tämän historiallisen hankkeen alullepanijoina. ”Anteeksianto-ohjelman välityksellä pyrimme levittämään anteeksiannon sanomaa konkreettisiin tilanteisiin.”

”Emme lopeta anteeksiantokampanjaamme ennen kuin tämä sanoma tavoittaa kaikki somalialaiset kotitaloudet, olivat ne sitten Somaliassa tai ulkomailla.”

Konferenssin avajaistilaisuuden muut pääpuhujat olivat Sagal Kahie Länsi-Suomen somaliseurasta ja Yusuf Mubarak Suomi–Somalia-seurasta. Kaksipäiväisen konferenssin aikana osanottajat totesivat, että anteeksianto on tarpeellinen ja elintärkeä tekijä sekä yksilöiden että yhteisön kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Osanottajat kävivät keskenään vilkasta keskustelua ja painottivat lopuksi, että anteeksianto ei koske vain ihmisiä vaan somalien on pyydettävä anteeksi myös puiltaan ja aavikoituneelta maaltaan.

Cafis-konferenssin osanottajat kiittivät nuoria ja tutkijoita, joiden idea tapahtuman järjestäminen oli, ja toivoivat, että anteeksiantokampanjaa jatketaan.

Konferenssin tunteikkain hetki oli, kun 11-vuotias somalityttö osoitti kysymyksensä osallistujille ja sai nämä kyyneliin: ”Minä olen lapsi, enkä voi ymmärtää, miksi somalialaislapsia, jotka ovat aivan samanlaisia kuin minä, tapetaan joka päivä.”

NÄISTÄ SOVITTIIN

1. Konferenssin osanottajat totesivät, että somalialaiset ovat väsyneet loputtomaan väkivaltaan ja ovat nyt valmiita katkaisemaan konfliktin jatkumisen. Anteeksiannon toive ulottuu kaikkiin somalialaisiin, joista tulee sovinnon ja uuden Somalian synnyn pilareita.

2. On välttämätöntä, että jokainen rauhanaktivisti aloittaa anteeksiantokampanjan luomaan anteeksiannon ilmapiirin, ja aloittaa itsestään ja perheestään.

3. Sovittiin, että anteeksianto ei koske vain tiettyä ryhmää, vaan jokaisen, oli sitten virkamies tai siviili, tulee olla mukana hankkeessa.

4. Osanottajat ovat varauksetta ja ehdoitta osoittaneet, että he ovat valmiita ottamaan aktiivisen roolin anteeksiantokampanjassa, ja luvanneet, että kampanjaa jatketaan samanlaisissa konferensseissa somalidiasporan keskuudessa ja Somalian sisällä.

5. Konferenssin osanottajat ehdottavat sovintoprosessia jatkettavaksi Somaliassa 13.–17.6.2018 pidettävällä tapahtumalla, jolle Somalian hallituksen toivotaan antavan tunnustusta sovintoprosessin osana.

VETOOMUS

Cafis-anteeksiantokampanjan käynnistämisessä Turussa vedotaan kaikkialla maailmassa oleviin somalialaisiin, että he antaisivat anteeksi toisilleen ja pyytäisivät anteeksiantoa.

Cafis-konferenssin lopuksi lausuttiin Abshir Nuur Farahin (Ba’adle) historiallisen anteeksiantorunon säkeitä:

Te vanhimmat ja älymystön jäsenet, tarttukaa tähän erin- omaiseen tilaisuuteen
Te ihmiset, tukekaa sovintoa
Te naiset ja lapset, etsikää rauhaa sydämistänne
Te hyökkäävä nuoriso, luopukaa tulikivestä
Te tutkijat, joihin on paljon sijoitettu, maksakaa takaisin lainanne
Te uskonnollisten lahkojen johtajat, kertokaa rehellisesti
Te inhotut seudut, tutustukaa toisiinne uudestaan