AKL: Armeijan markkinointipäivä tarkoittaisi nuorison ja koulujen lisääntyvää militarisointia

AKL: Armeijan markkinointipäivä tarkoittaisi nuorison ja koulujen lisääntyvää militarisointia

Aseistakieltäytyjäliiton kannanotto 31.1.2024

Puolustusministeriön tuoreen tiedotteen mukaan kutsuntojen kehittämistyöryhmä ehdottaa kaikille 17-vuotiaille yhteistä oppilaitoksissa toteutettavaa maanpuolustuspäivää. Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Varsinaiset kutsunnat järjestettäisiin myöhemmässä vaiheessa vanhaan malliin, ja olisivat edelleen pakolliset vain miehille: naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevien valintatilaisuudet yhdistettäisiin kutsuntoihin.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää ehdotettua maanpuolustuspäivää, tai armeijan markkinointipäivää, uutena askeleena suomalaisen yhteiskunnan militarisoinnissa. Sotilaallisia arvoja yritettäisiin istuttaa yhä nuorempiin tuomalla armeija kouluihin.

Suomalaisessa kutsuntajärjestelmässä todellakin olisi uudistamisen tarvetta. Aseistakieltäytyjäliiton keräämien useiden kymmenien kokemusten mukaan siviilipalveluksen mahdollisuudesta tiedottaminen on kutsunnoissa tänäkin päivänä puuttellista tai vähättelevää. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea kertoi vuonna 2021 kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen määräaikaistarkastelun yhteydessä olevansa asiasta huolissaan ja vaati Suomea tehostamaan tiedottamista asepalveluksen suorittamisen vaihtoehdoista. Ylenkatsoessaan näitä ongelmia ja luodessaan lisääntyvää painetta osallistua nimenomaan asepalvelukseen Suomi toimii asevelvollisuusasioissa jälleen täysin ihmisoikeusvelvoitteidensa vastaisesti.

Markkinointipäivän yhteyteen suunnitellut koko ikäluokan terveystarkastukset ovat Aseistakieltäytyjäliiton mielestä sinänsä kannatettava ajatus. Liitto kuitenkin toteaa, että tarkastukset on mahdollista toteuttaa toisen asteen kouluterveydenhuollon resurssien lisäämisen kautta myös ilman militaristista sirkusta.

Kuva: pexels.com