Työpaikkojen rauhantoimikunta

Työpaikkojen rauhantoimikunta

Työpaikkojen rauhantoimikunta koostuu useiden eri ammattiliittojen ja ammatillisten keskusjärjestöjen ay-aktiiveista. Työpaikkojen rauhantoimikunta tarjoaa ay-aktiiveille foorumin vuoropuheluna tapahtuvaan yhteiskunnalliseen pohdiskeluun sekä rauhankysymyksiin perehtymiseen.

Meille tärkeitä ovat muun muassa Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen. Demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta estää parhaiten konfliktien synnyn. Haluamme tuoda mukaan ay-liikkeeseen näkökulman, joka huomioi rauhan, solidaarisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kysymyksissä. Rauhanliikkeen keskusteluun pyrimme puolestaan tuomaan mukaan myös ay-näkökulman.

Järjestö tarvitsee toimiakseen organisaation. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa, vaikka olemmekin itsenäinen järjestö. Vuosittaisilla Ay-väen rauhanpäivillä pidetään joka toinen vuosi Työpaikkojen rauhantoimikunnan kokous, jossa valitaan 30–40 henkilöä rauhantoimikunnan jäseneksi. Periaatteena on, että jäsenet edustavat työpaikkaansa tai ay-tahoa, jossa toimivat. Toimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa pitkään tapaamiseen. Tällöin kuulemme asiantuntijoita ajankohtaisista asioista, arvioimme senhetkistä tilannetta sekä suunnittelemme tulevaa toimintaa. Tavoitteena on, että informaatio jatkaa matkaansa osallistujien kautta eri puolille ay-kenttää. Toimikunnan lisäksi kokoontuu työvaliokunta 8–10 kertaa vuodessa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimikunnan kokouksia, reagoida tarvittaessa ajankohtaisiin asioihin sekä valmistella tapahtumia. Tavoitteenamme on avoin toiminta, johon kaikki rauhankysymyksistä ja ay-toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

Suomen Rauhanpuolustajat on sitoutunut vastaamaan mahdollisista toiminnan aiheuttamista taloudellisista tappioista. Taloutemme perustuu pääasiassa erilaisiin lahjoituksiin, joita saamme ammattijärjestöiltä, kaupungeilta, yhteisöiltä sekä yksityishenkilöiltä. Taloudellinen tuki on usein muuta kuin rahaa, koostuen muun muassa tilojen tarjoamisesta, asiantuntija-avusta tai aineistolahjoituksista. Toiminnassa mukana olevat ovat vapaaehtoisia ja Suomen Rauhanpuolustajat tukee meitä muun muassa suurella työpanoksellaan käytännön asioiden hoitamisessa.

Työpaikkojen rauhantoimikunnalla on paikkansa tässä yhteiskunnassa. Hektisen yhteiskunnan ajan hermolla pysyminen on yhä vaikeampaa. Muutokset tapahtuvat kiihtyvällä vauhdilla ja tiedon määrä kasvaa koko ajan. Oikean asian löytäminen ja tarpeeksi ajoissa esiin tuominen vaatii erityistä valppautta. Voimmekin sanoa, että Työpaikkojen rauhantoimikunnan tärkein toimintatapa on luovia eteenpäin tulevien haasteiden mukaan, tuntosarvet joka ilmansuuntaan kohdistaen. Matalan organisaation ansiosta voimme joustavasti reagoida erilaisiin uutisiin ja tapahtumiin.

Työpaikkojen rauhantoimikunnalla on omat sivut Rauhan Puolesta -lehdessä.

Työpaikkojen rauhantoimikunnan järjestää vuosittain tammikuussa Ay-väen rauhanpäivät -tapahtuman, syksyisin seminaarimatkan Pietariin sekä osallistuu moniin tapahtumiin eri paikkakunnilla. Pyrimme tarjoamaan halukkaille ammattijärjestöille apua asiantuntijoiden löytämiseen alustajaksi sekä käymme myös mielellämme itse eri tilaisuuksissa puhumassa ja keskustelemassa. Jaamme lisäksi joka toinen vuosi Rauhantyöpaikka-palkinnon.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja: Tanja Pelttari, tprtmk [at]  gmail.com
Suomen Rauhanpuolustajat / Työpaikkojen rauhantoimikunta
Hämeentie 48, 00500 Helsinki
p. 050 358 1441

Työpaikkojen rauhantoimikunnan jäsenet  2019–2020: 

Aalto Riikka, JHL, Helsinki
Ailasmaa Eija, JHL, Rauma
Bäckman Bjarne, JHL, Espoo
Gren Janne, RL, Lohja
Heikkilä Eija, PAU, Vantaa
Hiltunen Keijo, JHL, Vantaa
Houma Päivi, SuPer, Lahti
Jalovaara Tarja, TEK, Tampere
Koivu Talvikki, PAM, Helsinki
Kuusniemi Kauko, RL, Tampere
Kärnä Riitta, JHL, Helsinki
Lehtola Satu, JHL, Lahti
Leskinen Ari, PRO, Vantaa
Lilja Juhani, PRO, Helsinki
Lintunen Iina, JHL, Lappeenranta
Pelttari Tanja, JHL, Porvoo
Piirainen Matti, RL, Helsinki
Räsänen Jaana, JHL, Helsinki
Sagulin Anja, JHL, Lahti
Salmén Päivi, SuPer, Helsinki
Sirén Jouni, Akava, Tampere
Sulopuisto Ari, RL, Joensuu
Suonperä Arjo, Lakimiesliitto, Espoo
Tallbacka Helmer, SEL, Helsinki
Valonen-Ylimaz Kristiina, JHL, Turku
Wallin Katja, JHL, Helsinki
Ylismäki Kikka, JHL, Helsinki

Puheenjohtaja: Tanja Pelttari
Varapuheenjohtaja: Keijo Hiltunen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Yhteistyökumppanit

Laajaan yhteistyökumppaniemme joukkoon kuuluu muun muassa ay-järjestöjä, rauhanjärjestöjä, puolueita, luonnonsuojelujärjestöjä, työttömien toimikuntia, kehitysyhteistyöjärjestöjä sekä erilaisia yhden asian liikkeitä. Teemme yhteistyötä esillä olevien asioiden mukaan, teemasta riippuen yhteistyö saattaa olla kertaluontoista tai vuosia kestävää. Tilaisuuksissamme on vuosittain esiintynyt myös ammattijärjestöjen johtoa. Viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Pro Demokratia -yhteistyöverkostossa Suomen Sosiaalifoorumissa.

LINKIT
Alle on kerätty linkkejä sivuille, joista löytyy tietoa ammattiyhdistystoiminnasta Suomessa ja muualla maailmassa sekä muista Työpaikkojen rauhantoimikuntaa sivuavista teemoista.

Suomi


www.solidaarisuus.fi
Suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka on keskittynyt Nicaraguaan, Ugandaan ja Somalimaahan.


sask.fi
Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus on ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö.

Maailma


www.labourstart.org/fi/
Ay-liikkeen kansainvälinen uutispalvelu.


[] Industirall (08.03.13)

www.industriall-union.org
IndustriALL Global Union on maailmanlaajuinen teollisuustyöntekijöiden ammattiliitto, jossa on edustettuna yli 50 miljoonaa työläistä 140 maasta.


[] global union (08.03.13)www.global-unions.org/ituc.html
Sivusto, jota ylläpitää kansainvälisten ammattiliittojen ryhmä.


mpra.info/
Alueidenvälinen autoteollisuuden ammattiliitto MPRA/ITUA Venäjällä.


[] ktr.su (08.03.13)www.ktr.su/
Venäjän työn konfederaatio.