”Yhdysvallat ajautuu yhä syvempään totalitarismiin”

”Yhdysvallat ajautuu yhä syvempään totalitarismiin”


[rapu] lausti (08.05.14)Laustin lukuvinkki: Henry A. Giroux
Amerikkalaisten toisinajattelijoiden esittelyä

Moni suomalainen kokee taas kerran elävänsä suuren naapurin pelottavassa varjossa. Oltiinpa tällaisista mielialoista mitä mieltä hyvänsä, turvan etsiminen Yhdysvaltain johtamasta Natosta osoittaa sen, että monilla suomalaisilla on harhakäsityksiä Washingtonin politiikasta ja koko maan olemuksesta. Maan uskotaan pyrkivän levittämään demokratiaa ja ”läntisiä arvoja” kaikkialle maailmaan.

Nyt alkavassa sarjassa Tapani Lausti tutkailee Yhdysvaltain todellisuutta amerikkalaisten toisinajattelijoiden silmin. Näin syntyy kuva, joka on perin toisenlainen kuin maamme ”atlantistien” tarjoama tulkinta.

Torontossa, Kanadassa nykyään työskentelevä yhdysvaltalainen professori Henry A. Giroux on yksi Yhdysvaltain nykyisen politiikan kriittisimpiä tarkastelijoita. Hän kirjoittaa New Yorkin 9/11-iskujen jälkeisen pakkomielteenomaisen, turvallisuutta ja kostoa etsivän politiikan luoneen militarisoidun kulttuurin, jossa väkivalta on noussut johtavaksi periaatteeksi. Yhdysvaltoihin on levinnyt pelon, sodan ja väkivallan psykoosi. Väkivalta leimaa jokapäiväistä elämää kotimaassa ja Yhdysvaltain suhdetta muuhun maailmaan. Mielipidetiedustelut osoittavat, että amerikkalaisten enemmistö pitää kidutusta oikeutettuna joissakin olosuhteissa. Vastoin tosiasia-aineistoa he uskovat kidutuksen avulla saatujen tietojen estäneen uusia terrori-iskuja.

Tässä ei Giroux’n mielestä ole kyse vain manipuloidusta tietämättömyydestä tai anteeksiantamattomasta pakenemisesta todellisuudesta. Hän kirjoittaa, että kyse on myös selän kääntämisestä oikeudelle, moraalille ja demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteille. Väkivaltakulttuuri ylistää raakuutta. Maan oloja leimaa markkinajohtoisen yhteiskunnan holtiton individualismi. Harjoitetun politiikan sosiaalisia kustannuksia kieltäydytään ajattelemasta. Näin on helppo ajautua riippuvaiseksi julmuudesta, väkivallasta ja kidutuksesta. Vaurauden, palkkatulojen ja vallan kohtuuttoman epätasa-arvon aikakaudella väkivaltaisuudet koetaan normaaliksi elämänmenoksi. Yhdysvallat näyttää ajautuvan yhä syvempään totalitarismiin. Väkivalta ei enää ole marginaalinen osa amerikkalaista elämää. Se on kaiken perusta.

Giroux kirjoittaa 9/11:n jälkeisestä politiikasta: ”… Yhdysvallat ajautui moraaliseen koomaan presidentti George W. Bushin ja varapresidentti Dick Cheneyn työskennellessä väsymättä sen takaamiseksi, että Yhdysvaltain toimintaa ei hillittäisi julmaa ja epäinhimillistä kohtelua rajoittavilla kansainvälisillä säädöksillä.”

Kidutuksen hyväksymisestä tehtiin uskollisuuden mitta. Näin rakennettiin valtava salainen ja laiton väkivaltarakennelma, jossa kansallisen turvallisuuden nimissä saatettiin kidnapata ”terroristeiksi” epäiltyjä. He katosivat CIA:n ”mustiin aukkoihin”. Heitä saatettiin lähettää muihin maihin kidutettavaksi. Presidentti Barack Obaman lupaus kauhistuttavimpien kidutusmenetelmien kieltämisestä ei ole kyennyt lieventämään autoritaarista pohjavirettä. Vallanpitäjiä ei valvo kukaan.

Giroux kirjoittaa: ”Kidutusta kannattavat poliitikot ovat aikamme totalitaarisen vallan airuita. He vihaavat demokratiaa, rakastavat julmaa valtiota ja uskovat, että politiikka on enimmäkseen sodan jatkoa. He ovat ajattelemattomia gangstereita, jotka muistuttavat hirviöitä, jotka mahdollistivat taannoin menneisyydessä fasismin.” Giroux jatkaa: ”Poliittisen vallankäytön saatua autoritaarisen muodon tätä on vaikea kitkeä pois. Valta aiheuttaa riippuvuutta, erityisesti silloin, kun se on hillitöntä ja palkitsee niitä, joilla on pääomaa ja jotka hyötyvät ihmisten kärsimyksistä ja seuraavat suuryhtiöiden viitoittamaa tietä.”

Yhdysvaltain poliittinen ilmapiiri on Giroux’n mielestä eettisesti kieroutunut. Moraalinen kompassi on hukassa. Tätä osoittaa senaatin valiokunnan kidutusraportin laukaisema keskustelu. Sen sijaan, että olisi vaadittu kidutuksesta vastanneiden CIA:n johtajien saattamista oikeuteen, amerikkalaiset joukkotiedotusvälineet haastattelivat heitä ikään kuin he olisivat kunnon kansalaisia, joiden tarkoitusperät olivat kunniallisia.

Näin maailman mahtavin maa on alkanut muistuttaa muita menneitä valtioita, jotka syyllistyivät toimivalle demokratialle tyystin vieraisiin kauheuksiin. Yhdysvaltain valtamedian kritiikittömyys tekee maan journalismista demokratian vastaisen vallankäytön liittolaisen.

Giroux peräänkuuluttaa maan demokratian radikaalia uudistumista. Tämä edellyttää hänen mukaansa uutta hyvin koulutettua ja valistunutta sukupolvea, joka kykenee näkemään, että kidutusvaltio on osa omia vääristymiään juhlivan taloudellisen järjestelmän väkivaltaa ja rikollisuutta. Vallankumouksellinen uudistuminen edellyttää kansalaisrohkeutta. Tulevaisuus ei saa matkia nykyisyyttä. On päästävä eroon kulttuurista, joka ei piittaa maailmalla toimeenpantavien interventioiden sosiaalisista kustannuksista, Giroux kirjoittaa.

Yhdysvallat elää Giroux’n mielestä vaarallista aikaa. Finanssihirviöiden hallitsemassa maassa elämää ei enää leimaa usko järkeen, kriittiseen ajatteluun ja lähimmäisten auttamiseen. Kriittisen koulutuksen ja ajattelun jäänteitä halveksitaan. Suurpääoman tukemat kiihko-oikeistolaiset poliitikot halveksivat julkisin varoin rahoitettuja kouluja ja vieroksuvat verotusta, kriittistä ajattelua rohkaisevia instituutioita sekä yhteistä hyvää tukevia sosiaalipoliittisia ohjelmia. Poliittiset puolueet – niin republikaanit kuin demokraatit – haluavat yksityistää julkista koululaitosta ei vain tuottaakseen voittoja investoijille vaan myös tuhotakseen kriittistä järjestelmää, joka pitää kouluja demokraattisen julkisen sektorin osana.

Tämä kaikki on Giroux’n mukaan osa kasinokapitalismia, joka opetuksessa tähtää tukahduttavaan pedagogiaan. Luovalle mielikuvitukselle ei tällaisessa järjestelmässä ole tilaa. Opiskelijoihin halutaan istuttaa kurinalaisuutta, jotta he sisäistäisivät vallitsevat valtarakenteet. Heidän ei haluta kehittävän kriittistä ajattelukykyään.

Neoliberalismi vihaa kaikkea yhteisöllisyyttä, koska yhteistyöhön perustuva kulttuuri on ristiriidassa yksilöllistä voimaa palvovan ajattelun kanssa. Jos tällaisen ajattelun sanotaan kuvastavan ”läntisiä arvoja”, on syytä aloittaa vakava keskustelu siitä, minkälaista tulevaisuutta ihmiskunnalle toivotaan. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen järjestelmä on vajonnut vakavaan kriisiin.

Henry A. Giroux on kirjoittanut kymmeniä yhteiskuntakriittisiä kirjoja. Tuorein on Youth in Revolt: Reclaiming a Democratic Future (Paradigm 2013).


Tapani Lausti
http://www.lausti.com/

Lähdeartikkelit:

America’s Addiction to Torture, Truthout, 17.12.2014

Barbarians at the Gates: Authoritarianism and the Assault on Public Education, Truthout, 30.12.2014